دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبون و ادبیات فارسی 

عنوان : تصویرای شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M
A
)

رشته: زبون و ادبیات فارسی

عنوان:

تصویرای شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

استاد راهنما:

دکتر نزهت نوحی

استاد مشاور:

دکتر عبدالحسین سرامی

بهار – 1389

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

فهرست مطالب

چكیده

1

مقدمه

2

نگاهی به مذهب اصالت زن

4

نگاهی به تاریخ

6

زن در اذهان فرانسوی و انگلیسی

9

زن در اذهان آمریكایی

9

زن در آرای یهودیت و مسیحیت

10

زن در آرای اسلامی

12

ظهور زن پس از یك دوره تاریخی سخت

13

جنس دوم آری یا نه

15

عشق در باور مرد و زن

16

تخریب چهره ی زن در كلام بزرگان

17

زن در آرای زرتشت

22

زن در اندیشه اعراب جاهلی

23

دیدگاه اسلام در قبال زن و جواب به اشكالات

25

الف-  كار زن سخیف یا مستحسن

27

ب-  کمی خلقت زن

28

پ- آفرینش زن و زایش گناه

29

ث- زن عامل فریب

30

ج- زن مظهر شهوت یا نماد محبت

30

چ- برآیند اندیشه های قبلی در عقیده ها روانشناختی

32

ح- مهر اقدامی دو طرفه و وحدت آفرین

34

خ-  زن تجلی جمال الهی

35

حق رأی و حضور زنان در جامعه از دید اسلام

36

زن از دید اسلام جنسی یا انسانی

37

حقوق زن در جامعه از دید قرآن

38

تساوی یا تفاوت، شباهت یا فرق

39

اعلام وجود زنان نگرانی ای واسه مردان

41

تعدد زوجات تأییدی بر تموم عیار نبودن زن

41

کمی عقل طرحی اسلامی یا تهمتی غربی؟

43

زن، الهه ی درون و برگشت به فترت

45

نگاهی گذرا به سیمای زن در زمان جور واجور شعر پارسی

50

زن سوژه ی شعرا

50

زن خالق اثر و آفریننده شعر

55

تغییر نگاه به زن از دوره بازگشت تا مشروطه

59

زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا

73

نوع نگاه در ایجاد تصویر

85

تصاویر شاعرانه از نظرگاه سیمین

86

وزن و تصویر

87

تصاویر شاعرانه از نظرگاه سرشك

95

بررسی و بررسی تصویرای زنانه

111

صبورانها

112

مادرانه

120

شكوایها

141

كولی وارها

174

عاشقانها

181

روابط عاطفی غیرعرفی و غیر اخلاقی

217

احساس ضعف، احتیاج به تكیه بعضی وقتا، وصال، تسلیم و شرم و حیا

229

فریب خرافه انگاری و خوش باوری

251

اشاره به اندام  های بدن

268

آرایش، پوشش،زیور و زینت آلات زنانه

275

تصاویر در مضامین مشترک سیمین و سرشک

284

نتیجه این همه گفتار

293

فهرست منابع و مأخذ

چكیده

 

اون چه در این رساله گرد اومده، بحث و بررسی و بررسی تصاویر موجود در اشعار دو شاعر معاصر سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی كدكنیه كه از دید نقد زن مدار به توضیح زیر آمده:

در فصل اول به  طور كلی بحث در مورد مذهب اصالت زن یا همون فیمینیسم       ه

فصل دوم با عنوان نگاهی گذرا به سیمای زن در زمان جور واجور شعر فارسی به بحث در مورد زن به عنوان سوژه­ی اثر و زن به عنوان خالق اثر پرداخته

فصل سوم زیر عنوان ” زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا ” نوشته شده كه نوع نگاه در ایجاد تصاویر رو مورد بررسی قرار میده

فصل پایانی به بررسی و بررسی تصویرای زنانه پرداخته كه خود دارای عناوین فرعیه؛ این عناوین روشن کننده احساسات، احساسات، و وسیله مورد استفاده­ی بانوان در شعر هر دو شاعره

هدف از جمع آوری این رساله بررسی و برابری تصاویر شعری از دید نقد زن مداره
روش تحقیق كتابخانه ای و طبق فیش برداریه و یافته های حاصل از آن اینه که نشون دهنده دو دید بعضی وقتا متفاوت نسبت به تصاویر زنانه در شعر شاعران مورد بحثه

كلمات كلیدی: فمینیسم، زن، تصویر، سیمین بهبهانی، شفیعی كدكنی

مقدمه:

 

به نام یكتا دادار آفریدگار كه دیدگان بشر همیشه نگران اونه و چشمون امید به افق توجه بی دلیل اون دوخته شده و آدمیان رو از حكومتش بهره هاست كه ندانند و زندگانی بذارن و چون به اندوه گرفتار آیند هم باز به دامنش آویزند
كه رفتنی نیس از دامان پرمهر حضرت الوهیت؛ و به یاد رحمت عالمیان، سرور كون و مكان، حضرت نبوت، ختمی مرتبت محمد مصطفی صلواﺓ الله و سلامه علیه كه عالم به وجود اون و ذریه­ی پاكش زیبنده گشت و مهر به گرمای عشق ایشان فروزنده و ماه از تلألؤ جمال روی ایشان تابنده

و اما بعد

اون چه در این رساله گرد آمده ما حصل غور در تصاویر شاعرانه و نقد طبق­ی نظرگاهی زنانهه
كوشیدیم تا در فصل كلیات مطالب، زیر عنوان “مذهب اصالت زن” مختصری با اون مكتب كه به فیمینیسم شهرهه آشنا شیم
بر این پایه زیر این عنوان، عناوینی مترتب شده تا فحوای كلام در اذهان خوانندگان گرامی بنشیند و اونا رو به مقصود نائل گردونه؛ مضاف این كه مبحث ملحقه به عنوان رساله كه واژه­ی ” زن مدار” است توضیح شده و مقصود نگارنده نزدیک به روشنی شه
پس به تعاریفی از شکاف ها مذهب اصالت زن پراختیم و پس از آشنایی کم با پاره ای تعاریف، وضعیت زن رو در بین تاریخ مرور كرده، بعد موجودیت او رو در اذهان بعضی ملل و مذاهب به روشی خلاصه مورد نظر قرار دادیم

در بخش دیگری از كلیات به نظرات و مكتوبات بزرگان میدون ی اندیشه و فرهنگ پرداختیم و اون اقوال و آثار رو منشأ اثر در روند فكری غالب در مورد زن بررسی كردیم
با در نظر گرفتن نقدا و نظرات جور واجور بعضی وقتا مخالف و بعضی وقتا موافق با این مكتب بر اون شدیم تا نظرات اسلام رو هر چند كوتاه در حد بضاعت نگارنده و ظرفیت رساله در توضیح دیدگاه اسلام به زن مقرر كنیم
در آخر مباحث مطروحه در كلیات مطالب زیر عنوان ” نگاهی گذرا به سیمای زن در زمان جور واجور شعر فارسی ” به مرور مختصری بر حضور زن از دو جنبه پرداختیم؛ در این بخش زن رو به عنوان سوژه­ی شعرا و به عنوان خالق اثر مورد نظر قرار داده و اشاره ای به نام بعضی از شعرای زن در زمان جور واجور شعر فارسی کردیم

پس از این در فصلی كه عنوان اون رو بیتی از ملك الشعرای بهار مقرر كردیم به بحث دور و بر وجود یا نبود ادبیات زنانه پرداختیم و در این مورد از آرای محققان و صاحبان نظربهره برده و بر آیند و نتیجه گفتار رو با رد وجود ادبیات زنانه پایان دادیم

” نوع نگاه در ایجاد تصویر” فصل دیگه ایه كه در اون جدا از اینکه توضیح در مورد تصویر و تصویر سازی، انگاره  های  شاعرانه سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی كدكنی رو از قول خود ایشان در آثار مكتوب و منقول؛ و هم نظرگاه بقیه در مورد این هر دو ذكر کرده و بررسی کردیم

بعد رساله رو طبق ی 11 فصل دیگه عنوان نهادیم  كه هر کدوم روشن کننده رفتاری زنانه یا مصداقی از عملی زنانهه كه از ذكر نام فصول به جهت دوری از اطاله كلام صرف نظر کرده و رؤیت این بخشا رو به خوانندگان با ارزش و مخاطبان گران قدر  وا می نهیم

 

« و من الله التوفیق »

 

نگاهی به مذهب اصالت زن

 

دیر گاهی تا مسئله­ی زن به عنوان مبحثی اساسی در اون طرف مرزهای ایران زمین شروع شده و به داخل كشورما هم نفوذ پیدا کرده
احساس احتیاج به طرح مسئله­ی زنان و حقوق اونا در مغرب زمین كلید خورد و جنبشایی موسوم به فمینیستی شكل گرفت كه بیشتر قصد داشتن تا حقوق برابری رو بین زنان و مردان پی ریزی کنن كه البته در پاره ای موارد موفق هم بودن

در نگاهی به تعاریف فمینیسم ( feminism ) این جور می فهمیم كه « جنبشیه منظم واسه رسیدن به حقوق و هم ایدئولوژیی واسه تغییر جامعه كه هدف اون فقط تحقق برابری اجتماعی زنان نیس، بلكه رویای رفع شکل های جور واجور بی عدالتی و ستم نژادی و طبقاتی و غیر رو در سر می پروراند
به خاطر این نهادهایی كه تا حالا واسه این واژه پیشنهاد شده وافی به مقصود نبوده»1
چه این كه این روزا با شنیدن كلمه فمینیسم بیشتر مخاطبان اون چه رو به ذهن متبادر می بینن مسئله زنه
از پایه این واژه فرانسوی و از ریشه لاتین ( femind ) است كه در زبانای انگلیسی و آلمانی تغییر یافته و به شكل ( feminism) به كار برده می شه به طور كلی واژه (feminine) به معنی زن و مربوط به جنس مونثه
با این اوصاف کلمه ای پر بیراه نرفته ان اونا كه با شنیدن این واژه به یاد زن و مسئله­ی زنان می افتن
به هر حال هر مكتب یا ایده سیاسی نو ظهور عواقبی داره و از دریچهای مختلفی ظهور و بروز می كند كما اینكه فمینیسم هم دارای گرایشای متعدده گرچه بررسی گرایشای فمینیستی موضوع این مقال نیس ولی ذكر نام و مختصری از تعاریف واسه شناخت بهتر این مكتب خالی از لطف نیس

تعداد صفحه :309

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by