عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • شاخص های توسعه پایدار

در یک چارچوب نظام مند ،شاخص های توسعه پایدار را می توان در  سه مولفه زیر مطرح نمود :

الف ) شاخص های زیست محیطی : محیط زیست سالم به ویژه از طریق حفاظت و بهبود سلامتی شهروندان ،زمینه های توسعه انسانی را فراهم آورد . در رویکرد توسعه انسانی حفاظت محیط زیست در فرآیند رشد اقتصادی اساس توسعه پایدار تلقی می گردد . امروزه چالش هایی که رشد اقتصادی مهار گسیخته برای منابع زیست محیطی ایجاد کرده به یکی از مسائل مهم بین المللی تبدیل شده می باشد . لذا درک مفهوم توسعه پایدار ما را برآن می دارد تا شاخص های نوینی را بنا نهیم که بر پایه آن بتوان ملاحظات زیست محیطی را هم در تصمیم گیری اقتصادی – اجتماعی دخالت داد . ( شیرکوند، 1382، 143)

ب ) شاخص های اجتماعی : سرزمینی را می توان توسعه یافته قلمداد نمود ، که از نظر اجتماعی – فرهنگی به سطح توسعه یافتگی رسیده باشد . پس اگر به توسعه با دید اجتماعی – فرهنگی توجه کنیم، می توان گفت که توسعه یافتگی همان راهیابی به سوی عدالت اجتماعی می باشد ( مطیعی لنگرودی ، 1380، 281-280)

ج ) شاخص های اقتصادی : توسعه اقتصادی برای بیشتر کشور های جهان هدفی آرمانی می باشد . همه کشور های عقب مانده تمایل دارند بر ظرفیت و توان مادی ، انسانی و معنوی خود بیفزایند و در پرتو بالا بردن ظرفیت ها و توانایی ها ، اقتصاد قدرتمند داشته باشند .( علوی زاده ، 1386، 191)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • 1 تعریف روستا

قبل از تعریف توسعه روستایی به تعریفی از روستا می پردازیم که عبارت می باشد از : روستا، عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی می باشد که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی ، عواطف و علایق مشترک هستند ، در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تامین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند ، از طریق بهره گیری و بهره‌گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد. این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل، ده نامیده می گردد. ( نیک خلق ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • سایت منبع

  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by