طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل

در این فصل یافته های حاصل از پژوهش به گونه تفصیلی مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد . در حقیقت به  این موضوع پرداخته می گردد که خشکسالی های اخیر در طریقه کاهش محصولات کشاورزی و به تبع مهاجرت ساکنین مناطق روستایی موثر بوده می باشد یا خیر ؟ کشاورزی از دیر باز تأثیر موثری در شکل گیری جماعت انسانی و کسب و کار بوده می باشد ،اما همین کشاورزی در مقاطع مختلف دچار بحران شده می باشد و این بحران به دلیل نبود آب کافی می باشد . حیات کشاورزی و زندگی افراد وابسته به آن ، به وجود بارش های مناسب در فصول مورد نظر جهت تغذیه زمین های کشاورزی متصل بوده می باشد . پس برای رسیدن به توسعه پایدار در نواحی روستایی  بایستی آغاز به کشاورزی آن مناطق پرداخت ؛ ولیکن پرداختن به موضوع کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی که خود تأثیر تاثیر در کاهش و یا افزایش تولیدات دارد ، کاری بیهوده می باشد . در سراسر دنیا شرایط اقلیمی ممکن می باشد در طول سالهای متوالی طریقه ثابتی را طی نکند که مانند این ناپایداری ها می توان به کمبود بارش ، ریزش تگرگ ، خشکسالی های پیاپی و…. تصریح نمود . اما هدف این می باشد که اندازه خسارات ناشی از این  ناپایداری ها به حداقل ممکن برسد و راهکارهای مفیدی جهت پایین آوردن این اثرات که به تبع آن کشاورزان و سایر افراد جامعه را درگیر می سازد ، ارائه گردد . پس تحلیل های خود را با مطالعه وضعیت آب و هوایی شهرستان ورامین آغاز می کنیم .

4- 1- شرایط آب و هوایی

سایت منبع

4-1-1- مطالعه  وضعیت اقلیمی شهرستان ورامین بر اساس مدل های اقلیمی

برای تعیین اقلیم شهرستان ورامین از نرم افزار EQLIM بهره گیری شده می باشد . در این محاسبه داده های اقلیمی از قبیل میانگین حداقل دما ، میانگین حداکثر دما ، مجموع بارندگی ماهانه  و درصد رطوبت نسبی وارد شده و بر اساس اطلاعات وارد شده نتایج زیر حاصل شده می باشد . شایان ذکر می باشد که تمام جداول اقالیم بر طبق روش های طبقه بندی به گونه مفصل در انتها پایان نامه قرار گرفته می باشد . جدول 4-1- اختصار نتایج اقلیمی را نشان می دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by