دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تحقیقات منطقه ای

تمایل: آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

عنوان : حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی و اثر اون بر امنیت ایران و روسیه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تحقیقات منطقه ای تمایل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

موضوع:

حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی
و اثر اون بر امنیت ایران و روسیه

استاد راهنما:

دکتر علی آدمی

استاد مشاور:

دکتر مجید عباسی

تابستون 1392

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده:

ویرانی اتحاد جماهیر شوروی ابتدا دهه 1990 دو نتیجه بسیار مهم داشت؛ یکی پایان تسلط و کنترل شوروی بر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و استقلال کشورهای این مناطق و دوم، ایجاد خلأ کلیدواژه: آسیای مرکزی، قفقاز، ناتو، روسیه، ایران

 

فهرست مطالب

Contents

فصل-1 کلیات

1

بیان مسئله
2

اهمیت و اهداف تحقیق

3

ادبیات تحقیق

3

سؤالات تحقیق

5

سؤال اصلی

5

سؤال فرعی

5

فرضیه
6

تعریف مفاهیم
6

محدود کردن ها و مشکلات تحقیق

8

روش تحقیق

8

قلمرو زمانی و مكانی تحقیق

8

سازمان دهی تحقیق

9

فصل-2 مباحث نظری

11

مقدمه
12

مکتب کپنهاک

13

 1. مبانی هستی شناختی مکتب کپنهاک

  15

 2. مبانی معرفت شناسی مکتب کپنهاک

  16

شش
 1. امنیت از دید مکتب کپنهاک

  18

3-1
امنیتی ساختن در مکتب کپنهاک

19

 1. سطح بررسی امنیت در مکتب کپنهاک

  20

4-1
امنیت بین المللی

21

4-2
امنیت منطقه های

24

 1. ابعاد امنیت در مکتب کپنهاک

  26

 2. جنگ و الگوهای دوستی و دشمنی در مکتب کپنهاک

  27

6-1
جنگ

28

6-2
الگوهای دوستی و دشمنی

28

نتیجه‏گیری

29

فصل-3  تهدیدات حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی واسه ایران و روسیه
31

مقدمه
32

حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی

32

 1. گسترش ناتو به شرق

  33

 2. گسترش ناتو در منطقه قفقاز
  34
 3. قفقاز و مشاركت واسه صلح ناتو
  35

تهدیدات حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی واسه ایران
39

 1. تهدیدات سیاسی: 39

1-1
تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران: 39

1-2
پیشرفت روابط با اسرائیل: 40

1-3
اثبات نظام هژمونیك سلطه غرب: 40

1-4
تهدید نسبت به حاكمیت داخلی نظام: 41

1-5
تهدید نسبت به حاكمیت خارجی نظام: 41

هفت
 1. تهدیدهای نظامی و امنیتی: 42

2-1
راه حل دفاع موشكی آمریكا در منطقه: 42

2-2
هم تکمیلی محیط های امنیتی: 42

3- تهدیدهای اقتصادی: 43

3-1
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به صورت ناقص: 43

3-2
گسترش تحریم و جلوگیری از پیشرفت اقتصادی: 44

4- تهدیدات فرهنگی: 44

4-1
زیاد اختلافات قومی، زبانی و مذهبی: 44

4-2
ناتوی فرهنگی: 45

4-2-1
اهداف ناتوی فرهنگی: 45

4-2-2
وسایل اجرای ناتوی فرهنگی: 46

تهدیدات حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی واسه روسیه
47

 1. تهدیدات سیاسی: 47
 2. تهدیدهای نظامی و امنیتی: 49
 3. تهدیدات اقتصادی: 51
 4. تهدیدات فرهنگی: 52

نتیجه گیری: 53

فصل-4 فرق رویکردها و اقدامات  ایران و روسیه  در مقابله با ناتو
55

مقدمه
56

نگاه ایران و روسیه به غرب و ناتو: 56

رویکردها و اقدامات دو کشور در مقابله با ناتو
63

 1. فرق در میزان و نوع تهدیدات ناتو واسه دو کشور
  64
 2. راه و روش و اقدامات روسیه در مقابله با ناتو
  67
هشت

2-1
سیر تغییر روابط روسیه و ناتو
67

2-2
زمینه های همکاری روسیه – ناتو
71

2-3
بخش های اختلاف و دعوا
73

 1. راه و روش و اقدامات ایران در مقابله با ناتو
  75

نتیجه گیری: 79

فصل-5 فرق نگاه  ایران و روسیه  نسبت به هم
81

مقدمه
82

نگاه ایران به روسیه
82

1-1
بدبینی تاریخی ایرانیان نسبت به روسیه
83

1-2
سیاست نه شرقی نه غربی

85

1-3
نبود تعهد روسیه به تعهداتش و کارشکنی در مورد ایران
87

 1. نگاه روسیه به ایران
  90

2-1
نگاه ابزاری روسیه به ایران
92

2-2
انحصارگری روسیه و نگاه رقیبانه به ایران در منطقه قفقازجنوبی

93

نتیجه گیری

97

نتیجه گیری پایانی

101

منابع و مآخذ: 107

 

 

فصل-1
کلیات

بیان مسئله

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به عنوان نهادی امنیتی سیاسی پس از پایان جنگ جهانی و طبق جفت و جور امنیت کشورهای بخش غرب در برابر تهدیدهای جور واجور به خصوص تهدیدهای به دلیل جبهه شوروی ظاهر شد
واقعیت این بود که هیچ یک از کشورهای عضو ناتو در اروپا به تنهایی قادر به دفاع از خود در مقابل شوروی نبود
این پیمان دسته جمعی بر اون بود که دامنه نفوذ و گسترش حضور شوروی و اقمار اون رو به غرب محدود سازه؛ اما تغییر دهه 90 و ویرانی شوروی فلسفه وجودی ناتو رو با علامت سؤال بزرگی روبرو ساخت؛ اما این سازمان با تجدید
ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98-2/” title=”رهبری”>رهبری ایالات متحده امریکا درصدد نفوذ، دخالت و گسترش در مناطق جور واجور جهانه، این سؤالات مطرحه که گسترش ناتو به شرق یک تهدید مشترک واسه ایران و روسیه حساب می شه؟ و ایران و روسیه به یک اندازه از گسترش ناتو در منطقه قفقاز جنوبی احساس نگرانی می کنن؟ یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی پدیده گسترش ناتو در بخش قفقاز جنوبی و تهدیدات اون واسه دو کشور ایران و روسیه و نشون دادن مواضع و نگاه این دو کشور به ناتو و هم جواب به سؤالات مطرح شده

اهمیت و اهداف تحقیق

این روزا خیلی از کشورها سازمان ناتو رو ابزاری در دست کشورهای امپریالیستی و پیشرفت طلب واسه رسیدن به اهداف خود و نفوذ و دخالت در مسائل جهان، مناطق جور واجور و حتی امور داخلی کشورها می دانند
ایران و روسیه به عنوان دو کشور قوی همیشه ناتو و گسترش اون رو تهدیدی واسه خود تلقی کرده ان
مسئله ناتو و راه های مقابله با گسترش اون و جلوگیری از نفوذ و تأثیرگذاری اون در کشورهای بخش قفقاز و آسیای مرکزی یکی از موضوعات و مسائل مهم جلو رفتن اندیشمندان و سیاستمداران دو کشور ایران و روسیه بوده
بااین وجود مسئله ای که به یک نگرانی واسه نویسنده تبدیل شده اینه که باوجوداینکه ناتو و گسترش اون به قفقاز تهدیدی واسه دو کشور ایران حساب می شه و این مسئله کاهش امنیت دو کشور رو به دنبال داشته، به چه دلیل بعد از گذشت چند دهه هنوز روش و حتی اقدامات اساسی مشترکی واسه مقابله با ناتو و تهدیدات اون از طرف دو کشور ایران و روسیه صورت نگرفته

بررسی این مسئله و دلیل یابی نبود شکل گیری روش مشترک و شناخت مشکلات ایجاد یه روش از طرف دو کشور می تونه هم در بخش آکادمیک به اندیشمندان و محققان و علاقه مندان به تحقیق در این بخش کمک کنه تا فرق رویکردها و علل نبود همگرایی دو کشور ایران و روسیه در مقابل ناتو رو بهتر بشناسن و این عوامل و عوامل رو در بررسی ها و تحقیق های آینده خود مهم بدوننش
هم اینکه آگاهی سیاستمداران و تصمیم گیران سیاست خارجی در ایران از این مسئله می تونه تصمیم گیری ها و در پیش گرفتن اقدامات در جهت دفع تهدیدات ناتو و حتی در هم جهتی ایران و روسیه در در پیش گرفتن روش و یا کمه کم اقدامات مشترک در قبال ناتو کارساز باشه

تعداد صفحه : 126

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by