عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

پدیده ال نینو در ارتباط با دوره های خشکسالی و تر سالی ایران در سال 1379 توسط عزیزی مورد مطالعه قرار گرفت که در آن وی بیان نمود که ارتباط نسبتا قوی بین بارش سالانه ایران و شاخص نوسان جنوبی هست . ( عزیزی ، مجله پژوهش های جغرافیایی ،1379)

سازمان هواشناسی جهانی در سال 1975 ، با انتشار گزارشی تحت عنوان خشکسالی و کشاورزی با در نظر داشتن متغیر های آب و هوایی تعاریفی از خشکسالی ارائه نموده می باشد . ( ودود ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1384)

وجه مشترک همه خشکی ها عدم کفایت باران در قیاس با تبخیر بالقوه محیط می باشد که نیاز آبی گیاهان را با مشکل مواجه می کند و به نوعی ویژگی دایمی اقلیم در یک منطقه می باشد . ( زمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،1380)

زارع ابیانه و همکاران در سال 1386 خشکسالی های به وقوع پیوسته در غرب کشور را با بهره گیری از بعضی از شاخص های خشکسالی مطالعه نمودند و مشخص کردند که در بعضی از سالها خشکسالی رخ نداده می باشد ، اما وقتی به صورت فصلی داده ها مطالعه شوند خشکسالی های به وقوع پیوسته ، به صورت سالیانه هیچگاه مشخص نیستند . (www.maghale.net)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محمد رضا رضایی و میترا رضایی در سال 1385 در مقاله خشکسالی ضمن تعریف انواع خشکسالی به مطالعه تاثیر خشکسالی بر بخش های مختلف به خصوص بر تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و تاثیر خشکسالی بر کشاورزی کشور پرداخته می باشد و در نهایت راهکارهایی در جهت مقابله با خشکسالی ارائه نموده اند . (www.maghale.net)

سایت منبع

 

  • انواع خشکسالی

از نظر بعضی از محققان خشکسالی به 6 دسته کلی هواشناسی ، آب و هواشناسی ، جوی ، کشاورزی ، آب شناسی و مدیریت آب تقسیم می گردد، بایستی متناسب با شرایط اقلیم ، نوع منابع و مقدار ذخایر آب ، مصارف آب ، نیاز ها و زمینه پژوهش محقق باشد . ( وفا خواه ، 1379)

خشکسالی بنا به ماهیت اثر مختلفی که بر منابع و بخشهای مختلف مانند بر کشاورزی و منابع طبیعی خصوصا منابع آب می گذارد ، توسط متخصصین و انواع خشکسالی هواشناسی ، خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی اقتصادی – اجتماعی طبقه بندی شده می باشد . ( بری ابرقویی و همکاران ، 1382)

ویلهایت و گلانتز ( 1985 ، Glantz   Wilhite &) ، خشکسالی ها را به چهار دسته خشکسالی هواشناسی ، خشکسالی کشاورزی ، هیدرولوژی و اقتصادی – اجتماعی طبقه بندی نمودند .

خشکسالی هواشناسی زمانی رخ می دهد که بارندگی سالیانه یا هر بازه زمانی معین (مثلا ماهانه یا فصلی) کمتر از میانگین دراز مدت آن باشد . ادامه خشکسالی هواشناسی به مدت طولانی سبب بروز خشکسالی هیدرولوژی می گردد که در این نوع خشکسالی ، سطح آب رودخانه ها ، مخازن آب ، دریاچه ها و آب های زیرزمینی به پایین تر از میانگین دراز مدت افت می کند . خشکسالی کشاورزی نیز زمانی آغاز می گردد که مقدار رطوبت موجود در محیط ریشه گیاه به حدی کاهش یابد که موجب پژمردگی و در نهایت کاهش محصولات کشاورزی گردد. از این رو بخش کشاورزی اولین بخش از فعالیت های انسانی می باشد که تحت تاثیر خشکسالی قرار می گیرد . (http://drought.iranhydrology.net)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by