دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

عنوان : بررسی فضایی آمار تصادفات و سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات(درون و برون شهری) شهرستانای ایران در دوره 1389-1385

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی جمعیت شناسی

بررسی فضایی آمار تصادفات و سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات(درون و برون شهری) شهرستانای ایران در دوره 1389-1385

استاد راهنما

دکتر علی گلی

شهریور 1392

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

چکیده :

تصادفات ترافیکی الان به شکل یک مشکل اجتماعی در سطح جهان مطرحه که همه ساله جون تعداد خیلی از مردم رو گرفته و هزینه های اقتصادی بزرگی رو به جوامع وارد می کنه
حوادث ثرافیکی هرساله باعث مرگ حدود 2/1 میلیون نفر و جراحت بیشتر از 50 میلیون نفر در سراسر دنیا می شه و نهمین عامل از دست رفتن سالای به درد بخور عمر در جهانه و پیش بینی می شه که تا سال 2020 میلادی 66 درصد افزایش یافته و به سومین عامل تبدیل شه
این مطالعه بررسی الگوی فضایی و تحولات فضایی آمار تصادفات و سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات در شهرستانای ایران در دوره 1389-1385می باشه
مطالعه حاضر با استفاده از داده های ترکیبی سالنامهای آماری سالای 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و یافته های عمومی سرشماری 1385 و 1390 با استفاده از نرم افزار SPSS و تکنیک آمار مکانی و شاخص پخش فضایی موران انجام شده
این تحقیق نشون میده که در سطح کشور سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات (درون شهری– برون شهری) دارای الگوی فضایی تقریبا خوشه ایه
تعداد جمعیت، تراکم جمعیت، درصد بی سوادی، سرانه راه فرعی، درجه پیشرفت یافتگی شهرستانا هم بر سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات درون شهری و هم  برون شهری تاثیر داشته
  طول راه اصلی و فرعی فقط بر سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات برون شهری تاثیر داشته
متغیر سهم جمعیت هر شهرستان از جمعیت کل کشور بیشترین تاثیر رو بر سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات درون شهری و برون شهری داشته
تصادفات یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی در جهانه
این موضوع در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران راه های کشور و هم اینکه افزایش تعداد سفرها مهم تر شده، پیشنهاد می شه جهت کاهش مرگ و میر ناشی ازحوادث ترافیکی و کاهش سرعت رشد تصادفات، تحقیقات بعدی بر مبنای علل مؤثر در روند کاهش مرگ و میر طراحی شه

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات    2
1-1-    مقدمه    2
1-2- بیان موضوع    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
1-4- اهداف تحقیق    12
1-4-1-هدف کلی    12
1-4-2-اهداف جزئی    12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات قبلی    15
2-1- مقدمه    15
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی    15
2-2-1- تحقیقات داخلی    15
2-2-2- تحقیقات خارجی    24
2-3- آزمایش تحقیقات قبلی    30
2-3-1- نقاط قوت تحقیقات قبلی    30
2-3-2- نقاط ضعف تحقیقات قبلی    31
فصل سوم: چارچوب نظری    33
3-1- مقدمه    33
3-2- مروری بر عقیده ها موجود    33
3-2-1- نظریه ی رابطه پیشرفت اجتماعی – اقتصادی با میزان مرگ و میر    33
3-2-2- نظریه ی فرهنگ    35
3-3 – چارچوب نظری    37
3-4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق    39
3-5- فرضیه های تحقیق    40
فصل چهارم: روش تحقیق    41
4-1- مقدمه    42
4-2- روش تحقیق    42
4-3- وسیله جمع آوری داده ها    43
4-4- جامعه آماری    43
4-5- واحد بررسی    43
4-6- قلمرو زمانی و مکانی    43
4-7- تکنیکای آماری بررسی داده ها    43
4-7-1- بررسی مدل خودهمبستگی فضایی و محلی    44
4-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    47
4-8-1- متغیرهای جداگونه    48
4-8-2- متغیر وابسته    48
فصل پنجم: یافته های تحقیق    50
5-1- مقدمه    50
5-2- آمار توصیفی    50
5-2- تحولات فضایی سرانه مرگ و میر به دلیل تصادفات درون شهری و برون شهری در کشور طبق الگوی تک متغیره ( شاخص خود اتحاد فضایی)    67
5-3- آمار بدست اومده و آمار مکانی    72
5-4- رگرسیون چند گانه به روش قدم به قدم    96
5-4-1- معادله رگرسیون قدم به قدم (عوامل موثر بر مرگ و میر به دلیل تصادفات درون شهری)    96
5-4-2-معادله رگرسیون قدم به قدم (عوامل موثر بر مرگ و میر به دلیل تصادفات برون شهری)    98
فصل ششم: نتیجه گیری    102
6-1- مقدمه    102
6-3- آمار استباطی و آمار مکانی    106
6-4- پیشنهادات    108
6-4-1-پیشنهادات اجرایی    109
6-4-2-پیشنهادات واسه پژوهشای آینده    110
6-5- محدودیتای تحقیق    110
منابع    112
منابع فارسی    112
منابع لاتین    117

 

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

تعداد صفحه :154

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by