دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

تمایل :تمایل فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت به دلیل هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی- از دیدگاه مولکولی

دانشگاه دامغان

دانشکده زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی (تمایل فیزیولوژی جانوری)

بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت به دلیل هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی- از دیدگاه مولکولی

استاد راهنما:

دکتر تقی لشکربلوکی

استاد مشاور:

دکتر محمود اله دادی سلمانی

خرداد ماه 94

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت به دلیل هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی- از دیدگاه مولکولی

 

مقدمه: هایپرآمونیا سمیت زیادی روی سیستم عصبی مرکزی داره و موجب تشنج یا کما می­شه
در این مطالعه اثر هایپرآمونیا روی بیان ناقل گلوتامات (GLT1)، فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز(GS) و آنزیم­های آنتی اکسیدانتی  (SOD,GPX)و هم­اینجور اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت به دلیل هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش­های صحرایی بررسی شد

 

مواد و روش­ها: موش­های نر بالغ با وزن 250-220 گرم به چار گروه کنترل (تزریق درون صفاقی (ip) سالین، هم­حجم با دارو)، آمونیا (آمونیوم استات mmol/kg 5/2،ip)، یوژنول + آمونیا و یوژنول (mg/kg 100،ip) تقسیم شدن
هر گروه شامل سه حالت بی معطلی (24 ساعت بعد از آخرین تزریق هیپوکمپ موش­ها خارج شد
)، استراحت (9 روز بعد از آخرین تزریق هیپوکمپ موش­ها خارج شد) و یادگیری (24 ساعت بعد از آخرین تزریق، تست­های رفتار انجام شد و بعد هیپوکمپ موش­ها خارج شد) می­باشه
واسه مطالعه رفتاری از ماز آبی موریس و روتارد استفاده شد
بیان ناقل GLT1 به روش RT-PCR سنجیده شد و فعالیت آنزیم GS (سنتز glutamylhydroxamic acid-ɤ)، SOD (جلوگیری از احیا فتوشیمیایی NBT)، GPX (مصرف NADPH) و میزان MDA (روش TBRS) در هیپوکمپ مورد امتحان قرار گرفت

 

یافته های: یافته های حاصل از این تحقیق نشون داد که تزریق آمونیا و یوژنول باعث افزایش بیان GLT1 و کاهش فعالیت GS گردید
یادگیری موجب کاهش بیان ناقل GLT1 و افزایش فعالیت آنزیم GS شده
یادگیری تونسته اثر آمونیا و یوژنول رو خنثی کنه و تزریق یوژنول به همراه آمونیا نتونسته از اثر آمونیا کم کنه
آمونیا موجب ایجاد استرس اکسیداتیو در هیچ­یک از گروه­ها نشده

 

نتیجه­ گیری:

با اینکه یوژنول نتونسته اثرات به دلیل آمونیا رو بهبود بخشه، ولی یادگیری اثرات هایپرآمونیا رو کاهش داده

 

واژگان کلیدی: هایپرآمونیا، یوژنول، ناقل GLT1، آنزیم گلوتامین سینتتاز، استرس اکسیداتیو

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول مقدمه  …………………………………………………………………

1

1-1 آستروسیتها……………………………………………………………………

2

1-2 نقش­های آستروسیت­ها در سیستم عصبی مرکزی

3

1-2-1 هومئوستاز یون، مایعات و pH

3

1-2-2 هومئوستاز گونه­های اکسیژن فعال (ROS) 4

1-2-3 رابطه با سد خونی- مغزی (BBB) 5

1-2-4 انرژی و متابولیسم

6

1-2-5 تنظیم جریان خون CNS
7

1-2-6 هومئوستاز گلوتامات

8

1-3 معرفی ناقل­های آمینواسید تحریکی EAATs))
11

1-3-1 پخش ناقل­های آمینواسید تحریکی در سیستم عصبی مرکزی

12

، مدلی واسه ساختار و نقش ناقل­های آمینواسید تحریکی

12

13

1-3-4 انتقال یون­ها و هدایت کلر به همراه گلوتامات

14

1-3-5 نقش هدایت کلر
14

1-3-6 عملکرد پایه­ای انتقال در ناقل­های آمینو اسید تحریکی

15

1-3-7 ترتیب اتصال سوبسترا و یون­های همراه
16

1-3-8 بررسی جزئیات عملکرد انتقال در EAATs
16

1-3-9 دلایل پاتولوژیکی

17

1-3-10 فارماکولوژی ناقل­های گلوتامات

18

1-3-11 تحریک بیان و نقش EAAT2
19

1-4 معرفی آنزیم گلوتامین سینتتاز(GS) 19

1-4-1 آنزیم گلوتامین سینتتاز در سیستم عصبی

20

1-4-2 سطوح جور واجور تنظیم بیان آنزیم گلوتامین سینتتاز
20

1-5 حافظه و یادگیری

22

1-5-1 شکل های جور واجور حافظه
22

1-5-2 حافظه فضایی

23

1-5-3 مناطق مغزی درگیر در پردازش حافظه
23

1-6 هیپوکمپ    ……………………………………………………………………23

1-6-1 مدارهای سیناپسی در هیپوکمپ و پردازش حافظه
24

1-6-2 هیپوکمپ و حافظه فضایی

24

) 25

1-8 هایپرآمونمیا
26

1-8-1 پاتوفیزیولوژی هایپرآمونمیای ابتدایی
26

1-8-2 پاتوفیزیولوژی هایپرآمونمیای ثانویه
27

1-8-3 عوامل ایجاد هایپرآمونمیای ابتدایی
28

1-8-4 عوامل ایجاد هایپرآمونمیای ثانویه
28

1-8-5 بقیه عوامل ایجاد هایپرآمونمیا 29

1-8-6 اثرات آمونیا 30

1-9 یوژنول………
……

32

1-9-1 منبع طبیعی یوژنول

32

1-9-2 خصوصیات فارماکولوژیکی یوژنول

32

1-9-2-1 خاصیت آنتی باکتریال

32

1-9-2-2 فعالیت ضد قارچی

33

1-9-2-3 فعالیت ضد التهابی

34

1-9-2-4 فعالیت ضد سرطانی

35

فصل دوم مواد و روش­ها

39

2-1 وسایل و مواد آزمایشگاهی

40

2-1-1 مواد لازم واسه RT-PCR

40

2-1-2 وسایل لازم واسه RT-PCR

40

2-1-3مواد لازم واسه امتحان آنزیم­های گلوتامین سنتتاز، گلوتاتیون پراکسیداز،سوپراکسید دیسموتاز و میزان مالون دی آلدئید
40

2-1-4 وسایل لازم واسه امتحان آنزیم­ها 40

2-2 شرایط نگهداری موش­های صحرایی

41

2-2-1 گروه­های آزمایشی

41

2-3مطالعه­ی رفتاری

42

2-3-1 ماز آبی موریس (Morris Water Maze) 43

2-3-2 دستگاه روتارود
44

2-4 تهیه محلول­های لازم واسه RT-PCR

45

2-4-1 ساخت محلول D (CC10) 45

2-4-2 تهیه بافر الکتروفورز 10X TBE

45

2-4-3 تهیه ژل 5/1% آگارز
45

2-5 تهیه محلول واسه انجام امتحان آنزیم GS
46

2-5-1 محلول بافر پتاسیم فسفات 1/0 میلی مولار با 2/7pH= (حجم: CC10) 46

2-5-2 محلول STOP (حجم CC1) 46

2-5-3 محلول عکس العمل GS (حجم CC1) 46

2-5-4 محلول استاندارد
47

2-6 مطالعه مولکولی

47

2-6-1 درآورده RNA

47

2-7……
RT-PCR   48

2-7-1 سنتز cDNA (20 میکرولیتر) 48

2-7-2 PCR

49

2-7-3 الکتروفورز
50

2-8 مطالعه بیوشیمیایی

50

2-8-1 فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز(SOD) 51

2-8-2 فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز(GPX)   51

2-8-3 امتحان مالون دی آلدئید (MDA) 52

2-8-4 امتحان آنزیم GS
53

2-8-5 امتحان پروتئین به روش Brad ford
54

2-8-6 روش امتحان آمونیا پلاسما و هیپوکمپ

55

2-9 بررسی آماری…

56

فصل سوم یافته های………………

57

3-1 اثر آمونیا و یوژنول بر بیان ژن GLT1
58

3-2 اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز(GS) 63

3-3 اثر آمونیا و یوژنول بر میزان استرس اکسیداتیو
67

3-4 امتحان میزان آمونیای پلاسمای خون گروه­ها در حالت بی معطلی و بعد یادگیری

80

3-5 امتحان میزان آمونیای موجود در هیپوکمپ در حالت بی معطلی و بعد از یادگیری: 81

فصل چهارم بحث و نتیجه­گیری………

84

4-1 بحث…………    85

4-1-1 اثر آمونیا بر بیان ناقل GLT1 و فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز
86

4-1-2 اثر یوژنول بر بیان ناقل GLT1 و فعالیت آنزیم GS
87

4-1-3 اثر آمونیا و یوژنول بر استرس اکسیداتیو
90

4-2 اثر آمونیا و یوژنول بر امتحان میزان آمونیای پلاسما و هیپوکمپ

93

4-3 نتیجه­گیری کلی

94

94

منابع و مراجع

95

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                   صفحه                                   

شکل ‏1‑1: (A) طرح شماتیک سد خونی- مغزی و اجزای تشکیل دهنده اون

6

شکل ‏1‑2: نقش آستروسیت­ها در جفت و جور انرژی لازم نورون­های در حال فعالیت

8

شکل ‏1‑3: هومئوستاز گلوتامات به کمک زایده­های آستروسیتی و ناقل­های گلوتامات آستروسیتی انجام می­گیرد
10

شکل ‏1‑4: (A) ساختار پروتومر تک و بخشهای مارپیچ- آلفا عبور کننده از عرض غشایی

14

شکل ‏1‑5: عملکرد دسترسی متناوب در (B) مدل Rocker-switch (C) مدل منفذ دو دریچه­دار
16

17

شکل ‏1‑7: چرخه اوره، و جایگاه اثر عوامل ایجاد کننده هایپرآمونمیا رو روی چرخه، نشون می­بده
29

شکل ‏2‑1: طرز آماده سازی نمونه­های استاندارد جهت امتحان آنزیم GS
53

شکل ‏2‑2: طرز آماده سازی نمونه هیپوکمپ جهت امتحان آنزیم GS
54

شکل ‏2‑3: طرز تهیه محلول استاندارد جهت امتحان پروتئین

55

شکل ‏3‑1: RNA تیمار یوژنول گروه یادگیری

82

شکل ‏3‑2: محصول PCR ژن GAPDH گروه کنترل بی معطلی
83

شکل ‏3‑3: محصول PCR ژن GLT1 گروه کنترل بی معطلی
83

شکل ‏4‑1: تنظیم سنتز گلیکوژن با فعال شدن Akt 88

شکل ‏4‑2: عملکرد افزایش گلیکولیز و تولید لاکتات به دلیل ورود گلوتامات

89

شکل ‏4‑3: شکسته شدن گلوتامات به وسیله گلوتامات دهیدروژناز و تولید انرژی واسه آستروسیت

89

شکل ‏4‑4: الف
نحوه کارکرد آنزیم SOD و GPX

92

شکل ‏4‑4: ب
حضور گلوتاتیون در محیط واسه کارکرد آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز لازمه

92

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه                                     

نمودار ‏3‑1: اثر آمونیا و یوژنول بر بیان ناقل GLT1 در حالت بی معطلی
59

نمودار ‏3‑2: اثر آمونیا و یوژنول بر بیان ناقل GLT1 در حالت استراحت

60

نمودار ‏3‑3: اثر آمونیا و یوژنول بر بیان ناقل GLT1 در حالت یادگیری

61

نمودار ‏3‑4: اثر آمونیا و یوژنول بر بیان ناقل GLT1 در مقایسه حالت یادگیری نسبت به­حالت بی معطلی و استراحت    62

نمودار ‏3‑5: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم GS در حالت بی معطلی
64

نمودار ‏3‑6: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم GS در حالت استراحت

65

نمودار ‏3‑7: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم GS در حالت یادگیری

66

نمودار ‏3‑8: اثر آمونیا و یوژنول بر میزان فعالیت آنزیم GS در مقایسه حالت یادگیری با حالت بی معطلی و استراحت    67

نمودار ‏3‑9: اثر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید در حالت بی معطلی
69

نمودار ‏3‑10: اثر آمونیا و یوژنول  بر میزان مالون دی آلدئید در حالت استراحت

70

نمودار ‏3‑11: اثر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید در حالت یادگیری

71

نمودار ‏3‑12: اثر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید در مقایسه حالت یادگیری با حالت بی معطلی و استراحت    72

نمودار ‏3‑13: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در حالت بی معطلی
73

نمودار ‏3‑14: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در حالت استراحت

74

نمودار ‏3‑15: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در حالت یادگیری

75

نمودار ‏3‑16: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در حالت بلا فاصله
76

نمودار ‏3‑17: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در حالت استراحت

77

نمودار ‏3‑18: اثر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در حالت یادگیری

78

نمودار ‏3‑19: اثر آمونیا و یوژنول بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در مقایسه حالت یادگیری با حالت بی معطلی و استراحت

79

نمودار ‏3‑20: میزان آمونیای پلاسمای خون ٤ گروه آزمایشی در حالت بی معطلی و بعد یادگیری

80

نمودار ‏3‑21: امتحان میزان آمونیای موجود در هیپوکمپ در حالت بی معطلی و بعد از یادگیری

81

مقدمه

1-1 آستروسیت­ها

آستروسیت­ها از زیاد­ترین سلول­های گلیا در سیستم عصبی مرکزی (CNS) [2] می­باشن که بدون آکسون، پتانسیل عمل[3] و پتانسیل سیناپسی­ان
جمعیت این سلول­ها 10 برابر نورون­ها بوده و 25% تا 50% حجم مغز رو اشغال می­کنن [1, 2]
از نظر ظاهری، ستاره­ای شکل بوده و دارای زوائد زیادی هستن که با سطح نورون اتصال غیر­سیناپسی دارن [3]
این سلول­ها دارای زوائد دور عروقی[4]­ان و حدود 85% از سطح مویرگ­ها در مغز رو می­پوشانند [2, 4]
از ویژگی آستروسیت­ها بیان دسته­ای ازفیلامنت­های حد واسطnm  9 به نام [5]GFAP می­باشه که باعث تقویت ساختمون اون­ها می­شه
GFAP مارکر شناسایی آستروسیت­ها می­باشه [5-8]
آستروسیت­ها به وسیله اتصالات منفذدار[6] به هم وصل می­شن و یک سن­سیشیوم الکتریکی  ایجاد می­کنن [9]
هم­اینجور دارای کانال­های آبی[7] هستن که به یون­ها و مولکول­هایی با وزن مولکولی کمتر از 1000 دالتون نفوذپذیرهستند
پس وسعت­ی بزرگی از مولکول­ها شامل نوکلئوتید­ها، قند­ها، آمینو­اسید­ها، پپتید­های کوچیک،cAMP،Ca2+ ، اینوزیتول تری فسفات (IP3) از این راه عبور می­کنن [10]
اینجور ارتباطات بین سلولی باعث هماهنگ شدن فعالیت­های سلول­های مجاور و فعالیت­های الکتریکی و بیوشیمیایی در خود سلول می­شه
نفوذ­پذیری اتصالات منفذ­دار خیلی به وسیله اسیدیته­ی خارج سلولی و یا افزایش کلسیم خارج سلولی کاهش می­یابد [11]

پتانسیل استراحت غشای آستروسیت­ها نسبت به نورون­ها منفی­تره
چون سلول­های گلیال شکل های جور واجور مختلفی از کانال­های پتاسیمی رو دارن، پس نسبت به نورون­ها به پتاسیم نفوذ­پذیرتر­ند
مثلا پتانسیل استراحت غشای آستروسیت­ها در حدود mv 85- و پتانسیل استراحت غشای نورون در حدودmv 65- است
چون نسبت کانال­های سدیمی به پتاسیمی درآستروسیت­های بالغ بسیار کمه، آستروسیت­ها قادر به تولید جواب­های الکتریکی مثل پتانسیل عمل نیستن و افزایش میزان کلسیم داخل سلولی نشون دهنده­ی فرم تحریکی اون­هاس
ولتاژ غشای آستروسیت­ها نسبت به تغییرات غلظت پتاسیم خارج سلولی بسیار حساس می­باشه، طوری که وقتی [K+]o  از mM 4 بهmM  20 می­رسد، آستروسیت­ها در حدودmv 25 دپلاریزه می­شن، در حالی­که نورون­ها فقط در حدود mv 5 دپلاریزه می­شن
این نبود حساسیت پتانسیل استراحت نورون­ها به تغییرات [K+]o در محدوده­ی فیزیولوژیک، نمایانگر
 نورون­ها وگلیا­ها از راه اتصالات منفذ­دار با همدیگه رابطه ندارن و رابطه این سلول­ها با هم به وسیله فضای باریک خارج سلولی[8] (ECS) بین اون­ها صورت می­گیرد[15]
در CNS پستانداران ECS یک جز بسیار کوچکه که به وسیله غشاهای هم­جوار به وجود می­آید و به طور میانگین فضایی در حدود µm 02/0 می­باشه [10]
ECS یک بخش بسیار فعاله، در این بخش میزان خیلی از مولکول­های آزاد شده از یک سلول مثل یون­ها، متابولیت­های انرژی، واسطه­های عصبی و

به طور سریع به سلول­های هم­جوار پخش می­یابند و بدین وسیله رابطه بین نورون­ها و سلول­های گلیا کنترل می­شه [16]

 

تعداد صفحه :135

قیمت : 14700 تومن

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by