دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان : رابطه بین سبک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه واسه دریافت درجه كارشناسی ارشد «M

تمایل :

 مدیریت آموزشی

عنوان:

 رابطه بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

استاد راهنما:

 دكتر مسلم صالحی

استاد مشاور:

دكتر عباداله احمدی

تابستون 1390

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چكیده:

هدف از تحقیق حاضر توضیح رابطه بین سبك رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر مدارس متوسطه بوده
این تحقیق به روش توصیفی از نوع اندازه گیری شده و اتحاد صورت گرفته
جامعه آماری این تحقیق رو همه مدیران و دبیران دوره متوسطه ی شهر اقلید در سال تحصیلی( 90-89 ) به تعداد200 نفرتشکیل دادن و حجم نمونه مورد تحقیق بودن به شکل طبقه ای تصادفی با استفاده ازجدول كرجسی و مورگان 80 تن انتخاب شد

جهت جمع آوری داده ها از سه ابزارابزار شامل پرسشنامه توضیح رفتار رهبر( لوتانز،1985)   و جو سازمانی (ویلیس جی
فورتنجر ، 2004 )  واثر بخشی( سر جیوانی و همکارانش 1992) استفاده شده

جهت بررسی داده ها در سطح آمار توصیفی از زیادی ،درصد ،میانگین و انحراف ملاک و در سطح آمار بدست اومده از روشهای آماری ضریب اتحاد پیرسون ،رگرسیون چندگانه و آزمون تی گروههای جداگونه استفاده شده واسه پایایی وسایل استفاده شده از روش آلفای کرونباخ استفاده وروایی وسیله ها مورد تأیید استادان راهنما و مشاور و اساتیدمتخصص قرار گرفت

پس از اجرای وسیله ها ،داده های به دست اومده در محیط Spss  مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفت ویافتهای تحقیق به توضیح زیر حاصل گردید

1- بین سبکای رهبری مدیران  و جو مدرسه با اثر رابطه مستقیم معناداری هست

2- بین متغیرها رابطه خطی هست  و از طرفی تنها سبک رهبری آدم مدار پیش بینی كننده اثر بخشیه

3- بین ابعاد جو باز، تلاش مازاد، ساختار انظباطی و خود آزمایش و  اثر رابطه مستقیم معناداری هست

4- مؤلفه­ ساختار و تلاش مازاد می­تونه اثر رو پیش­بینی کنه

كلمات كلیدی: سبكای رهبری، جو مدرسه ،اثر مدرسه، مدیران و دبیران دوره متوسطه نظری

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق  
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
فرضیه های تحقیق 9

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق

9

فصل دوم: ادبیات و پیشیه ی تحقیق

12

مقدمه 14
مبانی نظری 14
معنی اثر 14
نظریهای اثر

15
فرق كار ایی و اثر بخشی 19
مدل اثر بخشی سر جیوانی 22
معنی رهبری 28
تعریف سبك رهبری 30
نوع شناسی نظریهای رهبری 34
معنی جو سازمانی
41
شکل های جور واجور جو سازمانی
46
مكانیسمای جو سازمانی 47
   
   
   
گذشته پژوهشی

تحقیقات خارجی

51
تحقیقات داخلی 56
جمع بندی 61
فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

روش انجام تحقیق 63
جامعه و نمونه آماری تحقیق 64
وسیله تحقیق 64
پایایی و روایتی وسیله ها 64
روش بررسی داده ها 68
ملاحظات اخلاقی 69
فصل چهارم: یافته های تحقیق  
یافته های توصیفی 70
یافته های بدست اومده 72
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  
خلاصه تحقیق 77
بحث و نتیجه گیری 78
دستاوردهای اصلی تحقیق 80
محدودیتای تحقیق 81
پیشنهادهای تحقیق 82
منابع و ماخذ  
منابع فارسی 84
منابع لاتین 91

 

 

فصل اول : طرح تحقیق

 

مقدمه

قرآن کریم، بارها آدم رو تشویق و تشویق به توضیح و رو نمودن حقایق کرده و خدا متعال رو حقیقت همه هستی معرفی می کنه

“سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ”  (آیه 53 ،سوره فصلت)
” آیات و نشونه های خود رو در طبیعت و جهان هستی و در باطن و درون (آدما)، نشون       میدیم تا رو شه که اون( پروردگار) حقه “

در جهان امروز پیشرفت هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاریهای دولتها حساب   می شه
بدیهیه كه توفیق جوامع در زمینه های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی وابسته به برخورداری از یك نظام آموزشی منظم و پویاست و مدیریت مؤثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در رسیدن به اهداف پیشرفت بر عهده داره (رضایی فرد،1378)

اگر هر مسئله سازمانی رو به طور عمیق مورد جدا سازی و بررسی بذاریم، در آخر به آدم و رفتارای انسانی برمی خوریم بدین دید توجه به نقش اساسی آدم و منابع انسانی در جلو بردن اهداف سازمانی قطعی می شه
سازمانها با اینکه در سیرتحولات تكوینی و تكاملی خود دارای شکل های جور واجور واهداف مختلفی هستن و به خاطر رفع نیازای جور واجور جامعه تلاش        می کنن، اما درهیچ برهه ای نه تنها بی نیازازمنابع انسانی نبوده، بلكه برعكس این منبع ازتعیین كننده ترین منابع اونا حساب می شه
اینجور اهمیت  و توجهی به بعد انسانی ، در سازمانهای آموزشی (آموزش و پرورش) به دلیل ویژگیهای منحصر به فردآن، دوبرابر می شه
 به چه دلیل كه سازمان آموزش و پرورش محیطی به تموم معنا انسانی بوده و مدیریت اون در شبكه ای گسترده و در عین حال پیچیده از روابط انسانی فعالیت می كند
(پور شا فعی، 1378)

« اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش       می تونه مثل سرمایه گذاری در دیگه عوامل رشد و پیشرفت ، سودآور و کارساز باشه چون جفت و جور آوردن نیروی انسانی کاردان متخصص و پرروش مردم با فرهنگ و آگاه باعث       می شه تا اندازه بهره وری و استفاده از هر گونه سرمایه گذاری مادی رو فزونی زیاد بخشید»( طوسی به نقل از وایلز ، 1376)

رهبری آموزشی مهم ترین عامل تعیین کننده اثر بخشی محیط و جو مدرسهه
مدیریت مدرسه در تربیت خیلی از علم آموزان و شکل دادن به شخصیت اونا، آسون کردن جریان رشد و پرورش جلو بردن آموزش و یادگیری و تحقق هدفای آموزشی دخالت و نفوذ زیادی داره، بنابر این انتخاب سبک رهبری مناسب واسه مدیر چیزی بسیار حیاتیه چون مدیر با رهبری پویای خود می تونه موجب جلو بردن امور آموزشی و پیشرفت تحصیلی علم آموزان رو جفت و جور کنه

سبک و نوع رهبری تحت تاثیر متغیرهای تشکیل دهنده ی موقعیتیه که رهبری در اون اعمال می شه
از متغیرهای موقعیتی مهم که در امور رهبری خیلی موثره ، میشه شخصیت رهبر و مدیر ، رابطه بین اعضای گروه ، نوع مشاغل و جو سازمانی رو اشاره کرد
این متغیرها مربوط به موقعیت محیط و رهبری هستن که نوع رهبری رو هم جهت با محیط تعیین می کنن
( عسکریان ، 1378)

در دنیای پر شتاب امروز كه علم در تموم ابعاد خود با سرعت حیرت برانگیزی در حال پیشرفته چالشهای بزرگی جلو سازمانای مدرن امروزیه و رهبران آموزشی (به ویژه مدیران مدارس)به همون اندازه كه به چشم اندازه هایی از مدیریت نیازمندند ، به      جرقهایی از بینش ، بصیرت و تعهد ،علم ،توانش و مهارت هم احتیاج دارن و به خاطر رسیدن به روشای بهبود همیشگی باید همیشه  به ماورای این چشم اندازه ها توجه کنن ودانش و  مهارت ها و تواناییها و نگرشای خود رو پیشرفت ببخشند،معلمانشان رو بشناسن و بتونن بین مدیران ، معلمان و علم آموزان جو مناسبی رو برقرار کنه
و با فعالیتا و تعاملات خود به خاطر بهبود اثر بخشی سازمان مدرسه تلاش کنن

بر این پایه پژوهشگر در این تحقیق به دنبال توضیح رابطه بین سبكای رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید و ارائه راهكارهایی جهت بهتر شدن وضعیت موجود در این مدارس بوده

بیان مسئله

از آن زمان كه بشر قدم به میدون ی هستی نهاده همیشه به دنبال کشف حقایق و واقعیت هاست و با کنجکاوی خود به مرزهای تحقیق، کشف و تحقیق و پیشرفت قدم می نهد و در این راه ایجاد سبكا و روش های جور واجور رهبری و مدیریت حاصل این روحیهه گرچه از بین این روش ها هیچ روشی رو نمیشه به عنوان بهترین سبك رهبری انتخاب کرد بلکه این شرایط متفاوته که شگردهای جور واجور مدیریت رو تعیین می کنه
روش های جور واجور رهبری اثرات متفاوتی رو به کلیه اجزای سازمان و چگونگی رسیدن به اهداف سازمانی و جو سازمانی بر جای می ذاره
با درک این موضوع که مدیریت موثر روش های متفاوتی رو لازم میکنه ، بر عهده ی مدیر موثر و کاراست که شرایط موجود در بخش مدیریت خود رو به درستی شناخته و با همه ابعاد اون آشنایی کامل پیدا کرده و جدا از اینکه این از علم و آگاهی کافی واسه فهم و نحوه برخورد با شرایط محیط برخوردار باشه

نقش مهمی که رهبری می تونه در مدرسه داشته باشه ، نفوذ تاثیر پذیریه که بر فضای حاکم بر مدرسه و جو اون بر جای گذارد
بررسی جو مدرسه وسیله قدرتمندیه که در شناخت سبک و روش های رهبری مدیران و هدایت نظام آموزشی به طرف یك مجموعه موثر به ما کمک می کنه

نقش رهبران به عنوان کسائی که هماهنگی داخلی و بیرونی سازمانا رو بر عهده دارن و در جهت رسیدن به اهداف سازمان از راه هدایت فعالیت افراد تلاش می کنن در این رابطه خیلی مهمه
اثر بخشی مدارس هم به نحوه کارکرد مدیران در جهت رسیدن به اهداف آموزشی ، برابری با نیازای جامعه و حفظ اتحاد  داخلی  مدرسه بستگی داره
پس رابطه بین سبک رهبری مدیر و میزان اثر بخشی  مدرسه چیزی دوری ناپذیره

منظور از سبک رهبری : الگوی رفتاری مدیر که بر رفتار زیر دستان تاثیر میذاره ( بلانچارد 1998)
همه مدیران یک وظیفه اساسی و مشابه یعنی انجام کار از راه بقیه رو بر عهده دارن و نحوه انجام کار از راه بقیه به سبک مدیر بستگی داره ( لویس ، 1992 به نقل از بلانچارد ، 1998) 

اثر بخشی سازمان هم به عنوان یک عامل مهم واسه نگهداشتن منابع اصلی سازمان یعنی مشتریان ( درمورد مدارس همه جامعه و خواهندگان علم رو در بر میگیره ) مهم و حیاتیه 
اثر بخشی رو میشه به مناسب بودن سبک رهبری واسه استفاده از وظایف مدیریت و استفاده وسیله مدیریت به همراه منابع مدیریت واسه رسیدن به اهداف تعریف کرد
هر چند که این روزا اثر بخشی نه تنها از بعد هدف بلکه از بعد منابع و فرایندهای داخلی سازمان هم سنجیده می شه
( هوی و مسیکل ، 1987)

این وسط باید تاثیرسبك رهبری مدیر و جو مدرسه بر اثر بخشی مدارس به عنوان یك شاخص مهم مورد توجه و بررسی قرار گیرد به چه دلیل كه مدیر با ایجاد جو مناسب و متناسب می تونه اثر بخشی رو مورد تاثیر و تغییر بذاره و یكی از دلایل انجام این تحقیق این موضوعه گرچه این موضوعات تا کنون مبنای پژوهشای زیادی هم بوده و در حل مسائل پیچیده ای  که این روزا مدارس با اونا درگیر هستن هم می تونه کار گشا باشه
در ده های گذشته به دلیل اهمیت نقش و جایگاه رهبری در مسایل سازمانای آموزشی و به ویژه اثر بخشی مدارس و جو مدارس محققین زیادی به این موضوعات پرداخته ان و به یافته های با ارزشی هم دست پیدا کردن که موجب تحولات بزرگی در نظامای آموزشی و به دنبال اون در کل سیستم اجتماعی و اقتصادی كشورها شده
هم اینکه به طور جداگونه پژوهشایی در بررسی رابطه سبك رهبری مدیران با اثر بخشی و و سبك رهبری مدیران با كارایی و سبك رهبری مدیران با جو مدارس و

انجام شده اما به دلیل کمبود تحقیقات توضیح رابطه سبك رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس در نظام آموزشی ایران  و به دلیل نبود توانایی در استفاده از یافته های تحقیقات خارجی به خاطر تفاوتای فرهنگی و اجتماعی ، تحقیق حاضر به رابطه بین سبكای رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید می پردازه

 

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=7343″ method=”post” name=”frm_jahanpay7343″>بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by