دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری

عنوان:بررسی اثر بربرین روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

 

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری

 عنوان:

بررسی اثر بربرین روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

 

استادراهنما:

دکتر فیروزه غلام پور 

شهریور92

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

بررسی اثر بربرین روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

آسیب اندام دوردست یه جور استرس اکسیداتیوه كه ممكنه در اندام­های جور واجور دور از بافت در خطر قرار گرفته با آسیب ایسکمی/ ری­پرفیوژن (I/R) دیده شه
درجه آسیب به مدت ایسکمی بستگی داره
لیكن درزمان دوره ری­پرفیوژن كه با شروع كردن واكنش التهابی با دخالت رادیكال­های آزاد اکسیژن آسیب رو زیاد می­کنه، آشكار می­شه بربرین، یک آلکالوئید ایزوکوئینولین مهم، مهارکننده قوی التهابه
هدف از این تحقیق بررسی تغییرات کارکرد تولید­مثلی به دلیل مشکل زیاد کلیوی ایسکمیک و اثر بربرین بر آسیب­های القاء شده در بیضه رت بود
رت­های نر نژاد ویستار (300-260 گرم) به چار گروه (7n=) تقسیم شدن، كه در اون رت­ها به مدت 7 روز قبل از القاء ایسكمی، بربرین رو به میزان mg/kg/day15 در گروه I/R+Ber و آب مقطر در گروهI/R ، به شکل خوراكی دریافت می­كردند
در گروه­های Sham و Sham+Ber شریان­های كلیوی بسته نمی­شدن و به مدت 7 روز قبل از جراحی به ترتیب آب مقطر و بربرین دریافت می­كردند
ایسکمی کلیوی با انسداد هر دو شریان کلیوی به مدت 45 دقیقه ایجاد گردید كه به دنبال اون 24 ساعت ری­پرفیوژن انجام شد
نمونه­های خونی جهت اندازه­گیری غلظت پلاسمایی کراتینین، نیتروژن اوره، تستوسترون، هورمون لوتئینی (LH) و هورمون محرک فولیکول (FSH) جمع­آوری گردید
بعد هردو بیضه جدا و جهت بررسی­های بعدی هیستولوژیك (رنگ امیزی هماتوكسیلین و ائوزین) حفظ شدن
ایسکمی/­ ری­پرفیوژن باعث کاهش معنی دار کارکرد کلیه که با افزایش غلظت کراتینین و نیتروژن اوره پلاسما مشخص شد، کاهش غلظت تستوسترون و افزایش غلظت LH و FSH پلاسما و هم آسیب­های بافت بیضه گردید
تیمار با بربرین افزایش سطح پلاسمایی کراتینین و نیتروژن اوره، کاهش غلظت تستوسترون و هم افزایش LH و FSH پلاسما رو برعکس نمود
هم اینکه، آسیبای هیستولوژیک بیضه رو تا حدودی کم کرد
این یافته های نشون می­دهند كه مشکل زیاد کلیوی ایسکمیک مشکلات عملکردی و آسیب­های بافتی رو در بیضه رت القاء می­کنه، که با استفاده از بربرین این آسیب­ها کاهش می­یابند

 

      لغات کلیدی: مشکل زیاد کلیوی ایسکمیک ، بربرین، بیضه، هورمون لوتئینی، هورمون محرک فولیکول

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

1-1- مقدمه واهداف

2

1-2- مشکل حادکلیوی

5

1-2-1-تعریف

5

1-2-2-اتیولوژی

5

1-3- پاتوفیزیولوژی مشکل زیاد کلیوی

5

1-4- سیستم تولید مثلی در جنس نر
6

1-4-1- هیستولوژی بیضه
6

1-4-2- محور هیپوتالاموس_هیپوفیز_بیضه
7

1-4-3- تنظیم عمل سلول­های لایدیگ

8

1-4-4- تنظیم عمل سلول سرتولی

8

1-5- اثرات مشکل کلیوی بر تولیدمثل جنس نر
9

1-6- بربرین

10

1-6-1- اثرات درمانی بربرین

11

1-6-2- اثرات بربرین روی بیضه
11

1-6-3- اثرات بربرین روی کلیه
12

1-7-هدف

13

2– 1- مواد لازم 15

2–2- وسایل لازم 16

2-3- گروه­های آزمایشی

16

2-4- روش آماده سازی حیوانات

17

2-5- قرارداد آزمایش

18

2-6– اندازه­گیری غلظت­های کراتینین و اوره پلاسما 19

2-7- اندازه­گیری غلظت هورمون­های جنسی و بررسی هیستوپاتولوژی بیضه
19

2-8- روش آماده سازی جهت رنگ آمیزی با هماتوكسیلین-ائوزین

20

2-9- روشهای آماری

20

یافته های

22

3-1- مقایسه یافته های پلاسمایی

22

3-1-1- کراتینین پلاسما (طبق میلی­گرم در دسی­لیتر) 22

3-1-2- نیتروژن اوره پلاسما (طبق میلی­گرم در دسی­لیتر) 24

3-1-3-تستوسترون پلاسما (طبق نانوگرم در میلی­لیتر) 25

3-1-4- هورمون لوتئینی ( (LHپلاسما (طبق نانوگرم در میلی­لیتر) 27

3-1-5- هورمون محرک فولیکولی (FSH) پلاسما (طبق نانوگرم درمیلی­لیتر) 28

3-2- مقایسه یافته­های هیستوپاتولوژی

30

4-1- بحث

36

4-2- نتیجه گیری

39

4-3- پیشنهادات واسه تحقیقات آینده 39

منابع

40

فهرست جدول

 

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 3-1 مقادیر کراتینین پلاسما در گروه­های جور واجور

23

جدول 3-2 مقادیر نیتروژن اوره پلاسما در گروه­های جور واجور

24

جدول 3-3 مقادیر تستوسترون پلاسما در گروه­های جور واجور

26

جدول 3-4 مقادیر LHپلاسما در گروه­های جور واجور

27

جدول 3-5 مقادیر FSHپلاسما در گروه­های جور واجور

29

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 1-1 ساختار بیضه
7

شکل 1-2 محور هیپوتالاموس_هیپوفیز_بیضه
9

شکل 1-3 ساختار شیمیایی بربرین

11

شکل 2-1 جداسازی شریان و ورید کلیه جهت کلامپ کردن شریان

18

شکل 3-1- مقایسه وضعیت توبولا و سلولای لایدیگ و فضای بینابینی توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­هایI/R+BBR(D, I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A

32

شکل 3-2- مقایسه ضخامت غشای پایه توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­های

33

I/R+BBR(D , I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A

33

شکل 3-3 مقایسه درصد اسپرماتوژنز توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­های

34

I/R+BBR(D , I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A

34

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 3-1 مقایسه مقادیر کراتینین پلاسما 23

نمودار 3-2 مقایسه مقادیر نیتروژن اوره پلاسما 25

نمودار 3-3 مقایسه مقادیر تستوسترون پلاسما 26

نمودار 3-4 مقایسه مقادیر LHپلاسما 28

نمودار 3-5 مقایسه مقادیرFSH پلاسما 29

جدول 3-6 درصدحجمی لومن توبول سمینیفر(درصد اسپرماتوژنز) در گروه­های جور واجور

31

 

فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه واهداف

یکی از علل شایع مشکل زیاد کلیوی [1]((ARF ایسکمیه که اگه به مدت کافی بمونه باعث ایجاد آسیب در توبول­های کلیوی می­شه و در آخر مشکل در کارکرد جذبی و ترشحی توبول­ها و توانایی تغلیظ کنندگی ادراری کلیه، ایجاد نا آرومی و آسیب سلول­های اندوتلیالی عروق دور و بر توبول­های ناحیه مدولای خارجی که خود موجب کاهش جریان خون و احتقان عروق این ناحیه می­شه
هم اینکه کاهش در فیلتراسیون گلومرولی از مشکلات همودینامیکی کلیه می­باشه ]1
[

دلایل بالینی گذشته نشون می­بده که آسیب زیاد کلیوی تنها شاخصی واسه شدت مریضی نیس بلکه از راه ساختار­های التهابی شامل مهاجرت نوتروفیل­ها، بیان سایتوکاین­ها و افزایش استرس اکسیداتیو باعث ایجاد مشکل کارکرد در چند اندام دیگه مثل کبد، مغز، قلب، ریها و روده­ها هم می­شه ]2[

آسیب ایسکمی باعث افزایش بیان مولکول­های چسبندگی و تولید واسطه­های التهابی مثل سایتوکاین­ها و کموکاین­ها به وسیله اندوتلیوم عروق و توبول­ها شده که باعث جذب لوکوسیتا به کلیه می­شن
مولکول­های چسبندگی سلولی [2](CAMs) مولکول­هایی هستن که بافتای بدن رو در کنار هم نگه می­داره و در اتصال لوکوسیت­ها به سلول­های اندوتلیال نقش دارن
مولکول­های چسبندگی مثل اینتگرین و سلکتین در امتداد سایتوکاین­های پیش التهابی آسیب سلولی رو افزایش می­دهند ]6،4،3
[

سایتوکاین­ها گروهی از پروتئین­ها که به وسیله گلبول­های سفید و یا دیگه سلول­ها در جواب به بعضی محرک­ها ترشح می­شن و در یه جواب ایمنی موثر برهم عمل پیچیده بین سلول­های لنفاوی و التهابی و خون­ساز رو بر عهده دارن
شامل چند زیر گروه اینترلوکین­ها، کموکاین­ها، اینترفرون­ها وTNF[3] هستن
مولدین اصلی سایتوکاین­ها سلول­های لنفوسیت  Tکمکی (Th )، سلول­های دندرتیک و ماکروفاژها هستن ]5 [

کموکاین­ها، پلی پپتیدهای کوچیک ان که به طور انتخابی چسبندگی کموتاکسی و فعال سازی خیلی از جمعیت­های لکوسیتی رو کنترل می­کنن
تنظیم کننده­های اصلی عبور و مرور لکوسیتی­ان
با فعالیت­های سایتوکاین­های التهابی مثل TNF-α عرضه کموکاین­های التهابی افزایش یافته و از راه القای چسبندگی لوکوسیت­ها به اندوتلیوم عروق موجب حرکت اونا به داخل بافت می­شن
بعضی سایتوکاین­ها مثل TNF_α و اینترلوکین-1 (IL_1)  که در جواب التهابی زیاد و طولانی شرکت می­کنن باعث افزایش القاء عرضه مولکول­های چسبندگی اندوتلیوم عروق می­شن
مثلا TNF-α عرضه سلکتین E، IL_1 و بیان ICAM_1 و VCAM_1 رو تحریک می­کنن
حال لوکوسیت­های در گردش این مولکول­ها رو روی دیواره عروق شناسایی و به اونا وصل می­شن و از خلال دیواره عروق به طرف فضاهای بافتی مهاجرت می­کنن
در مراحل ابتدایی جواب التهابی اکثریت سلول­های نفوذ یافته به بافت آسیب دیده نوتروفیل­ها می­باشن ] 5
[

از مهمترین فاکتورهایی که در پیشرفت آسیب ایسکمی ری پرفیوژن کلیوی نقش داره می­توان به گونه­های واکنشگر اکسیژن [4](ROS) اشاره کرد
رادیکال­های آزاد اکسیژن اتحاد بافت رو از راه لیپیدپراکسیداسیون که ساختار­های سلولی، پروتئینا، لیپیدا و اسید­های نوکلئیک رو تخریب کرده و با آسیب رساندن به غشا­های سلولی باعث آزادشدن اجزای سلولی شده و پس آسیب بافتی به دلیل ایسکمی رو زیاد می­کنه ]4[

لوکوسیت­ها با کموکاین­ها (که با  ROSافزایش می­یابند) و با سایتوکاین­های پیش التهابی مثل TNF-α و اینترلوکین -1 (IL-1) و

فعال می­شن ]5
[

در ایسکمی ری­پرفیوژن کلیوی بیان لیپواکسیژنازها (LOXs) و سیکلواکسیژنازها (COXs) به ویژهCOX2  بر سلول­های اندوتلیال زیاد می­یابد
هم اینکه مالونیل­دی­آلدهید (MDA) محصول آخر لیپیدپراکسیداسیون افزایش و سوپراکسید دسموتاز (SOD) جاروب کننده رادیکال­های اکسیژن که محافظ سلول­ها بر علیه آسیب هستن کاهش می­یابد ]21
[

از دیگه حوادثی که طی ایسکمی و استرس اکسیداتیو رخ می­بده استرس میتوکندریایی و استرس شبکه اندوپلاسمیه که هر دو راه باعث فعال کردن کاسپاز3[5](مارکر آپوپتوزی ) و پس افزایش calpain و در آخر آپوپتوز سلول­ها می­شه] 5[

در ایسکمی کلیوی آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز قابل القاء (iNOS) در ایجاد و جلو بردن مشکلات در کارکرد­های همودینامیک و دفعی کلیه در ساعات ابتدایی بعد از ایسکمی نقش مهمی داره
شرایط ایسکمی ری­پرفیوژن موجب القاء ایزوفرم iNOS شده و به دنبال اون سنتز نیتریک اکساید (NO) افزایش می­یابد
NO با آنیون­های سوپراکسید عکس العمل و تشکیل پروکسی نیتریت می­بده که به بافت کلیه آسیب می­رساند هم اینکه با مهار ایزوفرم نیتریک اکساید سنتتاز اندوتلیالی ((eNOS در جهت افزایش انقباض آرتریول­ها و پس کاهش جریان خون کلیوی و میزان فیلتراسیون گلومرولی هم نقش داره ]4
[

 پس بطور خلاصه در روند ری­پرفیوژن، سایتوکاین­های التهابی نظیرTNF_α  وIL_1  باعث ظهور مولکول­های اتصالی در سطح اندوتلیوم عروق می­شن و باعث ورود سلول­های التهابی به ویژه نوتروفیل­ها به بافت ایسکمیک شده و با تولید میلوپراکسیداز و عکس العمل بین NO و رادیکال­های سوپراکسید، مراحل استرس اکسیداتیو رو ایجاد می­کنه که باعث خیلی بد تر شدن آسیب ایسکمیک می­شن

تعداد صفحه : 59

قیمت : 14700 تومن

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by