طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

تعداد جمعیت در سالهای 1375 ، 1385 ، 1390

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بنابر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ورامین 413130 نفر،  در سال 1385 ، 540442نفر و در سال 1390،  574206 نفر بوده می باشد . ( لازم به تبیین می باشد که در سالهای آماری مختلف شهرستان از لحاظ تقسیمات سیاسی تغییرات بسیاری داشته می باشد .) جدول 3-6- اندازه جمعیت در 4 بخش مرکزی ، قرچک ، پیشوا و جواد آباد در این سه دوره به تفکیک اظهار شده می باشد .

اندازه جمعیت در سال آماری 1385 به تفکیک بخش

بر اساس مطالعات آماری  در سال  1385از جمعیت 540442 نفر،  278449 نفر مردان با درصد جمعیتی 51.52  و 261993 نفر  را زنان با درصد جمعیتی 48.48 تشکیل می دهند که بیشترین جمعیت در بخش مرکزی و کمترین جمعیت در بخش جواد آباد وجود دارند. جدول 3-7 این اندازه را نشان می دهد .

 

اندازه جمعیت در سال آماری 1390 به تفکیک بخش

بر اساس مطالعات آماری  در سال 1390از جمعیت 526280نفر،  279849 نفر مردان با درصد جمعیتی 53.17 و 246431 نفر  را زنان با درصد جمعیتی  46.83تشکیل می دهند که بیشترین جمعیت در بخش مرکزی و کمترین جمعیت در بخش جواد آباد وجود دارند.(لازم به تبیین می باشد که بخش پیشوا به لحاظ تقسیمات سیاسی از شهرستان ورامین منفک شده می باشد ) جدول 3-8 این اندازه را نشان می دهد .

نرخ رشد در سه دوره آماری

با در نظر داشتن رشد جمعیت در طی سالهای اخیر بایستی گفت که رشد جمعیت درشهرستان با افت و خیز چشمگیری همراه بوده می باشد . نرخ رشد جمعیت در سال 1375 ، 1.7 درصد بوده می باشد در سال 1385 این رشد به 4 درصد رسیده می باشد و در سال 1390 به 2.6 درصد تقلیل یافته می باشد و برای سال آماری 1395 پیش بینی رشد به 583184 نفری و نرخ رشد 0.21 درصدی را می توان نمود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by