دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق “M
S
C”

تمایل : عنوان : تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای پخش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کار شناسی ارشد   رشته مهندسی برق”M
SC

تمایل : قدرت

عنوان:

تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای پخش

استاد راهنما:

دکتر سید محمد موسوی آگاه

سال تحصیلی 93-92

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

صفحه    عنوان
2    فصل اول : کلیات تحقیق
3    مقدمه
6    1-1 ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای پخش
7    1-2 اهداف تحقیق
7    1-3 سوالات تحقیق
8    1-4  فرضیات تحقیق
9    فصل دوم : مبانی نظری و گذشته ی تحقیق
10    2-1 بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی روی مرگ ها توان و انحراف ولتاژ در شبکه پخش
10    2-1-1 شارژ غیر هماهنگ
11    2-1-2 شارژ هماهنگ شده
14    2-2 بررسی اثر افزایش تعداد خودرو بر مرگ ها و هزینه سرمایه گذاری در شبکه قدرت
16    2-2-1 سرمایه گذاری افزایشی در ساعتای پیک
18    2-2-2 کاهش سرمایه گذاری در ساعات پیک با روش شارژ هوشمند
19    2-2-3 انتقال زمان شارژ به ساعات غیر پیک
20    2-2-4 مرگ ها افزایشی انرژی
20    2-3 شارژ بهینه خودروای الکتریکی با رعایت قیود شبکه توزیغ و انتقال قدرت ماکزیمم
21    2-3-1 پیرو هدف استاندارد
21    2-3-2 قیود مسئله بهینه سازی
22    2-3-3 پیرو هدف وزنی
23    2-3-4 ولتاژ شبکه در حالت شارژ کنترل نشده وکنترل شده خودرو
25    2-4 انتقال توان از خودرو به شبکه پخش و جفت و جور ذخیره چرخان و اثبات فرکانس شبکه
28    فصل سوم : روش تحقیق
29    مقدمه
30    3-1 اندازه گیری و ثبت اطلاعات بار پایه در ترانسفورماتور تحت بررسی
32    3-2 طبقه بندی و مقایسه بار پایه در ترانسفورماتور
34    3-3 مثل سازی دمای محیط
35    3-4 مدل بار خودروی الکتریکی ترکیبی
36    3-5 تعیین بازه های زمانی شارژ واسه خودروهای الکتریکی
37    3-6 تعیین ضرایب نفوذ خودروهای الکتریکی
38    3-7 استفاده از مدل گرمایی ترانسفورماتور پخش
40    3-8 مدل میزان از دست رفتن عمر در ترانسفورماتور روغنی
41    3-9 چگونگی کاهش عمر ترانسفورماتور ها پیشه خودروهای الکتریکی ترکیبی
43    فصل چهارم : مثل سازی و بیان یافته های حاصل از تحقیق
44    مقدمه
44    4-1 مثل سازی شارژ خودروهای الکتریکی
45    4-2 مثل سازی دمای محیط واسه روز یه جور فصلی
45    4-3 مثل سازی بار پایه واسه روز یه جور فصلی در روز کاری /تعطیل
45    4-4 مشخصات ترانسفورماتور تحت بررسی
46    4-5 یافته های حاصل از مثل سازی
50    4-6 بررسی اثر ضرایب نفوذ بر میزان از دست رفتن عمر ترانسفورماتور های پخش
52    4-7 متوسطه سالیانه میزان  از دست رفتن عمر ترانسفورماتور های پخش در دوره های جور واجور شارژ
54    فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
55    5-1 بررسی فناوری های عادی در ساخت خودروهای الکتریکی
55    5-2 تعیین بازه زمانی مناسب واسه شارژ خودروهای الکتریکی
56    5-3 تعیین بیشترین حد ضرایب نفوذ با شرط نبود وجود روند پیری در ترانسفورماتور
57    5-4 تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی بر روند پیری ترانسفورماتور
57    5-5 تاثیر افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتور های پخش
58    نتیجه گیری و جمع بندی پایانی
59    منابع و ماخذ
62    پیوست ها

چکیده

استفاده از خودروهای الکتریکی  مثل خودروهای الکتریکی ترکیبی در صنعت حمل و نقل روز بروز بیشتر می شه
باطری این خودروها می تونن از راه سوکت برق خونگی یا از راه پارکینگ های عمومی شارژ شه
بار اضافی به دلیل شارژ باطری خودروها می تونه موجب بروز نتیجه های مضر روی شبکه پخش شه که مثل این پیامدها  کاهش عمر لوازم شبکه قدرت می باشه
در این پایان نامه با استفاده مدل گرمایی ترانسفورماتور و محاسبه دمای نقطه داغ ترانسفورماتور، اثرات به دلیل حضور تعداد جور واجور خودروی الکتریکی و بازه های زمانی شارژ اونا بر میزان از دست رفتن عمر ترانسفورماتورهای پخش مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد
روش مورد نظر روی یک ترانسفورماتور پخش نمونه که جفت و جور کننده توان الکتریکی مصارف خانگیه پیاده سازی می شه
یافته های بدست اومده از نمودارها بصورت کمی نشون می بده که دوره شارژ شبونه کمترین اثر رو بر میزان از دست رفتن عمر ترانسفورماتور داره
این در حالیه که شارژ خودروها در بازه زمانی عصر و اول شب که با هم با پیک مصرف خانگیه، بیشترین اثر رابر میزان از دست رفتن عمر ترانسفورماتور داره

در ادامه محاسبات نشون میده که حضور30% خودروی الکتریکی در بازه زمانی شارژ عصر، در مقایسه با شرایط نبود حضور خودرو، موجب900% افزایش در میزان از دست رفتن عمر ترانسفورماتور می شه

 

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

تعداد صفحه :86

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by