عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

اصولا پدیده های محیطی ازجمله اقلیم دائما در حال تغییر و دگرگونی اند که چرخه ای دوره ای یا غیر دوره ای را نشان می دهد . این چرخه ها دائمأ بین آستانه های حداقل و حداکثر نوسان می کنند . عمومأ میانگین های دوره ای را که در یک دوره آماری طولانی نظاره می شوند نرمال های اقلیمی می نامند . افت و خیزی را که متغیر اقلیمی به گونه متناوب حول و حوش این مقادیر متوسط دارد و از یک میانگین به میانگین دیگر در فواصل منظم یا نا منظم تغییر نماید را اصطلاحا نوسان اقلیمی می نامند . نوسانهای اقلیمی خصوصأ دو عنصر اصلی بارش و دما ( به ویژه بارش که تغییر پذیری زیادی دارد ) اثرات قابل توجه و مستقیمی بر روی منابع آب دارند و در واقع بارش که منبع اصلی تمام آبهای سطحی و زیرزمینی تجدید شونده به شمار می رود . در تنظیم مقدار آب برداشتی جهت تأمین نیازهای آبی بخش های مختلف سهم مهمی اعمال می نماید. از سوی دیگر عناصر اقلیمی به ویژه بارش و دما اثرات قابل ملاحظه ای بر روی کیفیت منابع آبی دارند . ( عزیزی ، 1383 )

یکی از ویژگی های اقلیمی ایران وقوع مکرر خشکسالی و ترسالی های شدید و گاهی اوقات خسارت بار می باشد . به طوریکه در سالهای مرطوب وپر باران  سیلاب های مخرب سبب تخریب سکونتگاهها ، زمین های کشاورزی ، تلف شدن دام ها ،تخریب مراتع، فرسایش خاک و افت آب های زیرزمینی      می گردد . به عنوان مثال در خشکسالی سال 78-77 متوسط بارش سالیانه در ایران 36 % کمتر از بارش متوسط دوره 30 ساله بود . این بارش سال قبل 76-77 حدود 41 %  کمتر بود ؛ در نتیجه این خشکسالی 70 % محصولات دیم و 10 % محصولات آبی صدمه دیده و تولید گندم حدود 4/2 میلیون تن و تولید برنج حدود چهار صد هزار تن کاهش پیدا نمود ( خبرنامه اقلیم ، 1378 )

 

  • خشکسالی

سایت منبع

خشکسالی یک پدیده موقتی و یک واقعه اقلیمی می باشد که بر یک کشور و یا سطح کره زمین تا حدودی از دوره ها و نظم تقریبا خاصی برخوردارند . دوره های خشکسالی 11-10 ساله و 30 ساله و یک صده هست که نواحی گوناگون جهان را تحت تاثیر قرار می دهد . ( کردوانی ، 1380 )

علل و عوامل موثر در خشکسالی هنوز به گونه کامل شناخته نشده می باشد . از این رو بشر قادر نیست از وقوع آن جلوگیری کند . اغلب عوامل زیرا وضعیت لکه های خورشیدی ، جریان های آبی Elnin و Lanino و همچنین افزایش مقدار Co₂  در جو کره زمین در پیدایش خشکسالی موثر می دانند .         ( کردوانی ، 1380 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by