طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 • شاخص های توسعه

سایت منبع

مایکل تودارو معتقد می باشد که شاخص های توسعه علاوه بر کاهش فقر ، نابرابری و بیکاری شامل :

 • سطح پایین زندگی
 • درآمد پایین
 • نابرابری زیاد
 • پایین بودن سلامت بهداشت
 • تحصیلات پایین
 • سطح پایین بهره وری
 • رشد جمعیت بالا
 • معضلات ناشی از وابستگی
 • بیکاری بالا
 • – وابستگی به محصولات کشاورزی و صادرات آن . (خانی ، جزوه جغرافیای کشورهای توسعه یافته ، 1378 )

HDI شاخص توسعه انسانی می باشد که سازمان ملل آن را اظهار کرده می باشد :

 • سطح سلامت و بهداشت که با شاخص امید به زندگی مطالعه می گردد .
 • سطح سواد که از دسترسی به نرخ با سوادی تا به سطوح مختلف تحصیلی و ثبت در سطوح مختلف در نظر گرفته می گردد .
 • سطح زندگی که با رفاه و یا درآمد سنجیده می گردد که نرخ اشتغال و قدرت خرید غیر از این شاخص ها می باشد .

اهداف توسعه ای خاص هر کشوری می باشد و یک راهبرد یا راهبردهای جانشین را فقط از این رو که عامل هدفهای عمده چنین رهیافتهایی می باشد می توان رهیافت جدید به شمار آورد این هدفها عبارتند از : توزیع عادلانه یا تساوی سهم یا توزیع منافع توسعه و یا آن چیز که که می توان آن را مشارکت مردم نیز نامید . تساوی بایستی از طریق رفع حداقل نیاز های اساسی بخش مستضعف مردم یا از طریق حذف فقر شدید به دست آید . ( مقدم ، 1369 ، 13 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر عبید الله خان هدف اصلی و اساسی توسعه نابودی فقر و بالابردن سطح کیفیت زندگی توده های فقیر می باشد ( آسایش ، 1373 ،34 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by