طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور می باشد که بعد از صادرات نفتی در رتبه دوم صادرات قرار می گیرد . اما چالش های بحث بر انگیز در کشاورزی سالیان درازی می باشد که در این حیطه هست و کشور های جهان سوم با آن بیشتر دست به گریبانند . بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار و درون زای اقتصادی و تأثیر حیاتی در ایجاد عدالت اجتماعی ، تامین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جامعه مستلزم توجه خاص و طرفداری کارآمد می باشد . کشور ما با قابلیت ها و توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید، یکی از کشور های مستعد و قابل پیشرفت در این عرصه می باشد . اما معضلات در بخش کشاورزی در ایران نامحدود و چشمگیر می باشد که می توان مانند این معضلات به نبود بیمه کارآمد کشاورزی و صندوق های طرفداری کننده بخش کشاورزی تصریح نمود چراکه در مواقع بحرانی مانند خشکسالی کشاورزان با ضرر و زیانهای قابل توجهی روبرو می شوند که نبود نهادهای حمایتی این معضلات را پررنگتر ساخته می باشد . رسالت بخش کشاورزی در افزایش کیفیت ، سلامت و ارزش غذایی می باشد و این مهم زمانی تحقق می یابد کشاورزی و کشاورزان به لحاظ جوانب کاری خود در امنیت و آرامش باشند . همانطور که در فصول قبل تصریح گردید کشور ما در اقلیم بسیار خشک وخشک واقع شده می باشد که محدودیت در اندازه بارندگی ، اندازه تبخیر و تعرق سالیانه بالا یکی از عوامل محدود کننده در قلمرو اقلیم می باشد . پراکنش نامناسب بارندگی به عنوان یک محدودیت دیگر نیز به گونه ای می باشد که امکان کاشت محصولات مختلف را از کشاورزان سلب می کند ، چراکه به لحاظ طولانی بودن دوره آبیاری و کمبود آب ، محدودیت عمده ای در تولید محصولات کشاورزی به نواحی گوناگون کشور وارد می کند . به دلیل قرا گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک و وقوع خشکسالی های پیاپی در سالهای اخیر منابع آب سطحی و به تبع آن منابع آب زیر زمینی نوسانات زیادی داشته می باشد. با کاهش سطح آب های زیر زمینی و برداشت بی رویه از سفره ها و عدم جبران کمبود این آب از طریق تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی رو به افول گذاشته می باشد . تخلیه پساب ها و فاضلاب های صنعتی و خانگی به منابع آب کشاورزی و زیرزمینی ، آب مورد نیاز آنها را آلوده می کند و بحران را چند برابر می کند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟
  • سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

Written by