طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

دما

منطقه ورامین دارای تابستان های گرم بوده و ماه های تیر و مرداد و شهریور ، گرم ترین ماه های سال محسوب می شوند و حداکثر درجه حرارت 40 تا 44 درجه سانتی گراد و زمستان آن سرد و خشک بوده و دما به صفر درجه سانتی گراد و گاها به 5- تا 10- درجه می رسد . در جدول 3-1 و 3-2-حداقل و حداکثر دما و متوسط دمای روزانه برای یک دوره یازده ساله نشان داده شده می باشد .

بارش

غالب ریزش های جوی در فصل زمستان و اوایل بهار اتفاق می افتد که اندازه آن نه تنها از یک ماه به ماه دیگر متغیر می باشد ، بلکه از یک سال به سال بعد هم تفاوت فوق العاده ای دارد . متوسط بارندگی بر اساس دوره آماری 11 ساله ایستگاه هواشناسی شهرستان، سالانه 155.7میلی متر می باشد . با در نظر داشتن مطالعات آماری صورت گرفته بیشترین بارش ها در فصل زمستان و کمترین آن در فصل تابستان       می باشد .

میانگین بارش در فصل بهار ( سه ماهه اول سال ) 15.6 میلی متر ، فصل تابستان ( سه ماهه دوم سال) 1.9 میلی متر ، فصل پاییز ( سه ماهه سوم ) 12.9 میلی متر، فصل زمستان ( سه ماهه چهارم سال ) 22 میلی متر بوده می باشد . پس بارش زمستانه به علت کشاورزی در این فصل و پایین بودن نرخ تبخیر بیشترین آب قابل نفوذ را تامین می کند . ( فراهانی ،1379 و میرباقری ، 1370)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رطوبت نسبی

بیشترین رطوبت نسبی مربوط به دی ماه با 64.09 درصد و کمترین آن مربوط مربوط به تیر ماه و و مرداد ماه با 33.09 درصد می باشد . جدول 3-4-  متوسط ماهانه رطوبت نسبی را در طی یکدوره 11 ساله نشان می دهد

– تبخیر و تعرق

به مقصود انجام مطالعات مربوط به تبخیر و تعرق تنها آمار موجود مربوط به سالهای 1391-1387 در ارتفاع 927 متری از سطح دریا می باشد . بیشترین اندازه تبخیر مربوط به تیرماه و کمترین آن مربوط به ماههای دی ، بهمن ، اسفند می باشد . جدول 3- 5 اندازه تبخیر و تعرق در ماههای مختلف را نشان می ده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by