دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

تمایل : طراحی کاربردی

عنوان : بررسی الاستوپلاستیک مخازن جدار کلفت ساخته شده از مواد هدف دار با رفتارسختی سینماتیک خطی تحت بار­گذاری چرخه­ ای

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

تمایل طراحی کاربردی

عنوان:

بررسی الاستوپلاستیک مخازن جدار کلفت ساخته شده از مواد هدف دار با رفتارسختی سینماتیک خطی تحت بار­گذاری چرخه ­ای

استاد راهنما:

دکتر علی نایبی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه 1

1-1-  پیشگفتار 2

1-2-  مواد هدف دار (تابعمند) 7

1-3-  هدف از انجام پایان­نامه 9

1-4-  ساختار پایان نامه 10

فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته 11

فصل سوم : تئوری 16

3-1-  حل گرمایی 18

3-2- حل الاستیک 20

3-2-1-  تغییر پارامترها و کاهش مرتبه 28

3-3- حل پلاستیک 31

3-4- الگوریتم نگاشت بازگشتی 38

فصل چهارم : ارائه یافته های الاستیک 40

4-1- بدون اختلاف دما 42

4-2-  یافته های الاستیک با در نظر گرفتن گرادیان دما 46

فصل پنجم : یافته های الاستو – پلاستیک 54

5-1- یافته های الاستو – پلاستیک واسه بارگذاری در یک مرحله 55

5-2- یافته های الاستو – پلاستیک واسه بارگذاری چرخه ای 67

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 79

5-1- بحث در یافته های 80

5-2- پیشنهادات 81

فهرست منابع 82

چکیده انگلیسی 86

فهرست جدولا

جدول شماره­ی 4-1 : پارامترهای واحد­دار ماده                                 ­                     42

جدول شماره­ی 4-1-2-1 : مقایسه مواد با پارامترهای مادی متفاوت                           53

جدول شماره­ی 5-1-1 : یافته های رفتار مخزن با شعاع داخلی 06/0 و شعاع خارجی

1/0 تحت بارگذاری گرادیان دما و فشار داخلی                                               56

جدول شماره­ی 5-1-2 : توضیحات اشکال دایروی جدول 5-1-1                                57

جدول شماره­ی 5-1-3 : یافته های رفتار مخزن (سطح داخلی از جنس فولاد) با شعاع

داخلی 06/0 و شعاع خارجی 1/0 تحت بارگذاری گرادیان دما و فشار داخلی            60

جدول شماره­­ی 5-1-4 : توضیحات اشکال دایروی جدول 5-1-3                                61

جدول شماره­ی 5-2-1 : پارامترهای واحد­دار ماده واسه

مخزن کروی (داخل از جنس فولاد)                                                            73

فهرست شکلا

شکل شماره­ی 1-1-1 : جامد الاستوپلاستیک سختی پذیر                                          2

شکل شماره­ی 1-1-2 : (الف) – تست کشش­– پیچش تحت سختی ایزوتروپ،

(ب) – تست کشش­– فشار                                                                          3

شکل شماره­ی 1-1-3 : (الف) – تست کشش­– پیچش تحت سختی سینماتیک،

(ب) – تست کشش­– فشار                                                                          4

شکل شماره­ی 1-1-4 : اثر باشینگر                                                                      4

شکل شماره­ی 1-1-5 : سیکل نا آرومی­– کرنش                                                           5

شکل شماره­ی 1-1-6 : پدیده­ی نرمی سیکلی، (الف)- دامنه­ی کرنش ثابت،

(ب)- دامنه­ی نا آرومی ثابت                                                                             6

شکل شماره ­ی 1-1-7 : پدیده­ی سختی سیکلی                                                       6

شکل شماره­ی 1-1-8 : (الف)- اعمال دامنه­ی نا آرومی ثابت، راست- رشد کرنش

پلاستیک، چپ- نبود رشد کرنش پلاستیک، (ب)- اعمال دامنه­ی کرنش

ثابت، راست- آزاد­سازی نا آرومی متوسط، چپ- نبود آزاد­سازی نا آرومی متوسط                   7

شکل شماره­ی 3-1 : مخزن com/?checkout=7322″ method=”post” name=”frm_jahanpay7322″>com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by