طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • وسعت منطقه ای خشکسالی

رخداد خشکسالی می تواند بر روی منطقه ای با وسعت چند صد کیلومتر اتفاق افتد اما به صورت مکانی ، شدت ها و دوره تداوم آن می تواند در سراسر منطقه یکسان نباشد . یوجیچ (1975) براساس تحقیقات خود خواص منطقه ای خشکسالی را به تبیین ذیل فهرست نموده می باشد :

الف ) پوشش منطقه ای با شرایط متوسط خشکسالی قاره ای که از 5 تا 15 میلیون کیلومتر مربع را فرا   می گیرد .

ب ) در نتیجه شدت خشکسالی بزرگ ، وسعت آن فراتر از پوشش منطقه ای می گردد .

ج ) انتظار می رود منطقه تحت تاثیر بوسیله یک خشکسالی بیشتر به یک لوزی شبیه باشد تا یک دایره .    ( فرج زاده ، 1384، 18-17)

  • دوره تناوبی رخداد خشکسالی

مطالعه های مربوط به احتمال تکرار خشکسالی ها و سایر پدیده های طبیعی به صورت رخداد های دوره ای منظم ، بخش زیادی از تحقیقات محققین را به خود اختصاص داده می باشد .

به طوریکه بیش از 1000 مقاله در ارتباط با ارتباط رخداد های آب و هوایی با سیکل 11 کلف های خورشیدی تهیه شده می باشد . (بران و رادیر ، 1985، 20 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلف های خورشیدی( Flocculus ) عبارت از لکه هایی هستند که بدلیل اختلاف درجه حرارت در سطح خورشید بصورت لکه های سیاهی به نظر می رسند .( فرج زاده ، 1384، 19 )

چگونگی پیدایش این لکه ها هنوز به درستی شناخته شده نیست و بیشتر تصور می رود که زبانه کشیدن و در هم پیچیدن توده های گاز مشتعل جو خورشید باعث پدید آمدن آن می گردد. با مطالعه های انجام گرفته ، امروزه ارتباط میان لکه های خورشیدی با بعضی از پدیده های زمینی به اثبات رسیده می باشد . (جعفری ،1360 ، 94 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    سایت منبع

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by