عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

یخبندان

بیشترین روزهای یخبندان در دوره آماری یازده ساله مربوط به دی ماه با 136روز و بهمن ماه با 108 روز می باشد . یخبندان در منطقه ورامین از آبان ماه شروع شده و در دی ماه به حداکثر خود می رسد و در فروردین خاتمه می یابد .

 

3-3-6- بادها

در مورد بادهای شهرستان بایستی گفت که بیشترین فراوانی آن در دیده بانی صبح و ظهر بیشتر می باشد و در ساعت 30/12 مقدار آن به حداقل می رسد . در مطالعه سرعت و جهت بادها بایستی گفت :

 • بادهای وزیده شده از نظر جهت دارای دو ماکزیمم اصلی می باشند . اولی باد غربی که با 15.6 درصد به کلیه باد ها حاکمیت دارد و بیشتر در فصل بهار ، پاییز ، زمستان می وزد و دیگری باد شرقی با 6.7 درصد که بیشتر در فصل تابستان می وزد .
 • از نظر جهت فراوانی باد ها در درجه اول غربی ، در درجه دوم شرقی، درجه سوم جنوب شرقی، و شمالغربی در درجه چهارم شمال شرقی می باشند .
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • حالت آرام هوا در ماههای مهر و آبان و آذر و دی نسبت به سایر ماههای سال از درصد بیشتری برخوردار می باشد .
 • از نظر سرعت در درجه اول سرعت بین 1تا3 نات ( هر نات معادل 18.5 کیلومتردر ساعت ) با 19.5 درصد و در درجه دوم سرعت بین 4تا 6 نات با 2.3 درصد و در درجه سوم سرعت بین 7 تا 10 نات با 9.5 درصد دارای بیشترین فراوانی اند . (خراسانی ، 1386، 64)

بادهای شهریاری که از سوی شهریار به سوی دشت ورامین می وزد ، بادکوه که از شمال دشت ورامین می وزد و بادهای قبله ، جوزا ، خاله پیرزن ، سام و بهمن از دیگر بادهای محلی هستند . ( فراهانی ، 1379و امینی ، 1382)

 

3-4- پوشش گیاهی

سایت منبع

دشت ورامین را از نظر پوشش گیاهی می توان به چهار بخش تقسیم بندی نمود :

 • تیپ اراضی کوهها : قسمت عمده این اراضی به علت پستی بلندی ها و شیب های خیلی زیاد و وجود فرسایش آبی و کمبود عمق خاک ، قابل زراعت نبوده و فقط در داخل دره ها که خاک نسبتا عمیقی داشته و دسترسی به آب دارند ، زراعت های گندم و نباتات علوفه ای و باغات میوه ، معمول می باشد . نباتات بومی این تیپ اراضی دراغلب قسمت ها در اثر چرای بی رویه دام ها از بین رفته یا تراکم خیلی کمی دارد و نباتاتی که بیشتر از سایر انواع وجود دارند ، عبارتند از : انواع گون ، انواع درمنه ، نوعی سرو کوهی
 • تیپ اراضی تپه ها : این قسمت از اراضی نیز به علت پستی و بلندی و شیب زیاد و نداشتن خاک مناسب یا داشتن شوری زیاد قابل بهره گیری زراعی نیست مگر در بعضی از قسمت ها که زارعت گندم دیم در آن معمول می باشد . نباتات بومی نیز به علت چرای زیاد از حد معمولا کم بوده و برای بهره گیری مرتعی بایستی محدودیت های زیاد قائل گردید . نباتات بومی که بیشتر هست ، عبارتند از : تنوتع درمنه ، انواع گون
 • تیپ اراضی دشت های دامنه ای : در واقع عمده ترین فعالیت های کشاورزی در این مناطق متمرکز شده می باشد و گیاهان بومی اغلب از نوع گرامینه می باشد و نباتات شیرین اظهار در داخل مزارع دیده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by