دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

عنوان : رهیافتی واسه نظرکاوی در متون خبری فارسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات

عنوان : رهیافتی واسه نظرکاوی در متون خبری فارسی

استاد راهنما : آقای دکتر مینایی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

چکیده :

در این پایان نامه به رده بندی و تعیین تمایل یا قطبیت احساس در نظرات کاربران از نقطه نظر مثبت یا منفی بودن نظرات بیان شده، در یکی از پربازدیدترین سایت های خبری ایران پرداخته ایم
واسه این کار نشونه های جدیدی رو معرفی کرده ایم
پس از جمع آوری و پیش پردازش متن نظرات و درآورده این نشونه ها، اون ها رو با استفاده از رده بند های جور واجور در حالات و ترکیب های جورواجور مورد بررسی قرار داده ایم
یافته های بدست اومده نشون از کارایی مناسب نشونه های معرفی شده و رده بند های مورد استفاده دارن به طوری که بالاترین دقت (نود و سه درصد) در حالتی بدست آمده که از تموم نشونه ها واسه آموزش رده بند استفاده شده

جدا از اینکه کار رده بندی نامبرده، با نگاهی به شکل های جور واجور دیگه رقابت ها، تحقیقات انجام شده، و مسائل جور واجور مربوط به جستجو در نظرات متنی کاربران (مثل تشخیص شخص بیان کننده ی نظر، تشخیص درجه ی شدت تمایل، شناسایی نظرات بد، و

)، ایده ی جدید ایجاد یک موتور جستجوی نظرات مطرح و معماری پیشنهادی واسه اون ارائه شده

 

کلمات کلیدی : جستجو در نظرات، جدا سازی وتحلیل احساس، تعیین قطبیت احساس، رده بندی احساس، شناسایی تمایل احساس، موتور جستجوی نظرات

 

 

 

فهرست مطالب

فصل1 مقدمه

1

1-1
مقدمه و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………

2

1-2
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………

5

فصل2 گذشته ی تحقیق

7

2-1
مقدمه

8

2-2
رقابت ها و کار های مربوط به بخش ی جستجو در نظرات

……………………………………

8

2-2-1
شناسایی شخص صاحب نظر

8

2-2-2
تشخیص هدف نظر اعلام شده

9

2-2-3
درجه بندی نظر

9

2-2-4
جستجو و یافتن متون هدف

10

2-2-4-1
تشخیص موضوع

10

2-2-4-2
تشخیص زبون

10

2-2-4-3
تشخیص وجود نظر

11

2-2-5
سطح مطالعه ی تمایل احساس

11

2-2-6
منابع کلمه ای

11

2-2-7
نشونه های استفاده شده در تحقیقات قبلی

12

2-2-8
خلاصه سازی

12

2-2-9
وزن دهی

12

2-2-10
شناسایی نظرات بد

13

2-2-11
پیش پردازش های لازم روی متن

13

2-3
ضعف هایی در تحقیقات قبل که طبق رفع اون ها تلاش شده ………………………………
14

فصل3 معماری پیشنهادی واسه یک موتور جستجوی نظرات

15

3-1
مقدمه

16

3-2
واسط کاربر

16

3-3
مدیریت کننده ی جستجو

17

3-4
خلاصه ساز یافته های

17

3-5
رتبه بند

17

3-6
گسترش دهنده ی پرس و جو

18

3-7
پایگاه داده ی اطلاعات بررسی شده

18

3-8
خزش گر متمرکز

18

3-8-1
شناسایی وجود احساس

19

3-8-2
تشخیص موضوع

19

3-8-3
تشخیص زبون

19

3-9
پایگاه داده ی اسناد نپخته

19

3-10
جدا سازی و بررسی داده ها

19

3-10-1
تشخیص هدف باور

20

3-10-2
تشخیص شخص بیان کننده ی اعلام نظر

20

3-10-3
رده بندی احساس

20

3-10-4
تشخیص نظرات نا مطلوب

20

3-10-5
وزن گذاری نظر

20

3-10-6
جدا سازی و بررسی شبکه های اجتماعی

21

3-11
پیش پردازش اسناد و متون

21

3-11-1
درآورده جملات

21

3-11-2
قطعه بندی

22

3-11-3
بررسی املا

22

3-11-4
ریشه یابی

22

3-11-5
نرمال سازی

22

3-11-6
جدا سازی

23

3-11-7
برچسب گذاری اجزاء گفتار

23

3-12
پایگاه داده ی اطلاعات پیش پردازش شده

23

فصل4 روش تحقیق، آزمایش ها، و یافته های

25

4-1
مقدمه

26

4-2
انتخاب زمینه

26

4-3
انتخاب و درآورده نظرات

27

4-4
نشونه های مورد استفاده

28

4-5
پیش پردازش های انجام شده و درآورده بردار های نشونه

30

4-6
انتخاب رده بند ها

31

4-7
آزمایش های انجام شده

32

4-8
بررسی یافته های

41

4-8-1
بهترین یافته های

41

4-8-2
بررسی ترکیب دو نشونه ی “تمایل شروع کننده”، و “نشونه های سؤال”

41

4-8-3
بررسی اضافه کردن نشونه ی “صفات و قیود درآورده شده به شکل خود کار” به دو نشونه ی قبل

42

4-8-4
بررسی تک تک نشونه ها

43

4-8-5
بررسی دید و نبود دید “نرمال سازی” و “تعداد اتفاق” نشونه ها
44

4-8-6
بررسی رده بندهای مورد استفاده

45

4-8-7
بررسی تاثیر حذف بعضی از صفات و قیود وابسته به زمینه

46

4-8-8
بررسی بعضی از رده بند های مهم و شناخته شده ی دیگه

46

فصل5 نتیجه گیری و کار های آینده

48

5-1
نتیجه گیری

49

5-2
کار های آینده

50

مراجع و ماخذ

51

پیوست الف: 50 اعلام نظر استفاده شده (از 30 خبر)، به همراه نشونه های درآورده شده از داخل اون ها

55

واژه نامه فارسی- انگلیسی

86

واژه نامه انگلیسی- فارسی

88

چکیده ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………………

90

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1
یافته های بدست اومده با دید تعداد اتفاق و بدون نرمال سازی به وسیله رده بند Naïve Bayesian

34

جدول4-2
یافته های بدست اومده با دید تعداد اتفاق و بدون نرمال سازی به وسیله رده بند SVM

35

جدول4-3
یافته های بدست اومده با دید تعداد اتفاق و بصورت نرمال شده به وسیله رده بند Naïve Bayesian

36

جدول4-4
یافته های بدست اومده با دید تعداد اتفاق و بصورت نرمال شده به وسیله رد بند SVM

37

جدول4-5
یافته های بدست اومده بدون دید تعداد اتفاق به وسیله رده بند Naïve Bayesian

38

جدول4-6
یافته های بدست اومده بدون دید تعداد اتفاق به وسیله رده بند SVM

39

جدول4-7
یافته های آزمایش دوباره 3 حالت منتخب پس از اضافه کردن صفات و قیود وابسته به زمینه در کنار یافته های قبل

40

جدول4-8
یافته های استفاده از رده بند های دیگه در کنار یافته های قبل واسه 4 حالت منتخب

40

 

فهرست اشکال

شکل3-1
معماری پیشنهادی واسه یک “موتور جستجوی نظرات”

24

 

 

 

 

 

فصل 1

مقدمه

 

 

1-1
مقدمه و ضرورت تحقیق

آگاهی از نظر بقیه از نقطه نظرات جورواجور مهم فراوانیه
تصور کنین که قصد دارین کالا یا خدماتی رو بخرین
باخبر شدن از نظر مثبت یا منفی آدمایی که قبلا اون کالا یا خدمات رو خریداری کرده ان چقدر واسه شما اهمیت داره؟ نظر اون ها می تونه بر تصمیم شما تاثیر گذار باشه؟ اگه یک شرکت خدماتی داشتین به چه میزان علاقه مند به آگاهی از نظر مخاطبین خود در مورد مطلوبیت یا نبود مطلوبیت خدمات خود بودین؟ آگاهی از نظر اون ها در در پیش گرفتن تصمیمات بهتر به شما کمک می کرد؟ اگه یک کاندیدای انتخاباتی بودین تمایل داشتین تا از اقبال یا نبود اقبال رای دهندگان نسبت به خود خبر داشته باشین؟

اگه به دور و برمون نگاه کنیم می بینیم که افراد حقیقی و حقوقی جورواجور از شرکت های بزرگ و سیاستمداران گرفته، تا افراد عادی جامعه در تصمیمات کوچیک و بزرگ خود تحت تاثیر نظرات بقیه قرار دارن
طبیعتاً در اینجور وضعیتی آگاهی از نظرات افراد اهمیت زیادی پیدا می کنه

از طرف دیگه با ظهور وب و گسترش مشارکت کاربران در سال های گذشته به خصوص با ظهور پدیده هایی مثل وبلاگ ها[1] و شبکه های اجتماعی[2]، و تمایل کاربران واسه اعلام و به اشتراک گذاری نظرات خود دور و بر مسائل جور واجور، شاهد حجم انبوهی از نظرات مکتوبی هستیم که هیچوقت تا الان با این حجم، تنوع، و آسونی در دسترس قرار نداشته ان
این موضوع به همراه اهمیت ذکر شده در مورد آگاهی از نظر بقیه توجه محققین علوم کامپیوتر به ویژه محققین بخش ی داده کاوی[3] رو به خود جلب کرده و موجب شکل گیری بخش ای جدید با عنوان “جستجو در نظرات[4]” گردیده
طبق [1] شاید بشه سال 2001 میلادی رو نقطه ی عطفی واسه این توجهات دونست

کم کم ابعاد جورواجور جدیدی در بخش ی جستجو در نظرات نمایان گشتن و تحقیقات متنوعی در مورد هر یک از این ابعاد شکل گرفتن
مثلا احتیاج به آگاهی از
com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by