عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

وسعت اراضی  شهرستان

شهرستان ورامین دارای اراضی مستعد کشاورزی شهرستان ورامین زمینه مطلوبی برای رشد و توسعه این منطقه بوده و نشانگر هویت کار آفرینی در تمام مناطق آن می باشد . خاک حاصل از آبرفت رودخانه جاجرود شرایط بسیار ایده آلی را برای کشت محصولات متنوع فراهم کرده می باشد . حتی در سطح اراضی شهرستان گیاهان و درختانی رویش پیدا می کنند که حتی محصولات آنها از مبدا ، بسیار با کیفیت تر و قابل سرمایه گذاری می باشد ، که مانند این محصولات کشت درختان پسته و یا کشت زعفران مرغوب در پایین دشت ورامین را می توان ذکر نمود . اما کمبود آب و نبود سیستم آبرسانی مناسب ، شرایط را تا حدودی غیر قابل پیش بینی کرده می باشد بطوریکه ریسک کشت و کار دراین مناطق برای کشاورزان کم درآمد بسیار سخت و غیر قابل انجام می باشد .  حتی در مناطقی که غیر از پارک ملی کویر هم به شمار می رود ، دارای گیاهان شوری پسند ( هالوفیتها) و خشکی پسند (گز روفیتها) می باشد .پس کویر ورامین هم دارای قابلیت رسیدگی و توجه می باشد . در طی سالهای اخیر 19000 هکتار از اراضی کشاورزی ورامین تسطیح و یکپارچه سازی شده می باشد .  مانند  جداول 4-2- و 4-3-  زیر اندازه منابع طبیعی در دوره های آماری 1385 و 1390 در شهرستان را نشان می دهد .

سایت منبع

همانطور که در جداول فوق  نظاره می گردد اندازه اراضی که دارای قابلیت کشت در سال 1385،  75312 هکتار و در سال 1390 ، این رغم به 130 هزار هکتار رسیده می باشد ،  که تنها از این اندازه در سال 1385 ، 3844 هکتار و در سال 1390 38000 هکتار به بهره برداری می رسد . در حقیقت وقتی صحبت از اراضی با قابلیت کشت می گردد مقصود این می باشد که این زمینها برای رسیدن به بهره برداری مطلوب به سرمایه گذاری هنگفت نیاز ندارند ؛ اما چیزی که در اینجا مورد بحث می باشد نبود آب کافی برای آبیاری این اراضی می باشد .  اگر چه اندازه بهره برداری از زمین های زراعی در سال 1390 رشد چشمگیری داشته می باشد اما اندازه بهره برداران و همچنین ساکنین در مناطق روستایی به شدت کاهش یافته می باشد ، با در نظر داشتن مهاجر پذیر بودن شهرستان ورامین به دلیل نزدیکی به پایتخت ، کشاورزی ورامین در طی سالهای اخیر با دگرگونی های خاصی همراه بوده می باشد که در همه زوایا دارای ابعاد و ویژگی های خاص و منحصر به فرد بوده می باشد که مانند این ابعاد می توان بر تغییر نوع مالکیت ها و شاید برگشتن به شرایط قبل از اصلاحات ارضی نوع وتغییر نوع شیوه کشت ، تصریح نمود . جدول 4-4- تعداد بهره برداران از اراضی کشاورزی در طی 15 سال اخیر را نشان می دهد . با در نظر داشتن افزایش جمعیت ، تعداد بهره برداران از کشاورزی از سال 1375 تا 1385 به شدت کاهش یافته می باشد . (خاطر نشان می گردد که در سال 1389 پیشوا به لحاظ تقسیمات سیاسی از شهرستان ورامین جدا شده و خود شهرستان شده می باشد )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by