دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات 

تمایل :   شیعه شناسی

عنوان : بررسی وضعیت سیاسی– اجتماعی  شیعیان جمهوری آذربایجان

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد   شیعه شناسی

عنوان :

بررسی وضعیت سیاسی– اجتماعی

شیعیان جمهوری آذربایجان

استاد راهنما :

دکتر محمود تقی زاده داوری

استاد مشاور:

دکتر بهرام امیر احمدیان

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

            جمهوری آذربایجان که از نگاه درصد جمعیت، دومین کشور شیعه جهان اسلامه، تحولات سیاسی- اجتماعی جهانی باعث شده تا شیعیان این کشور روز بروز بر تحرکات سیاسی، اجتماعی خود در مسائل جور واجور داخلی و بین المللی بیافزایند
موقعیت راهبردی ، رشد اسلام گرایی و ایران گرایی، فضای خالی اعتقادی و فرهنگی و آموزهای شیعی ، توجه محافل صهیونیستی و غربی و رشد فعالیتهای پان ترکیستی، انجام تحقیقات در یک بخش شیعی با قلمرو سیاسی مشخص  و با روشهای جامعه شناسانه رو لازم می کرد
در این تحقیق با تکیه به تحقیقات اسنادی و میدونی مشخص شده که شیعیان جمهوری آذربایجان مشترکات فرهنگی – اجتماعی بسیاری  با جمهوری اسلامی ایران دارن
تعلیمات و آموزهای شیعی به وسیله دینداران  و طلاب علوم دینی واسه پر کردن خلاءای به جا مونده از 70 سال حکومت کمونیستها در راس اقدامات اونا قرار گرفته و در مقابل حکومت هم محدودیتهای بسیاری رو واسه مقابله با دینداران و گروههای شیعه اسلام گرا ایجاد و چالشهای زیادی بین حکومت و این گروهها به وجود آمده
  شیعیان تلاش می کنن با ایجاد مدارس غیر انتفاعی، آموزشای اعتقادی و فرهنگی ، پخش روزنامه ها و مجلات هدف دار مذهبی، ایجاد شبکه های اینترنتی و ماهواره ای مذهبی، برگزاری مراسم فرهنگی – دینی و ایجاد هیئتها و مجامع دینی و فعال کردن مساجد و اماکن وارد مراحل دیگه شیعه گری مثل جریان سازی  شن که حضور در صحنهای سیاسی – اجتماعی داخلی و بین المللی مثل روز قدس و عکس العمل به حوادث جهان اسلام و تحرکات سیاسی واسه تاثیر گذاری در سیاستهای داخلی و خارجی حکومت پس بوده
در این تحقیق خوانندگان در پیدا میکنن که تمایل به دین و زندگی دینی روند زیادی رو در این کشور  نشون میده  که طلاب تحصیل کرده در بخش های علمیه ایران ، نقش تعیین کننده ای در گسترش اون دارن اما دولت و جریانات وابسته غیر مذهبی داخلی و نیروهای خارجی ، مانع مهم بازدارنده در روند گسترش دینی جامعه حساب می شن و  افقای تازه ای واسه عزت یافتگی  و تبدیل شدن به عناصری موثر در مسائل جور واجور کشور گشوده ان اما  با وجود رشد فعالیتهای اسلام گرایی در این کشور تا رسیدن
کلمات کلیدی : شیعیان ، آذربایجان ، جمهوری آذربایجان ، گروههای شیعی ، گرایشات شیعی

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

فصل اول : کلیات                                                                                                   

 1. مقدمه                     2
 2. بیان مسئله 3  
 3. گذشته تحقیق 4 
 4. اهمیت و کاربردهای تحقیق 5
 5. سوالات اصلی تحقیق 9
 6. فرضیات تحقیق 10
 7. روشهای جمع آوری و جدا سازی و بررسی اطلاعات 10

فصل دوم: تاریخچه تشیع در جمهوری آذربایجان                                                           

 1. حغرافیای تاریخی 14
 2. تاریخچه سیاسی 17     
 3. تاریخچه ورود اسلام و تشیع 19

فصل سوم : وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی                                                     

1-1
مختصات جغرافیایی                                                                                   25

1-2
مساحت و مرزها                                                                                         25

1-3
شرایط طبیعی                                                                                             26

3-1-1
آب و هوا                                                                                                 26

3-1-2
رودخانه ها و دریاچها                                                                 26

3-1-3
کوهها                                                                                          27

3-1-4
دشتا و جلگها                                                                       28

3-1-5
منابع زیرزمینی                                                                              28

 1. جغرافیای انسانی 29

2-1
شهرها                                                                                                       29

2-2
مناطق شیعه نشین و سنی نشین و ارمنی نشین                                                   30

2-3
پرچم و نشون ملی                                                                                       31

فصل چهارم : جمعیت                                                                                             

 1. مقدمه 33
 2. آمارهای جمعیتی 34

2-1
امید به زندگی                                                                                            36

2-2
ازدواج و طلاق                                                                                           36

2-3
جمعیت شهری و روستایی                                                                           37

2-4
میزان زاد و ولد                                                                                            37

 1. جمعیت شیعیان 38

3-1
اختلافات آماری                                                                                        38

 1. فرق دینی 39

4-1
پراکندگی جغرافیایی جمعیت شیعیان                                                                        39

4-2
پراکندگی جغرافیایی جمعیت اهل سنت                                                        40

4-3
تفاهم و دعوا اقوام و مذاهب در جمهوری آذربایجان                                      44

4-3-1
روابط بین شیعیان و سنیا                                                                       44

4-3-2
روابط بین شیعیان و سلفیا                                                          44

4-4
فرق دینی غیر اسلامی                                                                                 45

4-5
طریقتای غیر رسمی                                                                               50

4-6
گروهها و مجامع دینی                                                                                 50   

 1. اقوام 51

5-1
تنوع قومیتی در جمهوری آذربایجان                                                                         51

5-2
گروههای قومی                                                                                          52

5-3
اقلیتهای قومی                                                                                             53

5-4
ارامنه و ترکیب قومی منطقه قره باغ                                                                           57

فصل پنجم : ساختار سیاسی                                                                                    

 1. تحولات سیاسی بیست سال گذشته            60
 2. تقسیمات اداری – سیاسی                                                                                                 62
 3. نهادهای حكومتی جمهوری آذربایجان                                                                    62
 4. قانون اساسی جمهوری آذربایجان                                                                        65
 5. ارتش جمهوری آذربایجان                                                                                                 70

5-2
ساختار كلی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان                                            72

5-3
علل شكست آذریها از ارامنه در جنگ قره باغ                                                72

5-4
دلایل تمایل به ناتو                                                                                   73

5-5
ملاحظات امنیتی                                                                                         73

5-6
درگیریهای مرزی                                                                                                   74

 1. احزاب و گروههای سیاسی (موافقان و مخالفان دولت) 76
 2. گروههای شیعی اسلام گرا                                                                                   81

7-1
  مقدمه                                                                                                       81

7-2
گروههای شیعی اسلام گرا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران                                   83

7-3
گروههای شیعی اسلام گرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی                                87

7-4
گروههای شیعی اسلام گرا در دورة استقلال خواهی و ویرانی شوروی                        93

7-5
گروههای شیعی اسلام گرا بعداز استقلال تا اثبات حکومت حیدر علیو             95

7-6
گروههای شیعی اسلام گرا جمهوری آذربایجان در ده سال گذشته                    103

فصل ششم :  ساختار اقتصادی                                                                    

 1. اقتصاد در حال گذر                                                                                               119
 2. شاخصهای اقتصادی                                                                                              120
 3. کشاورزی و دامداری                                                                                             122
 4. صنعت و معدن                                                                                                      122
 5. سیستم بانکی و مالی                                                                                              123
 6. واحد پول                                                                                                             124
 7. حمل و نقل                                                                                                          125

 8
نفت و گاز  و انرژی                                                                                               126

 1. موافقتنامهای نفتی                                                                                                127
 2. تورم                                                                                                                  129
 3. تجارت و سرمایه گذاری خارجی                                                                                      130
 4. صادرات و واردات                                                                                              131
 5. وضعیت اسلام گراا در اقتصاد جمهوری آذربایجان 132

فصل هفتم :آموزش و پرورش و آموزش عالی                                                     

 1. 1
  میزان باسوادی                                                                                                         134
 2. نظام آموزشی رسمی                                                                                               135

2-1
نظام آموزشی قدیم                                                                                       135

2-2
نظام آموزش و پرورش جدید                                                                         136

2-3
آموزش عالی                                                                                               140

2-4
فرهنگستان علوم ملی آذربایجان                                                                      141

 1. آموزش علوم دینی                                                                                                  143

3-1
مدارس علوم دینی رسمی                                                                              143

3-2
مراکز رسمی تحصیل دینی در دانشگاهها                                                          144

 1. محدود کردن حضور بانوان محجبه در مدارس و دانشگاهها 145
 2. وضعیت گروههای شیعی اسلام گرا در مدیریت مدارس و دانشگاهها 147

فصل هشتم : فرهنگ                                                                                                           

 1. ادبیات و زبون 150

1-1
زبون                                                                                                          150

1-2
تحولات زبون نوشتاری                                                                                150

1-3
محفوظ موندن الفبای عربی در آثار تاریخی                                                                153

1-4
  نام گذاریها                                                                                               154

5
1
شعر و شاعری                                                                                             155

1-6
موسسات فرهنگی و هنری                                                                           158

 1. پوشش زنان، مردان و حجاب اسلامی 159
 2. ازدواج 164
 3. رسانه ها،نشریات و کتب دینی                                                                                   166

4-1
مطبوعات                                                                                                              166

4-2
موسسات انتشاراتی                                                                                     167

4-3
كتابخانهای عمومی آذربایجان                                                                  168   

4-4
پایگاههای آگاهی رسانی                                                                              168

4-5
کتب دینی                                                                                                             168   

4-6
شبکه های تلویزیونی و برنامه های مذهبی                                                      170

4-7
کانالهای رادیویی جمهوری آذربایجان                                                          173

 1. مساجد و اماکن مقدس مذهبی 175

5-1
مساجد                                                                                                      175

5-2
زیارتگاهها                                                                                                183

5-3
زیارتای مذهبی خارجی                                                                                     191

 1. آئینهای مذهبی 192

6-1
طرح مطلب                                                                                                192

 6-2
وفیات و مراسم عزداری                                                                             193

6-3
عزاداری ماه محرم                                                                                                  195

6-4
هیئتهای عزاداری                                                                                        197

6-5
اعیاد و مراسم جشنای مذهبی                                                                   198

 1. اعیاد و جشنهای ملی 202
 2. گسترش غرب گرایی 204

فصل نهم : سازمان روحانیت شیعه                                                              

 1. گذشته تاریخی 207

1-1
طرح مطلب                                                                                                207

1-2
روحانیت شیعه در دورة حكومت تزار                                                                        207

1-3
روحانیت شیعه در دوره حكومت كمونیستها                                                   209

 1. دو نوع سازمان دینی: رسمی و غیر رسمی 210
 2. سازمان روحانی غیر رسمی 216

3-1
گذشته و حال                                                                                            216

3-2
آموزشهای غیر رسمی دینی در مساجد                                                          217

3-3
عزیمت انفرادی به بقیه کشورها واسه تحصیلات دینی                                               218

3-4
بقیه موسسات آموزشی دینی غیر رسمی                                                       220

 1. میدون های خدمات                                                                                               220
 2. رابطه با مرجعیت 224
 3. دیانت و سیاست (چالشهای روحانیت با حكومت ) 226

6-1
جلوگیری از ایجاد مراكز دینی و بخش های علمیه دینی جداگونه                            226

6-2
جلوگیری از برگزاری مراسم دینی در اماکن عمومی                                          227

6-3
جلوگیری از گشایش دفتر مراجع دینی                                                                         227

6-4
جلوگیری از پخش ادبیات شیعی ایران                                                                          228

6-5
تلاش حکومت واسه به کنترل در آوردن میدون فعالیتهای دینی                                     228

6-6
محدودیتها و مشکلات شیعیان در برگزاری مراسم دینی                                   229

6-7
بقیه چالشها                                                                                              230

 1. تاثیر عوامل خارجی بر محیط دینی جمهوری آذربایجان 230

7-1
ترکیه                                                                                                        230

7-2
کشورهای عربی                                                                                         232

7-3
نفوذ مسیونرهای مسیحی                                                                              232

فصل دهم : روابط با جمهوری اسلامی ایران و بخش علمیه قم                            

 1. روابط سیاسی 234
 2. روابط اقتصادی 236

2-2
بازارچهای مرزی                                                                                                 237

2-3
حمایتهای کمیته امداد                                                                                 238

 1. بررسی میزان علاقمندی شیعیان جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران                         239

فصل یازدهم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات                                                         247

فهرست منابع  و مآخذ                                                                                             254


مقدمه

         سالها بود که گذشتگان مون با ناراحتی از جدایی قفقاز از ایران سخن می گفتن که در راس اون ولایات باکو ،گنجه،لنکران، شکی ، شاماخی ، شیروان و نخجوان قرار داشت
با ویرانی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1371 و استقلال جمهوری آذربایجان، مردم مسلمون و شیعه این منطقه که سالها در ناراحتی جدایی از موطن اصلی خود بودن ، با شکستن مشکلات مرزی سیل آسا به طرف شهرهای هم مرز با ایران و زیارت اماکن مقدسه مشهد و قم سرازیر شدن
در این زمان بیشتر خونواده های شهر اردبیل به یه جور میزبان آذریها بودن و نگارنده تحقیق هم از همون اول مشتاقانه به مطالعه و شناخت فرهنگ و رسوم مردمون این کشور علاقمند شده بود

         مردم جمهوری آذربایجان با اینکه از نظر درصد جمعیتی دومین کشور شیعه نشین جهان اسلام هستن اما بدلیل اینکه چندین دهه از آموزهای اسلامی و شیعی دور مونده ان ، برداشتهای درستی از اسلام و جمهوری اسلامی ایران ندارن
احتیاج مبرمی به تعلیم و تبلیغ معالم شرع دارن و بدلیل حضور و تاثیر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، مذهب، مسائل نظامی و امنیتی وخصوصاً قرار داشتن در همسایگی مون، در روش سیاستهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن وما هم بدلیل شیعه بودن، تعلق داشتن به ایران و خواست مردم این کشور واسه پرنمودن فضای خالی اعتقادی و فرهنگی نمی تونستید نسبت به این موضوع بی خیال نسبت به موضوع باشیم که اولین قدم واسه این بزرگ، مطالعه وشناخت دقیق مسائل جور واجور سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی این جامعه بود که در ده سال گذشته تلاش کردیم به این موضوع بدیم و نتیجه این تحقیقات و تحقیقات خود رو در نشریات و رسانه های محلی وکشوری درخشش دهیم

         در سال 1386 که واسه امتحانات کارشناسی ارشد آماده می گردیدیم، با رشته ای آشنا شدم که می تونست دیدگاههای جامعه شناختی و فعالیتهای مطالعاتی اینجانب رو کاربردی تر و علمی تر کنه و با وجود اینکه زمینه های تحصیل در محل سکونت خود یعنی تبریز و هم اینکه شهر تهران وجود داشت ، اما راهنماییها ، دلسوزیها و توضیحات استاد ادیب ، فرزانه و دوستار علوم تخصصی شیعه موجب گردید تا وارد رشته وزین شیعه شناسی با تمایل جامعه شناسی گردم و شیرینی کلاسهای درس که هر جلسه ای از آن پنجرهای زیادی رو واسه نظم دادن به تحقیقات و تحقیقات و کاربردی تر کردن دانسته ام می گشود ، سختیای سفر رو آسون می کرد
  دکتر تقی زاده که هم بر علم جامعه شناسی روز مسلطه و هم دستی توانا در تاریخ تشیع و الهیات اجتماعی داره،درطول 2 سال گذشته ما رو آموزش و پرورش بسیار داد
بی طرفی در امور علمی رو به عیان نشونه رفت  و نظم در کلاس و ادب در برخورد ما رو عاشق این رشته نمود

         یاد گرفتیم که واسه بررسی هر موضوع شیعی اول باید تاریخ اون رو بشناسیم
عوامل جور واجور رو بررسی و از هیچ سند ریز و درشتی به آسونی رد نشیم
واسه شناخت مسائل شیعی باید به زبانهای عربی و انگلیسی و زبون بخش ای که مطالعه می کنیم ، مسلط باشیم و مسائل جناحی رو در تحقیقات راه ندیم
یاد گرفتیم که شیعیان در هر نقطه ای از جهان در حال بازنگری در
         بدلیل فضای خالی موجود در شناخت وضعیت سیاسی ، اجتماعی و دینی جامعه جمهوری آذربایجان ، با بیان علاقه اینجانب ، استاد از پیشنهاد بنده واسه تحقیق و مطالعه شیعیان این کشور استقبال نمود و از همون اول راهنماییهای دلسوزانه خود رو واسه علمی تر نمودن این تحقیق انجام داد  و ما رو دانشجویی پرورش داد که هم باید بـه دنبال مطالب جدید بریم و هم مطالب موجود رو نظـم علمی ببخشیم
ایشان کار توصیفی و تحلیلی رو کافی نمی دونن و فکر می کنند دانشجو باید راهکارها و کارگشاییهای  عملی و نظری جامعه تحقیق خود رو واسه ارتقاء وضعیت سیاسی – اجتماعی شیعیان ارائه کنه
 

بیان مسئله

         این روزا به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان در کانون توجهات بین المللی قرار دارندکه نمونه اون حجم کتب، مقالات ، برنامه های رسانه ای و

است که در سطح دنیا روز بروز برتعداد اونا اضافه می شه

         جمهوری آذربایجان که از نگاه آماری در مورد درصد جمعیت بعد از جمهوری اسلامی ایران قرار داره، یعنی حدود 80٪ از مردم دین خود رو مذهب شیعه اعلام می کنن ، بدیش اینه با اینکه از نگاه شیعه گری نمودی نداشتن ، اما تحولات سیاسی – اجتماعی جهانی به ویژه در جهان اسلام باعث شده تا شیعیان این کشور روز بروز بر تحرکات سیاسی، اجتماعی خود در مسائل جور واجور داخلی و بین المللی بیافزایند که لازمه نسبت به بررسی این موضوع اقدام عملی شه

         موقعیت جغرافیای سیاسی و راهبردی این کشور که در همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار داره، رشد اسلام گرایی و ایران گرایی ، توجه قابل توجه و روبه رشد محافل صهیونیستی و کشورهای استکباری ، رشد فعالیتهای پان ترکیستی و پان آذری و

از دیگه دلائلی هستن که انجام تحقیقات و تحقیقات کاربردی رو در این منطقه لازم می کنه
یعنیمطالعه یک بخش شیعی با قلمرو سیاسی مشخص با روشهای جامعه شناسانه می تونه کاربرد زیادی در پژوهشهای دانشگاهی داشته باشه
به خاطر همین شناخت دقیق و واقعی و جامعه شناسانه از جمعیت، تاریخ ، شرایط؛ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی این کشور لازم و مهم بسزاییه
پس شایستهه نسبت به بررسی این موضوع اقدام شه

         تحقیق حاضر در عین حال که نگاهی کوتاه به تاریخچه تشیع  و وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی، این کشور داره ، شرایط جمعیتی ، قومیتی و فرق دینی روش زوم می کنه
  جدا از اینکه بررسی ساختار سیاسی کشور و نقش احزاب و گروههای سیاسی ، به شکل جداگونه فعالیت گروههای شیعه اسلام گرا که بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران سرعت گرفته و در سالهای گذشته رشد پیدا کرده، بحث و بررسی انجام میده
ساختار اقتصادی و اجناس صنعتی و کشاورزی  در ادامه بررسی می شه و به سازمان روحانیت شیعه و بررسی چالشهای روحانیون با حکومت لائیک این جمهوری ، مطالعه ابعاد جور واجور امورات دینی و هم اینکه نظام آموزش رسمی و دینی هم توجه کافی می شه
در مبحث فرهنگ به شکل جداگونه ادبیات، پوششها، رسانه ها، اماکن مذهبی،آئینهای مذهبی و

توضیح می شه و درپایان جدا از اینکه بررسی روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بخش علمیه قم، جمعبندی و نتیجه گیری تحقیق ارائه می شه

تعداد صفحه :276

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by