دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

تمایل : آموزش کودکان استثنایی

عنوان : اثر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی (گروه روانشناسی)

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد (M
A)

 تمایل : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 عنوان :

اثر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

استاد راهنما:

دکتر مهناز استکی

 استاد مشاور :

دکتر شیرین کوشکی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

چکیده

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه

2

بیان مسئله

7

اهمیت موضوع تحقیق

11

اهداف تحقیق

13

فرضیه های تحقیق

14

متغیرهای تحقیق

15

تعاریف نظری و عملیاتی

16

فصل دوم : بررسی پیشینهای تحقیق

تعریف هنر

20

طبقه بندی هنر

21

روانشناسی هنر

24

هنر درمانی

26

هنر درمانی واسه كودكان و نوجوانان

28

نوروپسیكولوژی هنر

31

نیمكرهای مغز و خلق هنر

33

اثر ضایعات وارد بر نیمكره راست مغزی در ترسیم و نقاشی

34

آثار آسیب و ضایعه وارد بر نیمكره چپ در ترسیم و نقاشی

35

رابطه هنر ، خلاقیت و ریاضی

35

مشکلات یادگیری

37

علل مشکلات یادگیری

38

ریاضی و حساب مشکل

39

مبانی نوروپسیكولوژی حساب مشکل

40

نظریهای مربوط به مشکلات یادگیری و حساب مشکل

41

نظریه غلبه طرفی مغز

41

نظریه پردازش آگاهیا و اطلاعات

42

مشكلات كودكان حساب نارسا

43

میزان گسترش حساب مشکل در علم آموزان و ملاكای تشخیص DSM IV واسه مشکل حساب مشکل   44

مهارتای پردازش اطلاعات بینایی

44

مهارتای بینایی – فضایی

45

مهارتای جدا سازی و بررسی بینایی

46

مهارتای بینایی – حركتی

47

مشکل و ضعف در مهارتای پردازش اطلاعات بینایی

48

مشكلات كودكان حساب نارسا در مهارتای پردازش اطلاعات بینایی

50

پروسه یادگیری ریاضی در كودكان حساب نارسا

53

راهبردهای آموزش مفاهیم ریاضی به كودكان حساب نارسا

54

نقش هنر در پردازش و ادراك بینایی

55

رشد نقاشی و ترسیم و ناتواییای یادگیری

57

گذشته تحقیق

59

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

جامعه تحقیق

63

نمونه و روش نمونه ورداری

63

روش تحقیق

63

وسیله اندازه گیری

64

آزمون پیشرفته رشد ادراك بینایی فراستیگ

65

آزمون ریاضی ایران – كی مت

65

آزمون آندره ری

66

روش جدا سازی و بررسی آماری

67

 فصل چهارم: جدا سازی و بررسی داده ها

مقدمه

69

روشای آماری

70

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

95

محدودیتای تحقیق

101

پیشنهادهای پژوهشی

102

پیشنهادهای کاربردی

102

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوستا

چکیده انگلیسی

چکیده

تحقیق حاضر به خاطر بررسی اثر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا انجام شد
جامعه تحقیق عبارت بود از همه علم آموزان حساب نارسای پایه های دوم و سوم دبستان که در منطقه 3 شهر تهران درس می خوندن
روش نمونه گیری به شکل غربالگری بود
نمونه شامل 30 نفر از علم آموزان پسر پایه های دوم و سوم دبستان بود
وسیله مورد استفاده عبارت بودن از : آزمون ریاضیات ایران کی مت ، فراستیگ و آندره ری و روش اجرای تحقیق روش نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود
یافته ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و مدل آماری بررسی کواریانس مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفت
یافته ها نشون داد که آموزش هنرهای تجسمی بر همه مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی به غیر از درک ثبات شکل مؤثر بوده بطوری که فرق معناداری بین سه گروه نقاشی، سفال و کنترل هست

مقدمه :

هنر مثل علم و فلسفه وسیله ایه واسه شناخت واقعیت علم و نقش تخیلی در هنر بیشتر از علمه و نقش تعقل و خیال در علم بیشتر از هنره
هر اثر هنری تجلی تازه ای از پیكار دائم آدما با طبیعته كه واسه شناخت بیشتر انجام شده و در این پیكار هر لحظه آفرینش تازه ای در هنر به وجود میاد و هر کدوم از پدیده های هنری یا نظریهای مربوط به هنر با این فرض شروع می شه كه آدم در برابر شكل ، سطح و حجم اشیائی كه حاضر به حواس اون باشن واكنش نشون میده و بعضی از آرایشا در تناسب شكل ، سطح و حجم وسایل لذت بخش شده و حس تشخیص روابط لذت بخش یا همون حس زیبایی شناختی رو در فرد القا می كند
در هر صورت ، هنر بیان هر آرمانیه كه هنرمند تونسته باشه اون رو به شکل تجسمی تحقق بخشه (گاردنر[1] ، 1980، به نقل از سعدی پور و فرامرزی 1379 ، سعدی پور ، 1380)

شیلر[2] جامعه شناس آلمانی و هربرت اسپنسر[3] فکر می کنند كه هنر و شکل های جور واجور اون به دلیل غریزه بازی ان در صورتی كه مارشال[4] عقیده داره كه هنر به هر شكل كه باشه واسه تزیین و جلب نظر بقیه بوجود آمده و به باور آدمایی چون فروید[5] هنرها همه از عقدهای جنسی سرچشمه می گیرن
همه این نظریها به یه جور هنر رو به غریزه نسبت میدن و به باور بعضی هم آفرینش هنر یا هنر آفرینی یه جور بازیه که واسه كسب
كهن ترین شكلای شناخته شده هنر به نقاشی تعلق داره
اولین نمونه های شناخته شده شعر به عصری بس متأخر تعلق داره به دنبال منشأ هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی كه از نقاشیای غارنشینان عصر دیرینه سنگی به ما شناخته شده ، مهم ترین نكته وجود فوق العاده نمایشی اوناس و از آن زمان تا كنون همیشه هنرمندان در مورد هنرهای تجسمی چون نقاشی و مجسمه سازی واسه تجسم تخیل خود مهارتی رو به كار می برن كه آفرینش خود رو به زیباییای فریبندگی ظاهری به وحدت كمال رسانیده كه اینا همه از ذهن آگاه اونا سرچشمه میگیره(آرنولد ، 1976 ، به نقل از فرامرزی ، 1363)

هنرمندان تجسمی مثل نقاشان ، طراحان و مجسمه سازان كه در كارها و آثار هنری شون خلاقیت و زیبایی شناسی خاصی هست بیشتر در مورد حل مسائل ریاضی و مفاهیم اون هم خلاقیت نشون میدن
این افراد بیشتر محققان و محققین رو تشویق می کنن كه پروژه ها و طرحای پژوهشی خود رو با دیدگاهی تازه و جدید بررسی کنن
بر خلاف قوانین سخت و بعضی وقتاً خشك علمی ، قوانین مربوط  به هنر از زیبایی و انعطاف پذیری خاصی برخورداربوده و هنرمندان آزاد و موفق آزادانه به ذهن و فكر خود اجازه پرواز داده و این آزادی فكر و اندیشه همراه با خلاقیت موجود در مغز اونا به عنوان یك مراحل جریان یافته و به خلق آثار بزرگ و اساسی و حل مسائل پیچیده علمی كمك می كند
هنر همیشه ذهن خالق خود رو منعكس كرده
این انعكاس با خلاقیت و ادارك هنر رابطه مستقیمی داره (زایدل[6] كاشر[7] ، 2005)

هنر كه پدیده ایه همراه با خلاقیت موجب بهبود و تغییرات در ادراك و شناخت افراد می شه و كل این مراحل در مغز اتفاق می افته به شکلی كه نوروپسیكولوژیستا همیشه در جستجوی  جواب به این مسأله كه چیجوری سازماندهی  و پردازش اطلاعات در مغز می تونه بر مراحل درك هنر مؤثر باشه و بالعكس بررسیا و تحقیقات مختلفی انجام دادن
محققان طبق تحقیقات خود به این نتیجه رسیدن كه جنبها و ابعاد جورواجور سازماندهی مغز نقش مهمی رو در خلق هنر و درك اون اجرا می كند و تجربه ادراكی هنر از راه مراحل فعالی كه شامل اطلاعات حسی ، پردازش اونا ، یادآوری تجربیات گذشته و انگیزها و اهداف فعلیه ساخته میشه
طبق یافته ها و پژوهشای مختلفی كه  نوروپسیكولوژیستا در این مورد انجام دادن مشخص شده كه انتقال دهندهای شیمیایی در مغز به ویژه «سروتونین»ها در خلاقیت ، درك و بیان هنر تاثیردارن
نقش این انتقال دهندها و مواد شیمیایی موجود در مغز در خلاقیت آدما به ویژه آدمایی كه با كارهای هنری ، تجسم ، تخیل و ادراك فضایی سرو كار دارن از راه كالبدشكافی و بررسی مغز بعضی افراد هنرمند یا ریاضی دان بدست آمده
یافته های این پژوهشا حاكی از اینه كه سطح سروتونین در مغز این افراد طبیعی و بعضی وقتا بالاتر از حد طبیعیه
یه سری های دیگه از نوروپسیكولوژیستا همین تحقیقات رو جدا از اینکه ریاضی دانان و هنرمندان روی مغز افراد عادی كه بعضی وقتا كارهای هنری و عملیات جدا سازی و بررسی و محاسبه رو انجام میدن ، انجام داده و یافته های بررسیاشون مشابه یافته های قبلی بود(زایدل و همكاران ،2005 ، لووی[8] ، 2004 ، اوتسكا[9] ، 1996)

ریاضیات واسه بیشتر مردم موضوع مهمی تلقی شده و این فعالیت ذهنی كه دارای سیستمای پیچیده ای از مفاهیم بینایی ، فضایی و هندسیه بسیار انتزاعیه و شكست در یادگیری مفاهیم و مهارتای بنیادی اون بسیار آزار دهندهه و همیشه علم آموزان در مدارس با ترس از شكست در یادگیری ریاضی  روبرو ان و بعضی وقتا از اولین سال ورود به مدرسه این ترس شروع شده و بعضی وقتا هیچوقت پایان قبول نمی کنن
طی سه دهه گذشته تعداد علم آموزان كه دارای مشكلات در یادگیری ریاضی هستن رشد زیادی پیدا كرده و حدود 6 درصد كودكانی كه در سن های مدرسه هستن در پروسه یادگیری ریاضی مشكلاتی دارن و حالتی كه باعث به وجود اومدن مسائل دائمی در محاسبه مراحل عددی می شه بیشتر به عنوان «حساب مشکل» نامیده می شه(سوسا[10]، 2001 ، به نقل از استكی ، 1386 ، كاپلان و سادوك ، 2008)

تحقیقات نشون داده كه دسته ای از كودكان با نارساییای ویژه ، در یادگیری « حساب  نارسا[11]» هستن
حساب مشکل ، از پایهً یعنی نا توانایی در انجام مهارتای مورد انتظار مربوط به حساب با در نظر گرفتن ظرفیت هوشی و سطح آموزشی كه با آزمونای میزان شده فردی آزمایش  می شه
كودكان حساب نارسا در یادگیری و به یادآوری اعداد و ارقام دچار مشكل بوده و در مهارتای محاسبه مثل جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم كند و بدون دقت و تمركز لازمن و در خیلی از موارد این مشکل تؤام با مشکلات خوندن و نوشتن به ویژه نارساخوانیه
حساب مشکل تا حدودی به دلیل عوامل ژنتیكی و هم مشکل نورولوژیك در ناحیه پس سری نیمكره راست مغز ساخته میشه اما عوامل محیطی ، آموزشی ، شناختی ، تكاملی ، هیجانی ، و اجتماعی و فرهنگی هم در بروز اون بی اثر نیستن(كاپلان و سادوك ، 2005 ، گاردنر ، 2005 ، آندریاس[12] ، 2005)

محققان طی مطالعاتی جورواجور نشون دادن كه كودكان حساب نارسا در پردازش اطلاعات مشكل دارن و یكی از مهم ترین فرایندهای مربوط به پردازش در اونا پردازش اطلاعات بینایی[13] است
مهارتای پردازش اطلاعات بینایی مثل ادراك روابط فضایی ، حافظه بینایی و تجسم ، تشخیص شكل از زمینه و ثبات شكل همه نقش مهمی رو در یادگیری كودكان اجرا می کنن و اگه به مواد آموزشی ارائه شده در مدارس توجه كنیم اهمیت این مسأله روشن می شه چون تقریباً 70 درصد اطلاعات جهت یادگیری مواد درسی از راه بینایی ارائه می شه و در انجام تكالیف منزل هم این مهارتای پردازش اطلاعات بینایی نقش مهمی رو اجرا می کنن و در كنار راهكارهای ارائه شده چون رویكردهای حسی ، حركتی و ادراكی حركتی محققان همیشه از راهبردهایی با خلاقیت و تجربه خود هم استفاده می کنن تا بلكه بتونن مشكلات پردازش اطلاعات بینایی كودكان با نارساییای ویژه در یادگیری رو بر طرف کنن(لرنر[14] ، 1996 ، علم ، 1384 ، عشایری ، 1368 ، به نقل از علی نژاد ، 1385)

خیلی از محققان ، روانشناسان و متخصصین از گذشته های دور تا كنون همیشه در صدد بودن كه در كنار درمانای رایج مشکلات ذهنی ، جسمی و روانی از هنر به شکل آموزش هنر و هنر درمانی هم برخوردار شن
تحقیقات و بررسیا نشون داده كه هنر به ویژه استفاده از هنرهای تجسمی مثل نقاشی و سفال می تونه در كاهش و بهبود مشكلاتی چون مشکلات رفتاری ، ارتباطی ، كمبود توجه ، تمركز و بیش فعالی ، مشکلات نافذ رشدی ، سندرم دان و حتی مشکلات یادگیری مؤثرباشند
در مورد استفاده از وسیله هنری چون نقاشی و سفال در مورد مشکلات یادگیری محققان تحقیقات زیادی انجام داده و یافته ها حاكیه كه هنرهای تجسمی می تونه مشكلات یادگیری كودكان نارسانویس ، حساب نارسا و نارسا خوان رو به کمه کم برسونه و هدف از استفاده از وسیله هنری اینه كه بشه مشكلات اونا رو برطرف كرده و با فعالسازی نیمكرهای مغزی اونا از راه درك هنر به ارتقاء و پیشرفت تحصیلی اونا كمك كرد(كیس و دالی [15] ، 2008 ، زایدل ، 2006 ،آندریاس ، 2005 سیلور[16] ، 2001 ، گاردنر ، 2001)

بیان مسئله

هنر به عنوان پدیده ای زیبایی شناختی از قدرت خاصی برخورداره به شکلی كه می تونه نیروهای مخالف درون فردی ، بین فردی ، و جامعه رو بهبود بخشیده و موافقت بهتری رو واسه صاحب اثر هنر ایجاد كرده و بعضی وقتاً مشكلات اون رو حل كند
جدا از اینکه درك و فهم حالات هیجانی و عاطفی مراجع به وسیله هنر از هنر میشه واسه بهبود قدرت شناخت و ادراك آدمایی كه در شناخت و ادراك خود مشكلاتی دارن استفاده كرد و این خود پایه هنر درمانیه و هنر درمانی هم خود شامل طیف خیلی از كاربردهای درمانی عناصر هنره كه در یكسوی این طیف ، هنر به عنوان وسیله ای واسه رابطه غیر كلامی مؤثره و هنر در پیوند با تداعی كلامی و تفسیر اون وآثار هنری امكاناتی رو جفت و جور می كند واسه درك و فهم حالات هیجانی كه در مراجع هست و در طرف دیگه طیف ، درمان از خود مراحل هنری جدا می شه
در مورد این قدرت درمانی هنر تحقیقات مختلفی انجام گرفته و بررسیا نشون میده كه یكی از بخشای مهم هر درمانی ، كه می تونه بسیار به درد بخور  باشه ، «هنرهای تجسمی[17]» است (عناصری ، 1380 ، میرزا بیگی ، 1382 ، لاندگارتن[18] ، 2003 به نقل از هاشمیان و ابوحوزه ، 1386)

هنرهای تجسمی چون نقاشی ، طراحی و سفال از مهم ترین عوامل در بیان مقاصد ، فکرا ، عقاید و نیازای داخلی بشر حساب می شن كه از زمان های قدیم تا كنون همیشه مورد استفاده آدم بوده
اشتغال به این فعالیت خلاقه مثل آفرینش و خلق یك نقاشی ، درست كردن یك مجسمه و یا كاربرد اون می تونه جدا از اینکه پرورش حس زیبایی و ذوق هنری آدم ، نقش مؤثری در رشد شخصیت ، شناخت ، بینش و حل مشكلات و نابسامانیای روانی و درمان او داشته باشه
(لاندگارتن ، 2003 ، كیس و دالی ، 2008)

در نقاشیا و ترسیمات كودكان میشه اطلاعات مناسبی از ویژگیای شخصیتی اونا به دست بیاره و تواناییای ذهنی ، شاختی ، اداركی ، ویژگیای عاطفی و خصوصیات هیجانی ، ناكامیا ، فشارها و تمایلات داخلی كودك رو میشه از راه نقاشیش بازشناسی كرد
مثل این فعالیتای هنری جدا از اینکه كمك به تشخیص نوع مشکلات ، مشكلات و

 مریضی ، روش مؤثری در رهاسازی احساسات و احساسات متراكم و فشارهای داخلی به حساب
میره(دادستان،1384)

آموزش هنرهای تجسمی در خیلی از مشكلات كودكان به ویژه مشكلات مربوط به یادگیری اونا راهگشاست
آموزش هنرهای تجسمی می تونه مراحل یادگیری و رشد تموم مهارتای مربوط به یادگیری رو آسون کردن كند
تحقیقات و بررسیای انجام گرفته در این مورد نشون میده كه هر دو نیمكره مغزی هنر رو از جنبه های مختلفی درك كرده و آموزش هنر می تونه مشكلات شناختی و ادراكی رو كاهش بده و هم بعضی بررسیا حاكی از این مطلبه كه هنرهای تجسمی موجب رشد خیلی از مهارت ها و تواناییای كودك می شه

(زایدل ، 2006 ، كیس و دالی ، 2008)

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by