دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان عمل ارتباطی

عنوان طرح به فارسی:بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان عمل ارتباطی

استاد راهنما: آقای دکتر ابوتراب طالبی

استاد مشاور: خانوم دکتر سعیده امینی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان عمل ارتباطی انجام شد
بدین منظور با در نظر گرفتن نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم تا مسنر و روزنفلد و تحقیقات انجام شده در این مورد و هم اینکه نظریه عمل ارتباطی از یورگن هابرماس، مدلی نظری طراحی شد که برابر با اون احساس بی­هنجاری و ابعاد اون یعنی بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی و بت­وارگی پول در رفت و امد با همدیگه بر امکان عمل ارتباطی اثرگذارند
با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد 400 نفر به­عنوان نمونه، پرسشنامه کتبی رو که تشکیل شده از گویه­های امکان عمل ارتباطی و احساس بی­هنجاری و اطلاعات زمینه­ای بود؛ تکمیل کردن
ضرایب اتحاد پیرسون نشون داد که هر سه بعد احساس بی­هنجاری با امکان عمل ارتباطی و نمره کلی احساس بی­هنجاری با متغیر وابسته دارای اتحاد منفی و معناداره
در بین متغیرهای زمینه­ای تنها تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با امکان عمل ارتباطی نشون داد
مدل پایانی تحقیق با کمک ضرایب رگرسیون نشون داد که دو بعد بی­معنایی و بی­اعتمادی و هم اینکه بی­قدرتی مستقیماً امکان عمل ارتباطی رو توضیح نمی­کنن بلکه به­صورت غیر مستقیم از راه بت­وارگی پول توضیح­کننده­ی امکان عمل ارتباطی­ان
یافته ها با در نظر گرفتن تحقیق­های قبلی و نظریه­های این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- طرح مسئله    3
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع    4
1-3- سوال های تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- گذشته تحقیق    6
1-5-1- گذشته داخلی پژوهشای مربوط به عمل ارتباطی    6
1-5-2- گذشته خارجی پژوهشای مربوط به عمل ارتباطی    8
1-5-3- گذشته مربوط به بی‏هنجاری    13
1-5-4- جمع بندی گذشته تحقیق    27
فصل دوم: مبانی نظری    29
2-1- نظریه‏ی عمل‏ارتباطی    30
2-2- نظریه‏ی بی‏هنجاری یا آنومی    37
2-4- چارچوب نظری    47
2-5- فرضیات    55
فصل سوم: روش تحقیق    56
3-1- مقدمه    57

3-2- روش تحقیق    57
3-3- معرفی وسیله جمع آوری اطلاعات    58
3-4- روش جمع آوری اطلاعات    59
3-5- واحد بررسی    59
3-6- جمعیت آماری    59
3-7- روش نمونه گیری    60
3-8- تعیین حجم نمونه    61
3-10- روش‏های آماری بررسی داده‏ها    62
3-11- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    63
3-9- تعیین اعتبار و پایایی وسیله اندازه گیری    68
3-9-1- پایایی (توانایی اعتماد)    68
3-9-2- اعتبار (روایتی)    69
فصل چهارم    71
جدا سازی و بررسی یافته ها    71
4-1- مقدمه    72
4-2- آمارهای توصیفی    72
4-3- آمارهای توصیفی احساس بی‏هنجاری    73
4-4- توضیح متغیر وابسته تحقیق    87

4-5- آزمون فرضیه های تحقیق    96
4-6- ضرایب رگرسیون واسه بررسی اثرابعاد احساس بی هنجاری بر امکان عمل ارتباطی    100
فصل پنجم: جمع بندی    103
و نتیجه گیری    103
5-1- مقدمه    104
5-2- توضیح یافته های توصیفی    104
5-3- یافته های بدست اومده    105
5-3-1- توضیح فرضیه اصلی    105
5-3-2- توضیح فرضیات فرعی    106
5-4- توضیح مدل تحقیق و نظام فرضیات    108
5-5- پیشنهادات    112
5-5-1- پیشنهادات راهبردی    112
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی    112
منابع و مآخذ    114
پیوستا    121

 

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by