(اسپرماتوزوئيد) ساخته ميشود. مايع نرزامه درزمان جفتگيري از بالوعه نر به بالوعه ماده ريخته مي شود و از آنجا به داخل لوله تخم بر راه مييابد . در مادهها اغلب بجز شکارگرها فقط تخمدان سمت چپ رشد مي کند و فعال است . اين تخمدان شبيه خوشه انگور است و در آن تعدادي تخمک زرده در مراحل مختلف رشد وجود دارد.
تخمدان به لوله بزرگ پهن و تاخوردهاي به نام مجراي تخم باز ميشود که بخش اعظم فضاي بطني به خصوص در قسمت چپ بدن را فرا گرفته است. تخمک بارور نشده و يا بارور شده پس از تشکيل سلول و تقسيمات متوالي ) ضمن عبور از ناحيه پيمانه تا زهدان با تشکيل سفيده اي رقيق و دو غشاي پوستهاي) از جنس کربنات کلسيم و طي مراحل تکميلي و تشکيل اتاقک هوا در طرف پهنتر تخم تقريبا کامل شده و در آخرين مرحله مادهاي مرطوب بنام روپوست کوتيکول روي خلل و فرج پوسته تخم را مي گيرد تا دفع تخم از بالوعه را آسانتر سازد .
عضو اصلي دفع ادرار کليهها هستند که از سه لب تشکيل شدهاند هر لب خود داراي تقسيمات کوچکترياست. تعداد کليه ها دو عدد ميباشد که پايينتر از ششها، در ناحيه کمر و چسبيده به پشت قرار گرفتهاند. مجراي ادراراز وسط لب مياني به بالوعه منتهي ميشود. پرندگان فاقد مثانه بوده و ادرار از کليهها توسط ميزناي مستقيم به بالوعه ريخته و همراه با مدفوع بهصورت نيمه جامد خارج ميگردد. دستگاه دفعادرار،در هر دو جنس مانند هماست .
باروري در گلههاي مادر گوشتي در شرايط جوي معتدل ، اعمال برنامه روشنايي ، حرارت و تهويه مناسب چندان مشكل نمي‌باشد ولي در سال‌هاي اخير كه پرورش نژادهاي گله‌هاي مادر گوشتي در نقاط گرم نيز مرسوم گرديده و حتي بيشترين گوشت مرغ دنيا امروزه در اين نقاط توليد ميشود لذا اعمال برنامه مديريت روشنايي، حرارت و تهويه در سالن‌هاي اكثراً باز اين مناطق امري چندان ساده نبوده و نياز به آگاهي كامل و مديريت ويژه خود را دارد.(3،2،1)
در چنين مناطقي اگر بتوان شروع بلوغ جنسي را تا سن 23 الي 25 هفتگي به تأخير انداخت مي‌توان انتظار توليد مطلوب را نيز داشت ، ولي با بروز بلوغ زودرس ، علاوه بر افزايش تعداد تخم مرغ‌هاي ريز و غير قابل جوجه‌كشي، در خروس‌ها نيز كاهش شديد فعاليت جنسي زودرس ظاهر ميشود.
كاهش فعاليت جنسي زودرس در خروس‌ها، امروزه يكي از مشكلات عمده پرورش نژادهاي گوشتي در نقاط گرم بوده و موجب گرديده است كه پرورش دهندگان به‌اجبار قسمت و يا حتي تمام خروس‌ها را در اواسط دوره توليد با خروس‌هاي جوان‌تر تعويض نمايند . امري كه مشكل ، هزينه بر و از نظر بهداشتي نيز غير قابل قبول ميباشد.
با عنايت به موارد اشاره شده و با توجه به سليقه متفاوت مصرف‌كنندگان در نقاط مختلف دنيا در رابطه با نوع توليدات طيور ، كه به تبع آن عملكرد را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد براي دستيابي به بهترين بهره‌وري، نياز به بازبيني در تمام موارد مديريت نيز امري ضروري ميباشد.
2-10 علائم فنوتيپي خروسهاي بالغ
در داخل گله خروسها را به چند دسته تقسيم مي کنند که خروسهاي تيپ آ خروس هاي تيپ بي خروس هاي تيپ سي علائمي که به صورت ظاهري نشان دهنده کيفيت خروس ميباشد عبارتند از چشمان براق قرمز بودن دور چشم داشتن پاهاي سالم و شينگ بلند منقار طوطي و پر هليکوپتري نباشد سينه ها به شکل وي باشند نه به شکل يو که نشان از چاقي مفرد بوده و همچنين نبايد خيلي لاغر باشد چرا که تحقيقات نشان داده که اندازه بيضهها در اين دو حالت کوچکتر بوده وخروس ها فعاليت کمتري داشته اند.
2-10-1 خروس تيپ آ
به خروسي گفته ميشود که از شرايط وزني خوبي برخوردار بوده و وزن آنها به استانداردهاي نژادي نزديک بوده از صورت قرمز و تاج و ريش قرمز سينه مناسب و پاهاي کشيده و سالم برخوردار بوده و همچنين مقعد صورتي و مرطوب داشته که نشان از فعال بودن خروس ميباشد.
2-10-2 خروس تيپ بي
به خروس هاي اطلاق ميشود که در قياس با خروسهاي تيپ آ از شرايط ضعيف تري برخوردار هستند يعني شرايط وزني آنها کمي سبکتر و سنگينتر از وزن استاندارد ميباشد و از سينه لاغرتر و يا چاقتر به شکلهاي وي بسته و يو ميباشند پاها کشيدگي کمتري دارد و از نظر قد کوتاهتر ميباشند و در نهايت رطوبت و رنگ مقعد آنها کمتر از خروس هاي تيپ آ ميباشد.
2-10-3 خروس تيپ سي
در دوران توليد مشکلات مديريتي اهم از بستر نا مناسب،تهويه نامناسب، تغذيه نامناسب، دماي نامطلوب و بيماري ها ميتواند تعدادي از خروسها رااز چرخه توليد حذف نمايد که به اين دسته از خروس ها که در قياس با دسته آ و بي ضعيفترو کم فعال مي شوند تيپ سي نام گذاري شدهاند.
2-11 عوامل موثردرايجاد خروسهاي نوع سي
2-11-1 بستر نا مناسب
بستر نا مناسب به بستري گفته ميشود که از رطوبت زياد يا خيلي کم برخوردار است که در شرايط رطوبت زياد باعث سوختگي کف پا در اثر آمونياک زياد بسترمي شود که در نهايت ايجاد درد وافزايش جفت گيري هاي نا موفق توسط خروس ها را منجرب مي گردد و در شرايط رطوبت کم ايجاد خاک زياد در سالن و مشکلات تنفسي براي پرندگان را به همرا ه خواهد داشت.
2-11-2 تهويه نامناسب
تهويه نيز يکي از عوامل محيطي و مديريتي مهم بوده که در امر سالم نگاه داشتن ماکيان و رسيدن به ضريب تبديل مناسب تعيين کننده بوده و در صورت مناسب نبودن آن سالن ها يا دچار کمبود اکسيژن شده و يا کوران ايجاد شده که مانع از تغذيه و توليد طبيعي در ماکيان ميگردد.
2-11-3 تغذيه نامناسب
در گله هاي مادر گوشتي عموما زمان مصرف دان براي خروسها بين 30الي 40 دقيقه ميباشد که 98 تا 100 درصد خروس ها در اين زمان با هجوم فراوان به دستگاه غذارسان حمله ور مي شوند و يک رقابت شديد ايجاد ميشود در اين رقابت بسيار مهم مي باشد که فضاي دانخوري براي هر خروس به توصيه نژاد بوده ودر صورت قرار دادن فضاي کمتر و حتي بيشتر باعث برهم زدن يکنواختي وزني خروس ها و بالا رفتن ضريب پراکندگي وزني خروسها خواهيم شد که در نهايت خروسهاي قوي تر چاق و ضعيفتر ها حذف ميشوند.
2-12 ضريب پراکندگي در خروسهاي مولد
در گله هاي در حال توليد هر چقدر ضريب پراکندگي وزني خروس ها کوچکتر باشند خروس هاي آن گله از قدرت باروري بيشتري برخوردار بوده زيرا سبکتر و سنگين ترشدن وزن خروس ها نشان ازمديريت توليدنامناسب بوده و با کاهش فعاليت جنسي همرا خواهد بود.
2-13 دمايي نامناسب
استرس گرمايي و استرس ناشي از سرما باعث کم شدن جفت گيري در خروس ها و مرغ ها مي شود بنابراين ثابت نگاه داشتن دماي مطلوب مي تواند به در صد نطفه داربودن تخم مرغ کمک کرده و در نهايت باعث بالا رفتن در صد جوجه در آوري مي گردد
2-14 پرورش نامناسب
يک پرورش خوب نيز به نوبه خود مي تواند براي رسيدن به استاندارد هاي توليد بسيار تعيين کننده باشد به عنوان مثال اگر در هفته هاي 12 الي 16 پرورش راس گله به مشکلاتي اهم از سنگين شدن بيماري ها برخورد کند انتظار مي رود که گله در تکامل اندام هاي تناسلي دچار مشکلاتي شود که پتانسيل لازم را در دوران توليد از دست مي دهد.
2-15 بيماريها
برخي از بيماري ها مانند برونشيت و نيوکاسل و آنفولانزا و مارک و گامبورو و بسياري ديگر با علايم تغيه نکردن جمعيتي در سالن همرا خواهد بود که در درجه اول باعث برهم زدن يکنواختي گله مي گردد که خود به تنهايي مي تواند آسيب هاي در پي داشته باشد کما اينکه در برخي از بيماري ها عامل بيماري دستگاه تناسلي مرغ و خروس را هدف قرار داده و تخريب مي کند
فصل سوم:
مواد و روشها
3-1 حيوانات موردآزمايش
در اين آزمايش تعداد 16220 مرغ مادر گوشتي (سويه راس 308) و 1140 خروس مادر گوشتي(سويهراس 308) در قالب 20 پن کورد استفاده قرار گرفت.هر پن شامل 811 قطعه مرغ و 57 خروس بود. آزمايش از سن 41 هفتگي الي 50 هفتگي به مدت 10 هفته بهطول انجاميد.
3-2 سالنهاي آزمايش
سالن هاي آزمايش از نوع تونلي با طول 44 متر و عرض 10 متر بوده که در هر سالن از4 خط غذا رسان مرغ و يک خط غذا رسان خروس استفاده شد. در هر سالن 2 پن جهت آزمايش ايجاد شد که پن ها بصورت عرضي توسط فنس هاي پلاستيکي از هم تفکيک گرديد. بستر سالن ها و بستر تله ها از نوع پوشال چوب بود.
3-3 نوع هورمون
هورمون تستوسترون با اسم تجاري انان تات دراندازه 250 بهمقدار 137 سيسي به شرح ذيل مورد استفاده قرار گرفت.
3-4 جمعآوري نمونه
در طي آزمايش 2 درصد از تخم مرغ هاي روزانه توليدي قابل جوجه کشي در واحد جوجه کشي در سنين 10 تا 12 روزگي کندلينگ شده و نتايج ثبت وبررسي گرديد. همچنين 98 درصد باقيمانده در پايان دوره 21 روزه جوجه کشي ترابل شوتينگ شده و نتايج مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
3-5 ساعت روشنايي
ساعت روشنايي در گله مادر گوشتي راس 308 در زمان ورود گله 23 ساعت بود كه طي 3 هفته كاهش تدريجي به 8 ساعت در روز رسيد و تا پايان هفته پرورش هفته 22ادامه داشت در اولين روز ابتداي هفته 23 با افزايش 5 ساعتي مدت روشنايي و شدت نور از 5 لوكس به 50 لوكس گله را وارد شوك نوري كرده و بعد آن هر هفته 1 ساعت به آن افزوده تا به 15 ساعت رسيد و آماده توليد شد لازم به ذكر است كه رسيدن به وزن هدف در زمان شوك نوري مهم بوده و مي تواند تا چند روز آن را دست خوش تغيير نمايد.
3-6 شدت روشنايي
ورود گله 50 تا 60لوكس بعد از پايان هفته 3 و ابتداي هفته 4 وارد ديمر شده و تا 5 لوكس كاهش يافت ودرابتداي توليد هفته 23 به 50 لوكس تا زمان كشتار گله رسيد.
3-7 زمان تغذيه
بهترين زمان براي تغذيه مرغها و خروسها در ابتداي روز بودو تدريجا 2 تا 3 ساعت بعد از روشنايي سالنها زيرا پيك توليد روزانه با زمان روشنايي رابطه داشت و 3تا 4 ساعت بعد از روشنايي بود و همچنين دفع مدفوع نيز 2 تا سه ساعت بعد از تغذيه شروع شد.رعايت اين نكات توليد تخم مرغ تميزتر را به همراه داشت.
3-8 سيستم تغذيه مرغ
سيستم غذا رسان مرغ به صورت ريلي بود که توسط زنجيرهايي دان رادر سطح سالن توزيع نمود و بر روي آنها از گريلهاي مخصوص مرغ استفاده شد که جهت جلوگيري از مصرف دان توسط خروسها استفاده شد. فضاي دان خوري براي هر سر مرغ 15 سانتيمتر در نظر گرفته شد.
3-9 سيستم تغذيه خروس
سيستم غذا رسان خروس ريل به همراه وينچ بود که به طور دستي دان توزيع گرديد. فضاي دانخوري براي هر سر خروس 20 سانتيمتر در نظر گرفته شدواز وينچ براي تنظيم ارتفاع و جلوگيري از مصرف دان توسط مرغ استفاده شد.
3-10 هفته تزريق
در اين تحقيق ثبت آمار و اطلاعت از هفته 41 توليد آغاز شد و در هفته 44 نوبت اول تزريق و در هفته 45 نوبت دوم تزريق انجام شد و ثبت مشاهدات تا هفته 50 به طول انجاميد.
3-11 روش تزريق
تزريق درعضله سينهانجام شد كهجهت تسريع كارازسرنگهاي اتوماتيك با تنظيمات 0.1 سيسي الي 0.5 سيسي انجام شده و جهت دقت بيشتر و جذب بهتر هورمون را با اب مقطر رقيق كردهايم.
3-12 رفتار بعد تزريق
بعد از تزيق 0.1 سي سي و 0.2 سي سي تستو سترون در 8 پن هر كدام در 4 پن جداگانه در هفته 44 مشاهدات نشان از تغييرات رفتاري در خروس ها در هفته 46 بوده كه ظاهرا خصوصيات ثانويه آنها اهم از خواندن و درگيري و نزاع با هم جنس و قرمزي صورت آنها نسبت به خروس هاي شاهد بيشتر بوده كه اين خود از علايم فعاليت بيشتر خروس ميباشد و همچنين در پن هاي با تزيق 0.3 سي سي بعد از 24 الي 48 ساعت بعد از تزيق دوم اكثر خروس هاي سالن پژمرده شده و كز كرده شدند كه البته اين حالت بعد از چند روز بهبود يافتهاما نشانه هاي غير فعال شدن برخي از خروس ها كاملا مشهود بود.
3-13 رفتار بعد اسپايک
تزريق خروس جوان به گله پير عموما با چالش هاي مختلفي همراه بود. خروس هاي تزريق شده در هفته 44 انجام شده و بعد از ورود به سالن شديدا با مرغ هاي

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *