دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

تمایل : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : بررسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد

 

رشته: فناوری اطلاعات- تمایل مهندسی فناوری اطلاعات

 

عنوان: بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی پخش شده و ارائه مدلی بر اساس سیستم های چند عامله واسه اون

 

استاد راهنما: دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور: دکتر بابک شیرازی

(زمستون 1391)

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

 

این روزا با در نظر گرفتن گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با اونا سر و کار داره، بهره گیری از روش هایی مثل داده کاوی واسه درآورده علم و اطلاعات پنهاندر داده ها، چیزی غیرقابل دوری می باشه
یکی از مسائلی که این روزا در بحث داده کاوی روش زوم شده، بحث پخش شدگی ذاتی داده هاس
پیشرفت فناوری شبکه های کامپیوتری و تکنولوژی پایگاه داده پخش شده، ذخیره سازی پخش شده و نسل فنی جدیدی از داده کاوی پخش شده رو گسترش داده
داده کاوی پخش شده از محاسبات پخش شده استفاده می کنه، و علم لازم کاربران رو از پایگاه داده های پخش شده درآورده می کنه
این بخش چشم انداز کاربردی گسترده ای داره
سه هدف اصلی واسه داده کاوی از سیستم های اطلاعاتی پخش شده هست: 1) شناسایی الگوهای مهم محلی در پایگاه داده های جدا از هم، 2) ترکیب الگوهای محلی و درآورده الگوهای کلی پس از کامل شدن پایگاه داده های پخش شده، و 3) شناسایی الگوهای رابطه ای خاص در مجموعه داده های جور واجور

با در نظر گرفتن توانایی های عامل و سیستم های چندعامله و مناسب بودن اون ها واسه محیط های پخش شده به نظر می رسد که بشه از توانایی های اونا واسه داده کاوی در محیط های پخش شده بهره برد
در این تحقیق ما می خوایم تا جدا از اینکه بررسی کارای موجود در مورد کاربرد عامل و سیستم های چندعامله در داده کاوی، بحث جستجو قوانین انجمنی در محیط های پخش شده رو مورد بررسی بذاریم
ما موضوع خود رو در دو فاز مورد بررسی قرار میدیم
در فاز اول ویژگی ها و توانایی های یک عامل و امتیازات ترکیب تکنولوژی چند عامله با داده کاوی پخش شده مورد بررسی قرار می گیرن، و در فاز دوم یک معماری واسه داده کاوی در محیط های پخش شده برپایه ی تکنولوژی چند عامله ارائه می دهیم
کلا دستاورد اصلی این تحقیق ارائه یک راه و روش بر اساس عامل واسه موضوع جستجو قوانین انجمنی با استفاده از توانایی های هدفگرایی، هوشمندی، یادگیری و استدلاله

 

 

کلمات کلیدی: داده کاوی پخش شده، سیستم چند عامله، قوانین انجمنی

فهرست رئوس مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق
1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسأله و سوالات اصلی تحقیق
2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
3

1-4- اهداف اساسی از انجام تحقیق
3

1-4-1- هدف اصلی
3

1-4-2- اهداف فرعی
3

1-5- سوال های تحقیق
4

1-5-1- سوال اصلی
4

1-5-2- سوال های فرعی
4

1-6- فرضیه ها 4

1-7- روش تحقیق
4

1-8- جنبه های نوآوری
5

1-9- مراحل انجام تحقیق
5

1-10- ساختار پایان نامه 5

فصل دوم ادبیات و گذشته تحقیق
6

2-1- مقدمه 7

2-2- داده کاوی
7

2-2-1- خوشه بندی
8

2-2-1-1- روش های تقسیم بندی
8

2-2-1-2- روش های مجموعه مراتبی
8

2-2-1-3- روش های بر اساس چگالی
9

2-2-2- طبقه بندی
9

2-2-2-1- طبقه بندی بر اساس قوانین
10

2-2-3- کشف قوانین انجمنی
12

2-2-3-1- تعاریف و مفاهیم اصلی در قوانین انجمنی
12

2-2-3-1-1- تقسیم بندی قوانین انجمنی
14

2-2-3-1-2- درآورده قوانین تک سطحی تک بعدی دودویی
14

2-2-3-1-2-1- مرحله پیوست

16

2-2-3-1-2-2- مرحله هرس

17

2-2-3-1-3- محاسبه اطمینان و درآورده قوانین پایانی
17

2-3- داده کاوی پخش شده 17

2-4- عامل ها و سیستم های چندعامله 18

2-4-1- عامل
19

2-4-1-1- مقایسه عامل با وسیله 20

2-4-1-2- معماری عامل ها 23

2-4-1-2-1-  معماری BDI 24

2-4-2- سیستم های چندعامله 25

2-4-2-1- گفتگو 28

2-5- بهره گیری از عامل واسه داده کاوی
30

2-5-1- سیستم های چندعامله، بستری واسه داده کاوی پخش شده 30

2-6- مروری بر کارای انجام شده 32

2-6-1- داده کاوی پخش شده 33

2-6-2- کارای مهم انجام شده در مورد داده کاوی با استفاده از عامل
36

2-7- جمع بندی
39

فصل سوم روش تحقیق
40

3-1- مقدمه 41

3-2- داده کاوی پخش شده 41

3-2-1- گروه بندی مدل های داده کاوی پخش شده 42

3-2-2- مشکلات داده کاوی پخش شده 43

3-2-2-1- افزونگی داده 43

3-2-2-2- تغییرات پویای محیط

43

3-2-2-3- سربار ارتباطات

44

3-2-2-4- مشکلات داده کاوی پخش شده به روش سنتی
44

3-3- عامل ها و داده کاوی
44

3-3-1- بخش جستجو عامل
46

3-3-2- داده کاوی برپایه ی عامل
48

3-3-3- امتیاز بهره گیری از عامل ها در داده کاوی
50

3-3-3-1- زیرساخت داده کاوی سازمانی
51

3-3-3-2- استفاده هوشمندی آدم و دامنه 51

3-3-3-3- پشتیبانی از جستجو پخش شده و موازی
51

3-3-3-4- پیش پردازش داده 52

3-3-3-5- یادگیری موافق 52

3-3-3-6- جستجو تعاملی
52

3-3-4- داده کاوی پخش شده برپایه ی عامل ها 53

3-3-4-1- رقابت های داده کاوی پخش شده 53

3-3-5- امتیاز بهره گیری از عامل ها در داده کاوی پخش شده 55

3-3-5-1- منزوی بودن منابع داده 55

3-3-5-2- جست و خیز منابع داده و دستگاه های محاسباتی
55

3-3-5-3- داده کاوی پخش شده ی تعاملی
56

3-3-5-4- انتخاب منابع و جمع اوری داده پویا 56

3-3-5-5- محدود کردن های زمانی در منابع داده پخش شده 56

3-3-5-6- داده کاوی پخش شده با چند راه حل
56

3-3-5-7- داده کاوی پخش شده ی مشارکتی
56

3-3-5-8- پوشیدگی داده های منبع
56

3-3-5-9- محدود کردن های سازمانی در منابع داده پخش شده 57

3-4- الگوریتم های کشف قوانین انجمنی
57

3-4-1- الگوریتم AIS
57

3-4-2- الگوریتم SETM

58

3-4-3- الگوریتم Apriori یا پیشینار 58

3-4-4- الگوریتم AprioriTid
60

3-5- جمع بندی
61

فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق
62

4-1- مقدمه 63

4-2- معماری پیشنهادی واسه داده کاوی پخش شده برپایه ی سیستم های چند عامله 66

4-2-1- معماری چار لایه ی پیشنهادی
66

4-2-1-1- لایه ی اول، لایه ی کاربر
66

4-2-1-2- لایه ی دوم، لایه ی مدیریت

67

4-2-1-3- لایه ی سوم، لایه پردازش

68

4-2-1-4- لایه ی چهارم، لایه ی منابع
69

4-3- مطالعه موردی
71

4-3-1- بررسی کارکرد الگوریتم های کشف قوانین انجمنی
71

4-3-2- F-Trade: یک سیستم جستجو عامل واسه سرویس های مالی
75

4-3-3- داده کاوی چند منبع طبق ی عامل
77

4-3-4- جستجو الگوی رفتار موافق طبق ی عامل به وسیله HMM

81

4-3-4-1- چارچوب سیستم
81

4-3-4-2- مدلسازی عامل
83

4-4- جمع بندی
84

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

86

5-1- مقدمه 87

5-2- خلاصه تحقیق
87

5-3- پیشنهادات واسه کارای آینده
87

پیوست منابع و مآخذ
89

فهرست جداول و نمودارها

جدول 2- 1: ویژگی های یک عامل
21

نمودار 4- 1: تغییرات رفتار الگوریتم های جور واجور

73

نمودار 4- 2: تغییرات رفتار الگوریتم های جور واجور در یک مغازه خرده فروشی
74

نمودار 4- 3: مقایسه ی رفتار الگوریتم های AprioriTid و Apriori 74

نمودار 4- 4: مقایسه کارکرد الگوریتم هایAprioriTid ، Apriori Hybrid و Apriori در آزمایش های جور واجور   75

فهرست تصاویر

شکل 2- 1: معماری BDI در عامل
26

شکل 2- 2: درخت تحقیق مبحث داده کاوی
33

شکل 3- 1:یک چارچوب داده کاوی پخش شده 42

شکل 3- 2: گروه بندی سیستم های داده کاوی پخش شده 43

شکل 3- 3: اشتراک عمل چند بعدی جستجو- عامل
47

شکل 3- 4: الگوریتم Apriori 59

شکل 3- 5: توضیح الگوریتم Apriori 59

شکل 3- 6: الگوریتم AprioriTid
60

شکل 4- 1: چارچوب تحقیقاتی جستجو- عامل
64

شکل 4- 3: لایه ی کاربر
66

شکل 4- 4: لایه ی مدیریت

67

شکل 4- 5: لایه ی پردازش

68

شکل 4- 6: لایه ی منابع
69

شکل 4- 7: معماری پیشنهادی واسه داده کاوی پخش شده برپایه ی سیستم های چند عامله 70

شکل 4- 8: چارچوب F-Trade
77

شکل 4- 9: چارچوب MSCM-AKD

78

شکل 4- 10: جستجو ترکیبی چند منبع طبق ی عامل
80

شکل 4- 11: جستجو چند منبع با شبکه بندی طبق ی عامل
81

شکل 4- 12: چارچوب کشف الگوی غیرعادی طبق ی عامل
82

 

 

1-1- مقدمه

در این فصل به معرفی کلیات این تحقیق و ساختار اون می پردازیم
بدین منظور اول به بیان تعریف مسئله، ضرورت، اهداف و سوال های این تحقیق خواهیم پرداخت و در آخر به تعریف واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در آخر نامه می پردازیم

1-2- تعریف مسأله و سوالات اصلی تحقیق

این روزا با در نظر گرفتن گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با اون ها سر و کار داره، بهره گیری از روش هایی مثل داده کاوی واسه درآورده علم و اطلاعات پنهاندر داده ها، چیزی غیرقابل دوری می باشه
یکی از مسائلی که این روزا در بحث داده کاوی روش زوم شده، بحث پخش شدگی ذاتی داده هاس
پیشرفت فناوری شبکه های کامپیوتری و تکنولوژی پایگاه داده پخش شده، ذخیره سازی پخش شده و نسل فنی جدیدی از داده کاوی پخش شده رو گسترش داده

داده کاوی پخش شده یعنی کشف نیمه خودکار الگوهای مخفی موجود در داده ها، در حالتی که داده ها و یا ساختار های استنتاج، به شکل پخش شده باشن
غیرمتمرکز بودن داده ها بهش معناست که داده ها به شکل پخش شده بین دو یا چند سایت بوده و هزینه انتقال تموم یا بخشی از داده ها به یک سایت مرکزی، قابل صرف نظر نباشه
پخش شده بودن ساختار های استنتاج، به معنی ضرورت دید کردن هزینه رابطه بین ساختار های جور واجور در حال درآورده علم می باشه
این پخش شدگی ممکنه به دلیلای زیادی مثل ارائه شدن ساختار درآورده علم به شکل یک سرویس اینترنتی و یا فقطً به دلیل پخش شدگی داده ها باشه
اینجور هدفی به داده کاوی، برخلاف جهت کلی تحقیقات انجام شده که به طور کلی به تکنیک های متمرکز پرداخته و نه فقط بر تمرکز، که بر همگونی و ساختار مسطح (در مقابل ساختار رابطه ای) داده های هدف متکی می باشن
مسائلی مثل درآورده علم در حالت نبود دسترسی به تموم داده های موجود، ایجاد رابطه موثر و بهینه با بقیه ساختار های در حال درآورده علم و هم تبادل علم یا اطلاعات میانی به جای اطلاعات نپخته، فقط تعدادی از مسائل ابتدایی داده کاوی پخش شده با در نظر گرفتن تعریف اون می باشن
پس، داده کاوی پخش شده در عین حال که به عنوان راه حلی کلیدی واسه مشکلات اصلی جلو داده کاوی مطرح می باشه، خود سرمنشأ رقابت ها و مسائل زیادی گردیده؛ حل مؤثر این مشکلات باعث استفاده هرچه بیشتر از داده کاوی و ایجاد امکانات جدید و بهره ورداری از پتانسیل های موجود در قلمروهائی می شه که علیرغم احتیاج مبرم به داده کاوی، استفاده بسیار محدودی از آن به عمل می بیارن

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

داده کاوی پخش شده از محاسبات پخش شده استفاده می کنه، و علم لازم کاربران رو از پایگاه داده های پخش شده درآورده می کنه
این بخش چشم انداز کاربردی گسترده ای داره
معمولاً پایگاه هایی که این داده ها رو ایجاد یا دریافت می کنن، واسه افراد حقیقی یا حقوقی هستن که هر کدوم به دنبال اهداف و منافع خود می باشن و حاضر نیستن علم خود رو به طور رایگان در اختیار بقیه بذارن
سیستم داده کاوی پخش شده چند عامله، تقریباً یک بخش تحقیقاتی جدیده
با تکنولوژی نوظهور هوش مصنوعی سازگاره، انعطاف پذیری و هوشمندی خاصی داره، استفاده از منابع رو بهبود بخشیده و پایداری سیستم رو زیاد کرده
و بنابر این یافته های این تحقیق می تونه در عمل مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان یک موضوع پژوهشی روش زوم بشه

1-4- اهداف اساسی از انجام تحقیق

اینجا اهداف تحقیق رو به دو دسته هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می­کنیم: “هدف کلی”  که منظور همون موضوع تحقیقه که قصد مشخص نمودن اون رو داریم و یعنی چیزی که در آخر مطالعه قصد رسیدن بهش رو داریم
“هدف کلی”  معمولاً در یک جمله قابل فهم روشن و رسا و کوتاه بیان می شه که واسه خواننده انگار و قابل فهمه
 در گونه دوم “اهداف جزئی یا اختصاصی” تحقیق بیان می شه
این اهداف از تقسیم یا شکستن “هدف کلی”  به اجزای کوچیک تر بدست می آیند
اهداف جزئی راه رسیدن به  “هدف کلی” رو قدم به قدم مشخص  می­کنه

1-4-1- هدف اصلی

ارائه مدلی بر اساس سیستم های چند عامله واسه داده کاوی در محیط های پخش شده

سیستم داده کاوی پخش شده چند عامله، بخش تحقیقاتی جدیدیه که با تکنولوژی نوظهور هوش مصنوعی موافق بوده، انعطاف پذیری و هوشمندی خاصی داشته، استفاده از منابع رو بهبود بخشیده و پایداری سیستم رو زیاد کرده
و بنابر این ارائه مدلی بر اساس سیستم های چند عامله واسه داده کاوی در محیط های پخش شده در دستور کار قرار گرفت
یافته های این تحقیق می تونه در عمل مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک موضوع پژوهشی روش زوم بشه

1-4-2- اهداف فرعی

 • بررسی قوانین انجمنی در چند مدل از داده کاوی
 • ارائه یه مدل بر اساس سیستم های چند عامله
 • آزمایش مدل

1-5- سوال های تحقیق

سوال های تحقیق به دنبال چگونگی دست یابی به اهداف تحقیق می باشن
بنابر این مثل اهداف تحقیق، سوال های تحقیق رو هم به دو دسته تقسیم می کنیم: سوال اصلی و سوال های فرعی
که “سوال اصلی” به دنبال جوابی طبق دست یابی به هدف اصلی تحقیق می باشه و “سوال های فرعی” هم به دنبال چگونگی دست یافتن به اهداف فرعی تحقیق هستن

سوال های تحقیق حاضر عبارتند از:

1-5-1- سوال اصلی

 • استفاده از عامل ها و سیستم های چندعامله در داده کاوی پخش شده چه اثراتی ایجاد می کنه؟

1-5-2- سوال های فرعی

 • چه روش هایی واسه بهینه سازی الگوریتم های موجود، هست؟
 • عامل ها و سیستم های چندعامله در بخش داده کاوی پخش شده در چه کاربردهایی مهمه؟
 • چه راه حل هایی رو می توان واسه رفع مشکلات موجود در این بخش پیدا؟

1-6- فرضیه ها

با در نظر گرفتن توانایی های به اثبات رسیده ی عامل ها و سیستم های چندعامله در مورد های جور واجور، فرض ما اینه که عامل ها و سیستم های چندعامله می تونن به عنوان وسیله مناسبی در اثر بهبود کارایی الگوریتم های داده کاوی در محیط پخش شده استفاده کرده شن

1-7- روش تحقیق

روش انجام تحقیق از راه مطالعه الگوریتم ها و روش های جور واجور موجود طبق موضوع تحقیق می باشه
و هم از راه مقایسه با روش های در ارتباط موجود انجام می شه

 

1-8- جنبه های نوآوری

با انجام این تحقیق می توان از تکنیک های داده کاوی در محیط های پخش شده با سرعت و دقت بیشتری بهره برد

1-9- مراحل انجام تحقیق

 • مطالعه ی ابتدایی و ادبیات مسأله
 • شناسایی و بیان کامل مسأله
 • بررسی فعالیت های قبلی طبق حل مسأله
 • بهره گیری از نقاط قوت روش های جور واجور و دست یابی به مدلی مفیدتر
 • حل مسأله و بررسی اون

1-10- ساختار پایان نامه

ساختار این تحقیق شامل پنج فصله

 • فصل یک: مقدمه و کلیات تحقیق ارائه می شه و به تعریف مسئله و ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت
 • فصل دوم: به بیان ادبیات و تاریخچه ای از داده کاوی، داده کاوی پخش شده، عامل ها و سیستم های چندعامله پرداخته، چندین تکنیک عادی در این بخش رو ذکر می کنیم و كاربردها و خصوصیات اون ها رو توضیح میدیم
 • فصل سوم: به بیان روش تحقیق، نحوه ی جمع آوری داده ها و روش ی جدا سازی و بررسی اطلاعات خواهیم پرداخت
 • فصل چهارم: در این فصل، به بیان یافته­های تحقیق در هر کدوم از مراحل اجرایی تحقیق خواهیم پرداخت و در آخر مدلی طبق سیستم های چند عامله به خاطر بهبود سرعت و دقت عملیات داده کاوی در محیط های پخش شده ارائه میدیم
 • فصل پنجم: در این فصل، به سوال­های تحقیق جواب داده می شه و پیشنهادهایی واسه کارای آینده ارائه می­شه

 

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by