طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

رطوبت مطلق و رطوبت نسبی

رطوبت مطلق : بر حسب تعریف رطوبت مطلق عبارت می باشد از اندازه بخار آب موجود در حجم معینی از هوا ، که حداکثر آن به اندازه درجه حرارت و فشار هوا بستگی دارد ؛ که بر حسب میلی گرم در متر مکعب اظهار می گردد .

رطوبت نسبی : بر حسب تعریف رطوبت نسبی عبارت می باشد از رطوبت موجود در هر واحد حجم هوا به حداکثر رطوبتی که آن حجم هوا در آن درجه حرارت می تواند در خود جای دهد ؛ که بر حسب درصد اظهار می گردد . ( اصغری مقدم ، 1387 ، 51)

رطوبت مهمترین عنصر آب و هوایی ایران بشمار می رود . برای اینکه اندازه بارندگی و در نتیجه وضعیت حیات را در کشور کنترل می کند .

نواحی شش گانه آب و هوایی بر اساس پراکندگی عوامل صعود :

 • ناحیه خزری . که قسمت های غربی ساحل دریای خزر را شامل می گردد .
 • ناحیه شمال غربی . این ناحیه شامل ارتفاعات آذربایجان و البرز می گردد .
 • ناحیه جنوب غربی . این ناحیه شامل تمام زاکرس غربی و جلگه خوزستان می باشد .
 • ناحیه شمال شرقی . که شامل سرزمینهای واقع در جنوب البرز و غرب زاگرس تا مرز افغانستان می گردد .
 • ناحیه جنوبی . سرزمین های ساحلی خلیج فارس در جنوب کوههای زاگرس این منطقه را تشکیل می دهد .
 • ناحیه جنوب شرقی . که شامل منتهی الیه جنوب شرقی ایران می باشد .
  • باد

“جا به جایی هوا را باد گویند ” علت جابجایی هوا اختلاف فشار بین دو ناحیه می باشد . به بیانی دیگر اختلاف فشار هوا بین دو نقطه که آن هم به علت اختلاف دمای هوا می باشد باعث جابه جایی هوا و ایجاد باد می گردد . فرآیند ایجاد باد به این شکل انجام میشود که هوای سرد که سنگین تر می باشد و دارای فشار زیاد می باشد به سمت توده های هوای گرم حرکت می کند و باعث رانده شدن هوای گرم می گردد ، این فرآیند در تمام سطح سیاره زمین اتفاق می افتد به طوریکه پیوسته حرکتی از سوی مراکز پر فشار به سمت مراکز کم فشار هست که بادهای سیاره ای و منطقه ای را به وجودمی آورد . جابه جایی هوا ضمن آنکه حرکت توده های هوای سرد و گرم را موجب می گردد باعث جابه جایی دما و رطوبت می گردد . در مطالعه باد ها با چهار دسته کلی روبرو هستیم :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • باد های سیاره ای (بادهای تجارتی)
 • بادهای فصلی (صد وبیست روزه سیستان)
 • باد منطقه ای (باد منجیل – باد شهریار)
 • باد های محلی (باد کوه بدشت – ساحل به دریا)

بعد از اظهار تعاریفی از شرایط موثر بر آب و هوا به می پردازیم که چه عواملی سبب تغییرات اقلیمی و در نهایت منجر به خشکسالی های موثر بر طریقه کشاورزی مناطق گوناگون خواهد گردید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by