دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

تمایل : فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی اثر کوئرستین بر مشکلات عملکردی به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی / خونرسانی دوباره در رتای  نر بیهوش شده

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

تمایل فیزیولوژی جانوری

عنوان:

بررسی اثر کوئرستین بر مشکلات عملکردی به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی / خونرسانی دوباره در رتای  نر بیهوش شده

استاد راهنما:

دکتر فیروزه غلام پور

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه: آسیبای ایسکمی/خونرسانی دوباره کلیه علل کلی مشکل زیاد کلیوی هستن
ایسکمی با استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ربط داره استرس اکسیداتیو حاصل نبود تعادل بین تولید گونه های عکس العمل گر اکسیژن، آنتی اکسیدانا و فرآیندهای ترمیمیه
کوئرستین یک آنتی اکسیدان قوی با توانایی جاروب کنندگی رادیکاله

هدف: اثرات کوئرستین بر مشکلات عملکردی کلیه طی فاز ابتدایی ری پرفیوژن بعد ایسکمی دوطرفه کلیوی بررسی شد
 

روشها: پس  از جراحی و کانول گذاری در رتهای نر ویستار(320-270 گرم) بیهوش شده با پنتوباربیتال سدیم، یک دوره کلیرانس نیمساعته کنترل انجام شد
به دنبال انسداد 30 دقیقه ای شریانهای کلیوی، یک دوره کلیرانس یکساعته انجام شد
 در آخر نمونه های خونی و ادرار جهت امتحان بعدی غلظت کراتینین، نیتروژن اوره و الکترولیتا جمع آوری گردید
از 120 دقیقه قبل از جراحی (30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) کوئرستین بصورت داخل صفاقی در گروه کوئرستین، نرمال سالین در گروه کنترل و نرمال سالین بدون انسداد شریانای کلیوی در گروه شاهد تزریق شد

یافته های: در گروه کنترل کلیرانس کراتینین و بازجذب سدیم در انتهای دوره  ری پرفیوژن کم شدن
استفاده از کوئرستین کلیرانس کراتینین رو کم کرد  و باز جذب سدیم رو بهتر نمود

نتیجه گیری: کوئرستین اثر بهبودی بخش  روی اختللات  همودینامیک و کارکرد دفعی کلیه درزمان فاز ابتدایی ری پرفیوژن  در رت داره

الف) مقدمه

طبق مطالعاتی كه تا كنون انجام شده، مشخص گردیده كه یكی از عوامل ایجاد كننده مشکل زیاد كلیوی (ARF)[1]، ایسكمیه

اگه ایسكمی به مدت كافی ادامه یابد باعث ایجاد آسیب در توبولای كلیوی می شه كه حاصل اون ایجاد مشکل در عملكرد دفعی نفرونا ، توانایی تغلیظ كنندگی اداری كلیه ، ایجاد نا آرومی و آسیب به سلولهای اندوتلیالی عروق اطرف توبولای ناحیه خارجی مدولاه
پس كاهش جریان خون و احتقان در این ناحیه از كلیه بوجود میاد که آسیبای بیشتر توبولای كلیه رو باعث میشه
هم اینکه فیلتراسیون گلومرولی کاهش پیدا میکنه که می تونه به دلیل كاهش جریان خون كلیه، انسداد توبولا پس تشكیل قالبای توبولی و نشت برگشتی به دلیل آسیب بافت اپیتلیومی توبولا  باشه (1)

یكی از اتفاقاتی كه در شرایط ایسكمی / خون رسانی دوباره اتفاق می افته، تولید بیشتر گونه های واكنشگر اكسیژن (ROS)[2] است
گونه های واكنشگر اكسیژن تولیدی طی مراحلی موجب ایجاد آسیبایی با عنوان استرس اكسیداتیو و لیپید پراكسیداسیون در سلولای بدن می گردن
پس این آسیبا، سلولای بدن آسیب دیده، آسیبای بافتی و مشکل در اعمال فیزیولوژیك بدن اتفاق می افته و پس بیماریای مختلفی رو باعث میشه (2)

پس در شرایط ایسكمی / خونرسانی دوباره در كلیه هم، گونه های واكنشگر اكسیژن تولیدی می تونن طی مراحلی موجب ایجاد آسیبای استرس اكسیداتیو و لیپیدپراكسیداسیون در سلولا و بافت كلیه گردند و ایجاد مشکلات زیاد عملكردی رو بوجود بیارن

یكی از راه های دفاعی بدن در برابر این صدمات، آنتی اكسیدانا هستن
آنتی اكسیدانای گیاهی اثرات مضر گونه های واكنشگر اكسیژن رو به كمترین حد می رسونن
از آنجاییكه این رادیكالای آزاد در بسیاری بیماریای به دلیل استرس اکسیداتیو مهم هستن، تحقیقات زیادی اثرات حفاظتی آنتی اكسیدانا رو در صدمات حاصل از ایسكمی / خونرسانی دوباره در قلب، كلیه، كبد و روده نشون دادن (2)

فلاونوئیدها تركیبات فنولی- گیاهی همراه با اثرات آنتی اكسیدانی قوی هستن كه در منابع غذایی مختلفی مثل چای، پیاز، كلم بروكلی، سیب و لوبیا سبز پیدا می شن (3)
كوئرستین به عنوان یك تركیب فنولی – گیاهی جزیی از خونواده آنتی اكسیدانای فلاونوئیدی به حساب میاد، جز آنتی اكسیدانای قوی گیاهیه که در بین سبزیجات و میوه جات فت و فراوون پیدا می شه و دارای خاصیت جاروب كنندگی در برابر رادیكالای آزاده
هم اینکه به عنوان یك جلوگیری كننده زانتین اكسیداز (آنزیم محرك تولید گونه های واكنشگر اكسیژن) و لیپید پراكسیداسیون به حساب میاد (5 ،4)

طبق گزارشات، كوئرستین اثرات مثبت زیادی در سلامتی آدم و پیشگیری و بهبود بیماریای جور واجور داره
با در نظر گرفتن ایجاد مشکلات زیاد كلیوی القاء شده به وسیله ایسكمی/ خونرسانی دوباره، هم اینکه با در نظر گرفتن مشاهدات انجام شده در مورد آنتی اكسیدانای گیاهی در صدمات حاصل از ایسكمی / خونرسانی دوباره، هدف از این تحقیق بررسی اثرات كوئرستین به عنوان یك آنتی اكسیدان قوی روی مشکلات عملكردی به دلیل ایسكمی / خونرسانی دوباره در كلیه رته تا اهداف زیر مورد تحقیق قرار گیرند:

تغییرات همودینامیك و دفعی كلیوی حاصل از ایسكمی دو طرفه كلیه درزمان یك دوره یك ساعته خونرسانی دوباره مشخص شه و اثر كوئرستین بر این تغییرات تعیین شه

ب)مشکل زیاد كلیوی

1-تعریف

مشکل زیاد كلیوی[3] (ARF) یك نشانگان شایع بالینیه كه با كاهش زیاد و برگشت پذیر میزان فیلتراسیون گلومرولی و یا عملكرد كلیه، كه در یك دوره زمانی چند ساعته یا چند روزه اتفاق میفته، مشخص می شه (6)

2- اتیولوژی

مشکل زیاد كلیوی طبق پاتوفیزیولوژی به سه دسته تقسیم می شه:

  • مشکل زیاد كلیوی با منشأ پیش كلیوی[4] كه در اون كاهش حجم مؤثر خون در گردش و یا جریان خون كلیوی ممكنه باعث كاهش میزان فیلتراسیون كلیوی شه
    در حالی كه عملكرد لوله ای تقریباً دست نخورده بمونه و حدود 55% موارد رو شامل می شه (7)
  • مشکل زیاد كلیوی با منشأ درون كلیوی[5] كه دلیل اون آسیب به پارانشیم كلیهه و حدود 40% موارد رو شامل می شه (7)
  • مشکل زیاد كلیوی با منشأ پس كلیوی[6] كه دلیل اون انسداد در سیستم ادراریه و حدود 5% موارد رو شامل می شه(7)

3- پاتوفیزیولوژی مشکل زیاد كلیوی

یكی از علل شایع مشکل زیاد كلیوی، ایسكمیه
ایسكمی شدید كلیه از شوك شدید گردش خون ناشی می شه
در شوك، قلب نمیتونه مقدار كافی خون رو واسه تغذیه كافی به قسمتهای جور واجور بدن برسونه و جریان خون كلیوی به ویژهً به دلیل تنگ شدن شدید عروق كلیوی بر اثر تحریك سمپاتیك یا بر اثر وجود مواد تنگ كننده رگی در خون بیماران فوق العاده كاهش پیدا میکنه
پس از دست دادن تغذیه كافی بیشترً خیلی از سلولهای اپی تلیال توبولی رو خراب كرده و از این راه نفرونای زیادی رو بسته می سازه (8)

مدل ایسکمی / خونرسانی دوباره (I/R)[7] به عنوان متداولترین روش القاء ARF در مدلای آزمایشگاهیه (21)
مكانیسمی كه به دلیل آنI/R  باعث آسیب سلولای توبول كلیه می شه شامل تخلیه اكسیژن و ATPه که با ویرانی اسكلت سلولی باعث از دست رفتن لبه های برسی میكروپرزها[8]، اتصالات سلولی، جابه جایی اینتگرینا و پمپ Na+-K+ATPase از سطح قانون ای به سطح رأسی[9] سلول می شه (6،11)
كه این خود باعث تغییراتی در قطبیت سلولهای اپی تلیالی توبول می شه و مجموعه این تغییرات زمینه رو واسه انسداد مجاری توبولی كلیها جفت و جور می كند (12)

تخلیه ATP باعث فعال شدن پروتئازها و فسفولیپازهایی می شه كه به دنبال جریان دوباره خون باعث آسیبای اكسیداتیو[10] شده و نقش مهمی در پاتوژنز ARF داره
این آسیبا در سلولای اپی تلیال مویرگهای توبولی و به ویژه در مدولای خارجی اتفاق می افته (22،23)

اگه ایسكمی كلیه به مدت كافی بمونه به پارانشیم كلیه آسیب وارد کرده و نکروز زیاد توبول[11] (ATN) رو ایجاد می كند
اما معمولاً آسیب به دلیل ایسكمی در قطعه مستقیم توبول پروگزیمال[12] (قطعه S3) و قسمت کلفت بالا رونده لوپ هنله در ناحیه مدولای خارجی[13] (mTAL) بیشتره (9)
و دلیل اون هیپوكسی نسبی مدولای خارجیه كه به دلیل جریان  مخالف اكسیژن[14] از شاخه نزولی عروقی مستقیم[15] به شاخه صعودی اینه
بیشتر بودن جریان خون طبیعی ناحیه کورتکس نسبت به مدولا به دلیل مصرف بالای اكسیژن در قطعات توبولی S3 و   mTAL که وظیفه انتقال املاح رو به عهده دارن (10 ، 11 )
پس ایسكمی با كاهش جریان خون كلیه باعث پائین آوردن فشار اكسیژن در ناحیه مدولای خارجی می شه و اینطور باعث آسیب پذیری اون می شه

مشکلات و آسیبای ایجاد شده در مشکل زیاد كلیوی رو میشه به چار دسته تقسیم نمود كه شامل آسیب به سلولای توبولی، مشکلات در عملكرد جذبی و ترشحی توبولا، مشکلات همودینامیك و مشکل در توانایی تغلیظ كنندگی ادرار تقسیم كرد (12)

 1
3 – آسیب به سلولای اپی تلیال توبولای كلیوی

-3
1
1 آسیبای كشنده

این آسیبا شامل آپوپتوز یا نكروزه
آپوپتوز مرگ برنامه ریزی شده سلولای توبولی با سیگنال آسیب رسان و راه آپوپتوتیكه كه می تونه به دلیل افزایش عوامل سیتوتوكسیك به دلیل ایسكمی ایجاد شه
در حالیکه، نكروز سلولی به دلیل كاهش زیاد سدیم و ذخایر انرژی سلولی به وجود میاد كه باعث تورم سلولی و در آخر تركیدن و مرگ سلول می شه (14،13،9)

3
1
2 – آسیبای غیر كشنده[16]

این آسیبا شامل به وجود اومدن یكسری تاول در غشا اپیكال[17] سلولهای توبولی و از بین رفتن انسجام ساختمانی لبه های برسی[18] توبولای پروگزیمال، قطبیت غشایی سلول، اتصال طبیعی سلولای توبولی به غشای پایه و عملكرد اتصالات بسته[19] بین سلولیه و بیشتر به دلیل از بین رفتن انسجام اسكلت سلولی اكتین به دلیل كاهش ATP هستن
به محض ایجاد دوباره جریان خون كلیه و برطرف شدن ایسکمی و كمبود ATP این تغییرات قابل برگشت هستن (14،13،9)

3
2 – مشکل در عملكرد جذبی و ترشحی توبولا

آسیبای كشنده و غیر كشنده سلولای توبولی موجب این مشکلات می گردن
آسیبای كشنده باعث اتلاف سلولای اپی تلیال لولهای كلیوی و كاهش سلولای فعال در قطعات S3 و mTAL (از نواحی اصلی در انتقال املاح) می شه و مشکلات زیادی در عملكرد دفعی نفرونا بوجود میارن
از بین رفتن قطبیت سلولا پس جابه جایی اینتگرینا و پمپ Na+-K+ATPase از سطح قانون ای به سطح رأسی سلول اپی تلیال موجب مشکل در انتقال یكطرفه مواد از خلال لایه اپی تلیال توبولا می شه (11،10،15)

مشکل در عملكرد دروازه ای اتصالات بسته[20] محدود کردن در باز جذب از راه كنار سلولی رو از بین می بره و باعث افزایش نشت برگشتی[21] مایع فیلترا از لومن به میان بافتی كلیه می شه كه موجب مشکل در عملكرد دفعی توبول می شه (15)

تخلیه اكسیژن و ATP  با ویرانی اسكلت سلولی[22] باعث از دست رفتن لبه های برسی و جدا شدن اجزای اون از غشای اپیكال و ریزش اون بداخل لومن می شه كه باعث انسداد توبول و كاهش سطح جذب شده و پس موجب مشکل بیشتر در عملكرد توبولا می شه (11 ،10 ،15)

سلولای توبولی كنده شده در اثر آپوپتوز و نكروز سلولی، لبه های برسی جدا شده از توبولای پروگزیمال و پروتئینا (گلیكوپروتئین Tamm-horsfall كه بوسیله سلولای قسمتmTAL   ساخته می شه)، موجب ایجاد قالبایی[23] به ویژهً در قطعات انتهایی نفرونا می شه كه از راه انسداد و پس افزایش نشت برگشتی مایع فیلترا باعث مشکل در عملكرد توبولا می گردن
این تغییرات اسكلت سلولی، تخریب اتصالات سلولی، تخلیه ATP و نزدیکی با عوامل اكسیدان مسئول افزایش نفوذپذیری پاراسلولار و نشت مواد از بستر عروقی به بافت اطرافه كه این شرایط باعث متورم شدن سلولای اندوتلیال و مشکل در جریان خون به وسیله فشرده كردن مویرگا و بسته شدن لومن عروقی می شه (16،15)

3
3- مشکلات همودینامیك كلیوی

دو متغیر همودینامیك کلی در مشکل زیاد كلیوی، كاهش جریان خون كلیوی و میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) هستن
جریان خون كلیوی در مشکل زیاد كلیوی حدود 50-40 درصد كاهش پیدا میکنه (17 ، 14)
این موضوع باعث زیاد هیپوكسی به ویژه در ناحیه مدولای خارجی می شه و این اتفاق بوسیله ی دو فاكتور صورت میگیره:

الف) افزایش انقباض در عروق كلیوی به ویژه ًدر آرتریولای آوران[24] كه در اثر از بین رفتن تعادل بین مواد منقبض كننده عروقی به ویژه اندوتلین و مواد گشاد كننده عروقی مثل نیتریك اكساید[25] ساخته میشه
هم اینکه مشکل در خود تنظیمی عروق كلیه به دلیل زیاد فعالیت مكانیسم فیدبك توبولی- گلومرولی (TGF) [26]پس افزایش تولید آدنوزین و افزایش سیستم آدرنرژیك و رنین – آنژیوتنسین[27] هم می تونه در افزایش انقباض عروقی كلیه مؤثر باشه (18،17،14)

ب) احتقان عروق مدولا كه بر اثر به هم چسبیدن گلبولای سفید، گلبولای قرمز و پلاكتا به یكدیگر و به دیواره مویرگا بر اثر افزایش آزاد شدن واسطهای التهابی مثل سیتوكینا[28] بوجود میاد (11،14)
عواملی هم که موجب کاهش GFR به وسیله ایسکمی کلیوی می گردن عبارتند از: اثرات عروقی اون که موجب افزایش انقباض عروق پیش گلومرولی شده و از این راه فشار فیلتراسیون گلومرولی رو کاهش میدن
اثرات توبولی، به دلیل از بین رفتن قطبیت سلولای توبولی پس جابجایی پمپ سدیم – پتاسیم از غشای قانون ای – جانبی به غشای اپیکال، بازجذب سدیم کم شده و این موضوع موجب افزایش تحویل سدیم به توبول دیستال و ماکولادنسا گردیده، که از این راه فعالیت عملکرد TGF زیاد می شه که اون هم باعث انقباض بیشتر آرتریولای آوران از راه واسطه خود یعنی آدنوزین شده که به کاهش GFR کمک می کنه
انسداد قسمتای دیستال به وسیله قالبا که باعث افزایش فشار هیدروستاتیک در قطعات فوقانی نفرون به ویژه در توبول پروگزیمال و کپسول بومن می شه هم باعث کاهش GFR می شه (14،19)
هم اینکه، افزایش نشت  برگشتی مایع فیلترا از لومن به داخل بافت بینابینی کلیه به دلیل افزایش فشار داخل لومنی به دلیل انسداد توبولی، آسیب یافتن اپی تلیوم توبولا و از بین رفتن انسجام اتصالات بسته از عوامل دیگه کم کننده GFR درزمان مشکل زیاد کلیوی هستن (14،19)
پس ترکیبی از انقباض عروق کلیه، احتقان عروق ناحیه مدولا، انسداد توبولی و نشت برگشتی مایع فیلترا از علل کلی کاهش GFR حساب می گردن

4- تظاهرات بالینی مشکل زیاد كلیوی

مشکل زیاد كلیوی باعث علایم و نشونه هایی می شه كه نشون دهنده ازبین رفتن اعمال تنظیمی، دفعی و اندوكرین كلیه هستن
ناتوانی تنظیم حجم قسمتهای جور واجور مایعات بدن ممكنه به شکل ادم هیپرتانسیون و یا مشکل احتقانی قلب متظاهر شه
نبود توانایی تنظیم تركیب مایعات بدن، به شکل هیپركالمی – اسیدوزمتابولیك و هیپرفسفاتمی مشخص می شه
از دست رفتن توانایی دفعی كلیه به شکل افزایش غلظت پلاسمایی مواد خاصی كه به طور طبیعی به وسیله كلیها دفع می شه، متظاهر می شه (14)

ج) آنتی اكسیدانا[1]

  1. تعریف:

تركیباتی هستن كه به طور زیادی اكسیداسیون سوبسترا[2] به تأخیر انداخته یا ازش جلوگیری می کنن
از دید بیولوژیكی تركیبات فعالی حساب می شن كه بدن رو در برابر آسیب به دلیل ROS ، RNS[3] ، RCS[4] ، كه باعث بروز بیماریا می شن، محافظت نشون میده
پس از دیدگاه سلامت شغلی هم مهم هستن
آنتی اكسیدانا یكی از مكانیسمای دفاعی بدن در برابر اثرات مضر و زیان بخش رادیكالای آزاد محرك استرس اكسیداتیو[5] و لیپید پراكسیداسیون[6] ه، هم اینکه در کاهش مسیرهای سیگنالینگ[7] سلولی فعالیت دارن (24)

در حالت عادی بین رادیكالای آزاد[8] تولیدی و آنتی اكسیدانا در بدن تعادل برقراره كه این تعادل واسه باقی موندن و سلامتی لازمه (25)

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by